A Heim Pál Alapítvány  tevékenységében fokozott szerep hárul az egészségügy, ezen belül különösen a gyermek és családegészségügy szakmai, társadalmi, gazdasági érdekképviseletére, az egészségügy érték és emberközpontú módszertanának kidolgozására, a digitális egészségügy, valamint a lakosság egészségjavulásának érdekében végzett prevenciós programok fejlesztésére, hatásvizsgálatára és ezek operatív megvalósítását elősegítő tevékenységek országos képviseletére. Ezen céljaink megvalósítását különböző típusú szakmai szövetségek kialakításával tesszük hatékonyabbá.

A Heim Pál Alapítvány  az egészségügy és a hazai, illetve nemzetközi egészségügyi ellátási rendszerek értékközpontú, folyamatszintű elemzése, a módszerek egészségügyi intézményi és ellátási szintű kidolgozása, bevezetésének előkészítése és megvalósítása érdekében az alábbi területek képviselőivel kezdeményezi a szakmai szövetségek megkötését:

 1. A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, különös tekintettel a Heim Pál Alapítvány  által működtetett Mesekórház Programjában (link a Mesekórház menüpontra) megfogalmazott célokra.
 2. Az együttműködési folyamat és az egészségügyi-egészséggazdasági fejlesztések Partner szakmai tevékenységeihez kapcsolódó alapdokumentumainak előkészítése.
 3. Közös kommunikációs felületek és formák kialakítása
 4. Az egészségügyi intézmények hatékonysági transzformációjának előkészítése a szakmai területek bevonásával. A transzformációk elindításához kapcsolódó gazdasági együttműködések kialakítása.
 5. Az együttműködésben az egészségügyhöz, egészséggazdasághoz és a Heim Pál Alapítvány Programjaihoz ( link a Programok menüponthoz) kötődő hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert, a szakmai és iparági ismereteket, a pályázati és egyéb forráslehetőségekhez kapcsolódó folyamatok előkészítését a Heim Pál Alapítvány, illetve közreműködő Partnerei biztosítják, illetve szervezik.
 6. A hazai egészségügyi ellátórendszer (állami és magán) menedzsmentszemléletének a fejlesztése.
 7. Nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer kialakítása
 8. A digitális egészségügy fejlesztése
 9. A lakosság egészségfejlesztése
 10. Külföldi partnerek bevonásával új kutatási studyk előkészítése
 11. Az egészségügyi szakdolgozók életpálya modelljének és korszerű kommunikációs, digitális egészségügyi képzésének fejlesztése
 12. Az egészségügy és egészséggazdaság témakörében külföldi, illetve hazai szerkesztésű szakmai könyvek, oktatási anyagok, képzési modulok, workshopok, háttéranyagok közös fejlesztése, kiadása, terjesztése, népszerűsítése és szervezése.
 13. Olyan nemzetközi szabványokra épülő szolgáltatások kialakítása, amelyek hatékony és innovatív megoldásokat közvetítenek és amelyek az egészségügy területén is hasznosítható adatokat tartalmaznak.

Az Alapítvány a fentiekben megfogalmazott területek megvalósítása tárgyában kötött szakmai szövetséget az alábbi szervezetekkel.

 • GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft.
 • Állami Egészségügyi Ellátó Központ
 • Magyar Kórházszövetség

A Heim Pál Alapítvány a szakmai szövetségek erősítése érdekében különböző képzéseket, konferenciákat, workshopokat szervez, kiadványokat, on-line anyagokat állít elő, terjeszt, működtet. Részt vesz nemzetközi és magyarországi pályázatokon, szakmai, üzleti, támogatási, együttműködési, szponzorálási lehetőségeket dolgoz ki a Partnerek számára.

Amennyiben Ön is szeretne részt venni szakmai programjaink előkészítésében, kidolgozásában, vagy rendelkezik olyan kutatási, fejlesztési területtel, javaslattal, amelyek megvalósításában együttműködő, konzorciumi Partnereket keres, kérjük, hogy keressen minket az alábbi elérhetőségen és munkatársaink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot. Email cím: [email protected]. A tárgymezőbe kérjük írja be: Szakmai szövetség.