Keresés
Close this search box.

Titan Program

Energia vagy fennmaradás?

Környezetünk pusztítása, a globális felmelegedés, a természeti erőforrások végletes kiaknázása, a növekvő városi népesség, a levegő és vízszennyezés a világ fejlett régiói számára is egyre sürgetőbb változásokat követelnek meg. Egész iparágak működésének gyökerese átalakulása zajlik, amit a Covid19 vírus pandémia által kiváltott gazdasági, társadalmi válsághelyzet is erősít. A globális villamos energiafelhasználás növekedése a villamos hálózati rendszerek mind gyakoribb túlterheltségét okozzák, ami időleges hálózati kimaradásokhoz vezet, ezért a létfontosságú intézmények (kórházak, katonai létesítmények, raktárbázisok, hűtőkomplexumok), a villamos energiát használó tömegközlekedési eszközök, irodaházak, családi házak, lakóparkok számára is mind nagyobb jelentőségű az áthidaló energiatárolás biztonságos és stabil megoldása.

Az elektromos energia hatékony tárolása a nyilvánvaló ellátás-biztonsági okok mellett környezetvédelmi szempontból is egyre fontosabb globális cél.

A megújuló energiák fokozott támogatása és minél szélesebb körű bevezetése, a hatékony és biztonságos energiaellátás megoldása új, innovatív termékek és szolgáltatások megjelenésével jár együtt.  Az időjárástól, évszaktól, elhelyezkedéstől és területi adottságoktól függő fotovoltaikus (napelemes) energiatermelés ingadozása, instabilitása azonban megbízhatósági és biztonsági kérdéseket is felvet.

A pandémia alatt turisztikai, vendéglátó és szórakoztatóiparban tevékenykedők milliói kényszerültek leállásra és vagy gyökeresen új gazdasági tevékenységekre. Míg a földből és hagyományos mezőgazdasági termelésből élők számára az élet szinte változatlan formában zajlik tovább, a városi lakosság egy része az állami támogatások kiszélesítésében, míg mások az egyszerűbb, fenntartható életre való áttérés szükségszerűségében látják a jövőképüket.

Természetes környezet és ultramodern technológia?

A most negyvenes, ötvenes éveikben járók alig másfél évtized alatt kényetlenek voltak szembenézni a XX. és XXI. század két legnagyobb, az egész világot érintő válságával, ami komoly hatást gyakorolt személyes életcéljaikra és életvitelükre is. Ez a közösség a médián keresztül is mind gyakrabban hallatja hangját, általában ők a legfőbb szószólói a különböző megújuló energiákat népszerűsítő lokális kezdeményezéseknek, vagy állnak éppen a természetvédelmet előtérbe helyező zöld programok mögé. Ők azok, akik fenntartható gazdálkodásból származó hazai élelmiszert vásárolnak és akik külföldi nyaralás helyett általában hazánkban rekreálódnak, hogy így csökkentsék ökológiai lábnyomukat.

A tanyasi, vagy a hagyományos értelemben vett városi civilizációtól távolabb eső vidéki ingatlanok iránt megnövekedett keresletet részben ők, részben pedig a nagyvárosok magas ingatlanárai is generálják.

A vevő elképzelése azonban nem mindig esik egybe az eladó által biztosított ingatlan adottságaival. A városi ember az évtizedek alatt megszokta azokat a kényelmi szolgáltatásokat, amelyek vidéken nem, vagy csak körülményesen érhetőek el, a romantikus környezet pedig ritkán párosul modern infrastruktúrával. A városból vidékre vágyók olyan igényekkel jelennek meg a vidéki ingatlanpiacon, amelyeket ezek a települések egyelőre nem képesek kiszolgálni, az ingatlanfejlesztő, építőipari vállakozások pedig nem készültek fel arra, hogy csatorna, közmű, vagy áramszolgáltatás híján miként hidalják át a különböző megbízói igényekhez kapcsolódó problémákat.

A világszerte növekvő “homestead, off-grid” csoportok, a nagy ellátási, közmű-szolgáltatási rendszerekről leválni szándékozók tömegei lassan egy új piacot teremtenek meg, ahol egymás segítésével, a tudás és a gyakorlati tapasztalatok megosztásával pótolják az esetleges erőforráshiányt, miközben ökológiai lábnyomuk minimalizálásával hozzájárulnak a városi ember életminőségének javulásához is.

