A Heim Pál Magyarország Alapítvány stratégiai vezetője, a névhasználattal történő különböző típusú visszaélések megakadályozása érdekében a Heim Pál nevet a Magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartásba vetette, ezért a jogosulatlan névhasználattal, az engedély nélkül megjelenített védjegyhasználattal kapcsolatban jogi lépéseket foganatosíthatóak.

Az információs társadalom egyik sajátja, hogy a szellemi, tudásbeli javak értéke egyre nő, és azok válnak a legfontosabb vagyontárgyainkká, eszközeinkké, amelyek nagy hozzáadott értékkel rendelkező szellemi javakat is képviselnek.

A nagy piaci szereplők számára éppen a fentiek miatt vált egyre jelentősebbé, hogy a vállalat gazdasági érdekeinek teljesülése mellett a társadalmi érdekek szélesebb körű kielégítése is megvalósuljon. Nem véletlen, hogy a különböző márkák által képviselt értékek között előkelő helyet foglalnak el a hitelesség, az innováció, a széles körű hasznosulás és védjegyek fogalmai.

 

A Heim Pál Magyarország Alapítvány fokozattan ügyel a Heim Pál névhez kapcsolódó védjegy szakmai és jogi védelmére. A védjegyet kizárólag a meghirdetett területen és formában használhatja az érintett gazdasági társaság. Amennyiben a névhasználat során a közreműködő felek mégis megsértenek valamilyen jogszabályt, vagy hatósági előírást, a védjegy jogtulajdonosa ( Heim Pál, az Alapítvány stratégiai igazgatója, Heim Pál Professzor dédunokája) megvonhatja és azonnali hatállyal felfüggesztheti a használati  jogokat, illetve eljárást kezdeményezhet a jogsértést elkövetővel szemben. A védjegy használata nem függ a pénzügyi támogatás mértékétől vagy egy adott cél elérésének lehetőségeitől.

Döntsön felelősen, válasszon minket megalapozottan!