A Heim Pál Alapítvány az innovatív technológiák, termékek, szolgáltatások és módszerek alkalmazása, valamint a tudományos, művészeti, kutatói, fejlesztői, gazdasági, társadalmi, egészségügyi oktatási, informatikai területről érkező, nyitott gondolkodású, érték és családközpontú, közösségi célok iránt elkötelezett munkatársak segítségével és közreműködésével valósítja meg kitűzött céljait, erősíti fejlesztő, innovációs, kutató, gyógyító, gondozó, oktató, környezetvédelmi, prevenciós tevékenységét.

A Heim Pál Alapítvány céljainak hatékonyabb megvalósítása érdekében hozta létre a Tanácsadó Testületet, amelynek feladatai közé tartozik, hogy az Alapítvány különböző projektjeinek vonatkozásában szakmailag hiteles háttér és célspecifikus dokumentációkat, számításokat, információs és kommunikációs anyagokat, protokollokat dolgozzon ki, irányítsa, fejlessze és véleményezze a projektek és az Alapítvány céljaihoz kapcsolódó területek munkáját és előrehaladásának minőségét.

A Tanácsadó Testület tagjait a Kuratórium kéri fel egy-egy konkrét feladatban történő közreműködésre. Ennek alapján a Tanácsadó Testület tagjai az Alapítványhoz bármilyen formában csatlakozó, vagy csatlakozni kívánó természetes és jogi személyek által felajánlott bármilyen típusú erőforrások vonatkozásában megvizsgálhatják, véleményezhetik azok hitelességét, ugyanakkor felelősséget vállalnak a minősítés eredményeképpen megvalósuló bármilyen irányú következményekért is.

A Tanácsadó Testület az Alapítvány programjaihoz való kapcsolódási pontok lehetséges elemeire vonatkozóan ajánlásokat készít és javaslatokat dolgoz ki a Kuratórium számára. Az Alapítvány Kuratóriuma, valamint a Tanácsadó Testület tevőleges részvétele és aktív hozzájárulása mellett kerülnek kidolgozásra a különböző szakterületek standardjai, a speciális képzési követelményeknek megfelelő oktatási anyagok, módszertanok, magatartási kódexek, protokollok.

A Tanácsadó Testület önálló ( de a különböző programokba és projektekbe egységes keretek mentén illeszthető) termék és szolgáltatásfejlesztéseket is elindíthat.

A Tanácsadó Testület létszáma a témák és az Alapító Okiratban megfogalmazott célok függvényében növekedhet, vagy csökkenhet.