A Heim Pál Magyarország Alapítvány Titán Programja fenntartható energiatárolási megoldásokat és technológiákat szeretne nyújt azoknak, akik komolyan veszik a bolygó sorsát esetleg nem rendelkeznek, vagy nem szeretnének közműhálózati kapcsolatot az ingatlanjukba.

A kicsi szép és energiahatékonyabb is

Egy 2020 végi amerikai kutatás eredménye megdöbbentőbb adatokkal szolgál: e szerint a Covid19 pandémia kiváltotta veszélyhelyzet és a szükségszerű kormányzati óvintézkedések az amerikai városi lakosság 55%-át ösztönözték a biztonságosabbnak tűnő vidéki élet felé történő váltásra. Mi több a korábban döntően hitelből finanszírozott 240 nm alapterületű átalagos lakóház méret is drasztikusan zsugorodott: e szerint a többség 45-50 nm alapterületen is el tudja képzelni az életét, ha hitelektől és közüzemi díjaktól mentesen élhetné a továbbikban az életét. 

Az Egyesült Államokban jelenleg a 140 millió háztartás 0,5%-a, azaz mintegy 750 000 háztartás él a hálózaton kívül, de ez a szám a pandémiától függetlenül évente  kb. 10% -kal növekszik.

Európában hasonló változásoknak lehetünk a szemtanúi, melyet részben a globális klímaválságra lehetséges megoldást kínáló megújuló energiák kormányzati támogatások, részben pedig a mind környezettudatosabbá váló lakosság változó jövőképe is befolyásol. Iparági becslések szerint az európai nagyvárosokban élők közel 35%-a inkább vidéken, a természethez közel élne, ha munkája nem kötné a városhoz.

Egyes kutatók szerint 2030-ra a vidéken élők lélekszáma arányát tekintve ugyan nem változik, de a falusi, természetközeli élet akár 20%-os lakosságcserével is együtt járhat, azaz ennyien mennek majd a városokból vidékre illetve ennyien költöznek vidékről a városokba. Ez csak az unióban 150 millió ember számára jelenti azt, hogy a korábbiakhoz képest egy teljesen új életvitelhez kell alkalmazkodnia.

A hálózaton kívüli napelemes rendszerek telepítése egykor a különcök hóbortjának tűnt a nagy helyigény és a magas költségek miatt. De a napelemes technológia fejlődése az elmúlt évtizedben hatékonyabbá és olcsóbbá tette ezeket a hálózaton kívüli berendezéseket, ami elősegítette mind széles körben való elterjedésüket. Ma már különösen az USA-ban, Ausztráliában, Hollandiában, Svájcban, Kanadában és a skandináv országokban meglehetősen gyakori látványnak számít, hogy olyan lakóautókat és vidéki otthonokat láthatunk, amelyek teljes egészében hálózaton kívüli napelemes rendszerekről működnek.

A különböző piaci igények természetesen azt is megkövetelik, hogy ennek a formálódó új  ökoszisztémának a szívét képező akkumulátorok széles teljesítmény tartományban, szélsőséges időjárási körülmények mellett is biztonságosan üzemeltethetőek legyenek. Az egyedileg tervezett rendszereket ezért kiegészítő kommunikációs és védelmi technológiákkal is fontos ellátni.

Egészség, jólét, környezetvédelem

A villamosenergia kulcsszerepet játszik a szegénység elleni küzdelemben. Villamosenergia nélkül az emberek nem férhetnek hozzá az alapvető emberi jogokhoz. Áram nélkül az emberek nem használhatják a modern infrastruktúrát, a számítógépet, az internetet, a vízszivattyút, a hűtőszekrényt, a porszívót, a hajszárítót és sok más a mindennapi életet segítő elektromos berendezést. Tiszta energia nélkül világszerte emberek milliói használnak generátort, hogy működtessék a televíziót, a hűtőt és este is fény legyen a szobában, ami persze magas költségekkel és súlyos környezeti hatásokkal jár. Röviden: a tiszta áramhoz való hozzáférés hiánya befolyásolhatja az egészséget, a jólétet és az egyén, valamint a család megtakarításait.

A változás motorja az innováció

Bár jó lenne ezt hinnünk, de ezeket a változásokat nem az ember belátóképessége, környezettudatos életre történő drasztikus átállása hozza el, hanem az, hogy bizonyos vállalatok, személyek, közösségek üzleti lehetőséget látnak az önfenntartó energiagazdálkodásban és innovatív szemléletükkel megteremtik a szükséges technológiákat és infrastruktúrát ahhoz, hogy megvalósítható cél legyen az otthoni energia előállítása, tárolása és megosztása.

A Titan Program a fentiek miatt olyan új üzleti modellek megjelenését generálja, mint például a pay as you go, vagy a sharing economy, amelyek a piac dinamikus növekedésében kulcsszerepet játszanak és amelyet a megújuló energiák területén jó lenne Magyarországon is elérhetővé tenni. Az egyre bővülő és kedvezőbb finanszírozási lehetőségekhez különböző, akár vissza nem térítendő pályázatokat is kapcsolhatunk, ezzel pedig azok számára is elérhetővé tehetnénk az önfenntartó életvitelt, aki ehhez nem rendelkeznek nagyobb megtakarítással.

Környezettudatosság, energiabőség, fenntarthatóság

A digitalizáció erősödő jelenléte, a távmunka előtérbe kerülése, és nem utolsósorban  a megújuló energiák egyre kedvezőbb árai egyre gyakrabban okozhatnak a jövőben kisebb belső népvándorlási hullámokat. Ehhez a vidék infrastruktúrájának lépést kell tartania a technológia iránt fogékony városi ember életvitelével.

A meglévő tanyák, farmok, magán gazdaságok energetikai, technológiai korszerűsítése lehetővé teheti, hogy ezek a vidéken újonnan megjelenő közösségek környezettudatos, önfenntartó életvitelt éljenek, miközben nem kell lemondaniuk a technológia által kínált kényelmi szolgáltatásokról sem. Az önellátó gazdaságok újkori térnyeréséhez elengedhetetlen a megújuló villamosenergia használata, a nagy energetikai hálózatoktól kevésbé, vagy egyáltalán nem függő saját energetikai rendszer kiépítése, melyben a Heim Pál Magyarország Alapítvány Titán Programja is segítséget szeretne a témára nyitottan tekintőknek nyújtani.

A megújuló energia tárolásának technológiai fejlődése nélkül természetesen nehéz lenne ezeket a célokat elérni. Az adatok azonban sokat elárulnak arról, hogy milyen lehetőségek előtt állunk: a  lítium-ion akkumulátorok piaca 2025-re meghaladja a 73 milliárd USD-t és kétszeresére növekszik 2017 és 2027 között.

Középtávon a háztartásokban használt akkumulátorok piaca elérheti a teljes akkumulátorpiac 10% -át, részesedésük pedig évről-évre tovább fog növekedni. A 2050-re az akkumulátorokban történő energiatárolás lesz a megújuló energiaforrásoknak az energiarendszerbe történő legfontosabb integrálási módja.

Energiabiztonság

2030-ra várhatóan az EU-ban az energiafogyasztás körülbelül 55% -át megújuló energiaforrásokból fogják előállítani (a jelenlegi 29% -hoz képest). 2050-re ez a szám várhatóan eléri a 80%-ot. Az energiatárolás, és különösen az akkumulátor-tároló technológiák szerepe és jelentősége ezért jelentősen növekedni fog.

A Heim Pál Magyarország Alapítvány Titan Programja a megújuló energiák széles körű környezetvédelmi céljainak elérése, a fenti problémák megoldása és a piaci lehetőségek kiaknázása érdekében olyan önfenntartó energetikai ökoszisztémák, mikro-grid rendszerek kialakítását tervezi, amelyek a hétvégi házaktól a nagy háztartásokig, a kis magángazdaságoktól a nagyüzemig, a stratégiai intézményektől egészen a vészhelyzeti energiaellátásig a lehető legszélesebb igények mentén képesek kielégíteni a különböző célterületek növekvő energiaigényét. Az általunk tervezett moduláris ökoszisztéma gyorsan és biztonságosan skálázhatóvá teszi a szükségleteknek megfelelő korszerű energiatároló rendszereket (Energy Storage System-ESS), melyek élettartama a napelemes panelekkel egyenértékű lehet.

Az elektromos energia hatékony tárolása a nyilvánvaló ellátás-biztonsági okok mellett környezetvédelmi szempontból is egyre fontosabb globális cél. Ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy a Titan Program részeként egy olyan K+F innovációs központ alapjait fektessük le és alakítsuk ki, amely képes testre szabottan, tehát a mindenkori piaci igényeknek megfelelő energia termelő és tároló kapacitással rendelkező nagy teljesítményű, biztonságos rendszerek előállítására és telepítésére.

Megbízható, komplex zöld energetikai rendszer

A napenergia gyorsan megváltoztatja a világ perspektíváját az energiával és a környezettel kapcsolatban. Ezek a zöld technológiai megoldások pedig kiválthatják a vidék villamosításának költséges és bonyolult infrastrukturális fejlesztési problémáit.

A TITÁN Program a megújuló és mindig rendelkezésre álló energiához történő hozzáférést  szeretne biztosítani a tanyáknak, a vállalkozásoknak, a vidéki életet választóknak.

A kicsi is lehet nagy

Sok projekt túl kicsinek tűnik egy uniós, vagy kormányzati finanszírozású napelemes energia beruházáshoz, vagy éppen túl nagy ahhoz, hogy egyedül vágjunk bele. Sokszor lehet olyan érzésünk, hogy a városoktól elzárt kisebb-nagyobb közösségeket kizárják az áramhoz való hozzáférés jogából, mert egy helyi kezdeményezés túl kicsi ahhoz, hogy felkeltsék a döntéshozók érdeklődését. Ezért a Heim Pál Magyarország Alapítvány a Titan Programban olyan megoldásokat kínál, amelyek segítenek a hálózattól elzárt településeken lakók egyéni elképzeléseinek a megvalósításában és életminőségének a javításában is.

A projekt megvalósítása Veled kezdődik!

Szóval, miért nem tesszük össze a fejünket? Miért hagynád ki életed egyik nagy lehetőségét?

Új vállalkozás indulása előtt állsz: – dolgozzunk ki helyi projekteket együtt olyan villamosenergia és közmű hálózattal nem rendelkező közösségek számára, amelyek a fenntartható fejlődést tartják szem előtt és amelyek eddig kimaradtak az uniós és kormányzati fejlesztésekből, hogy a következő években közös munkával zárkóztathassuk fel a fejlett térségekhez.  Osszuk meg az erőforrásainkat és találjuk meg együtt az anyagi és humán eszközöket a legkisebb álmok valóra váltásához is!

A közös projekt megvalósításának a történetét weboldalunkon és a közösségi médiában is közzé tesszük. Arról szeretnénk írni, beszélni, és azt szeretnénk megmutatni, hogy a hálózaton kívüli megújuló energiát használó napelemes megoldások hogyan javíthatják életkilátásainkat, életminőségünket. És – a Te személyes részvételeddel – hogyan működtetethetjük őket a nap 24 órájában, az év minden napján, akár évtizedeken keresztül a természet, a jövő generációk és Földünk érdekében.

Új kihívások

A nagyvárosi élettel együtt járó növekvő energiaigények folyamatos, stabil és lehetőség szerint megújuló energiákkal történő biztosítása új kihívások elé állítják a kormányokat és nagy energiaszolgáltatókat, melyben nagy szerepet kaphatnak a korszerű energiatároló rendszerek, különösen a lítium alapú, nagy energiasűrűségű akkumulátorbankok.

A hybrid üzemű inverterek ma már lehetővé teszik azt is, hogy a napelemek segítségével megtermelt plusz energiát egy saját akkumulátorban tároljuk el és egyéni igényeink, felhasználói szokásaink mentén az esti időszakban onnan vételezzük ki. A fejlesztésekkel a gyártók elébe mentek a piaci igényeknek, ami 2021-re úgy tűnik a lehető legjobb döntés volt. A hálózaton kívüli napenergia-szektor az elmúlt évtizedben ugyanis elképesztő ütemben növekedett, jelenleg globálisan 420 millió felhasználót szolgál ki, és a következő évtizedben a növekedés üteme várhatóan meghaladja az évi 10%-t is. 2010 óta pedig világszerte mintegy 180 millió Off Grid Solar egységet értékesítettek.

Mi az a hálózaton kívüli, szigetüzemű, vagy Off Grid napelemes rendszer?

Erre a kérdésre még sokszor visszatérünk, mert azt szeretnénk, ha mesterré válnál a területen. Míg sokan csak a napelemekre gondolnak, amikor a “szigetüzemről, vagy off-grid solar”  kifejezésekről hallanak, a valóság az, hogy sok más komponenst kell hozzáadni ahhoz, hogy működőképes off-grid PV napelemes rendszert kapjunk.

Miért hívják szigetüzemnek?

A név a hagyományos elektromos hálózattól történő lecsatlakozást, az elszigetelt működést jelent.

Akkor most Off Grid, vagy szigetüzem? A Heim Pál Magyarország Alapítvány Titán Programja – az Off Grid, vagy a hálózat nélküli kifejezést használjuk. Bár az Off Grid angol kifejezés ( szó szerinti fordításban rácson kívül) úgy gondoljuk, hogy gazdagabb jelentéstartalommal rendelkezik, mint a magyar átírat. Az Off Grid ma már ugyanis komoly mozgalommá nőtte ki magát és nem csupán egy elszigetelt elektromos hálózatot jelent, hanem egy komplex életvitelt.

Off Grid, egy régi életvitel technológiába öltöztetve

Akik az Off Grid életet választják azok szinte mindent maguk állítanak elő, a villamos áramhoz, melegvízhez és a fűtéshez szükséges energiát, az élelmiszert, sőt akár az otthonok berendezési tárgyait és még a ruházatot is. Az Off Grid tehát egyfajta modern technológiával ötvözött, tanyasi, vidéki élet, amelyben az ember a természettel együtt, fenntartható módon él, miközben nem mond le a civilizált életvitel legfontosabb szolgáltatásairól sem. Az Off Grid egy életmód, és mi azoknak is szeretnénk segíteni, akik úgy döntöttek, hogy saját maguk kezébe veszik a jövőt és nem várnak arra, hogy a kormányok oldják meg a klímahelyzetet.

A Titán Program azokat a technológiákat, kiegészítő termékeket és ismereteket szeretné megosztani az érdeklődőkkel, amelyek megkönnyíthetik a döntést és támogatást nyújthatnak azok számára is, akik nem akarják/tudják meglévő munkájukat otthagyni, viszont az energia és közmű szolgáltatásoktól független élet vonzza őket.

Az Off Grid, hálózaton kívüli komplex napelemes rendszerek az összes szükséges eszközzel rendelkeznek a napenergia előállításához, tárolásához, elosztásához, és természetesen mindig ott, ahol éppen szükség van rá.  Mivel a hálózaton kívüli napelemes rendszerek külső áramforráshoz való csatlakozás nélkül működnek, ezeket „önálló napelemes energia-rendszereknek” is nevezik.

Más típusú napelemes rendszerekkel ellentétben, mint például a városokban is elterjedt hálózathoz kapcsolt napelemes rendszerek, a hálózaton kívüli napelemes rendszerek nagy teljesítményű akkumulátorokra támaszkodnak, amikor a nap nem áll rendelkezésre.

Technológiai forradalom a Föld megóvása érdekében

Hazánk a szigetüzemű, vagy hálózat nélküli napelemes szektor fejlesztése tekintetében jelentős technológiai lemaradásban van a sok évtizedes múlttal rendelkező, holland, német, amerikai vagy ausztrál piaci szereplőkkel szemben. A megújuló energetikai szektor évről-évre elképesztő ütemben fejlődik és az energia tárolása pedig különösen technológia érzékeny terület. Ami 10 éve korszerűnek számított, azt ma már nem csak, hogy elavult, hanem bizony veszélyes is. Egy korszerű feszültségszabályozó és inverter hatásfoka ma megközelíti a 95-98%-ot, a napelemek teljesítménye ugyanezen idő pedig gyakorlatilag megduplázódott. 10 éve örültünk a 80%-os rendszer hatásfoknak, ma már egy odafigyeléssel, a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával könnyedén elérhetjük a 90%-ot is. A Titán Program nem titkolt célja, hogy a világ vezető Off Grid szereplőinek csúcstechnológiai termékeit és szolgáltatásait is elérhető közelségbe hozza a hazai lakosságnak.

Oldalunkat folyamatosan töltjük tartalommal, képekkel!