Keresés
Close this search box.

rólunk

Misszió

A globális levegő, víz és talajszennyezés, az energia pazarlásának hosszú távú egészségügyi, gazdasági, biológiai és klímaváltozást előidéző következményei egyelőre beláthatatlanok. De bármilyen megoldás is születik a jövőben az ember okozta környezeti ártalmak csökkentése érdekében, immár vitathatatlan tényként kezelhetjük, hogy a tiszta levegő, a kiváló minőségű víz, a szennyező anyagoktól mentes termőföld és tápanyagok csak jelentős globális szintű beavatkozások és komoly gazdasági, társadalmi együttműködések révén lesznek majd elérhetőek a bolygó népessége számára. 

E mindannyiunkat érintő és fenyegető globális problémakörben sokan és sokféle módon igyekeznek gyógyírt nyújtani a Földnek és egyre többen vannak azok is, akik tudatos, cselekvő állampolgárokként szeretnék minél kisebb ökológiai lábnyommal terhelni környezetünket. A Heim Pál Magyarország Alapítvány a jelenre és a jövőre felelősséggel tekintő szervezetként éppen ezért minden olyan gazdasági és nem gazdasági szereplőre egyenrangú társként tekint, akik képesek az önmagukon, esetleges piaci dominanciájukon túlmutató környezetvédelmi, energiahatékonysági, hulladékhasznosítási kezdeményezések felkarolására, támogatására, útnak indítására. 

Velük együttműködve keressük azokat az innovatív, környezetünket óvó, és közérzetünket, életminőségünket, illetve személyes és közösségi biztonságérzetünket javító megoldásokat, amelyekkel egy hosszú távon is fenntartható, fejleszthető, egészséges és élhető világot teremthetünk. 

A Heim Pál Magyarország Alapítvány küldetése, hogy mindazok a megoldások, amelyek a fenti célok elérését segítik, a kisebb önszerveződő közösségek számára is hozzáférhetővé váljanak, a hazánk különböző térségeiben felbukkanó környezet-, energia- és egészségtudatos ötletek, lehetőségek pedig megfelelő gazdasági, társadalmi elfogadottságot kapjanak. Hisszük, hogy a fenntartható jövő gyermekeink számára már nem csupán elérendő cél lesz, hanem az a természetes közeg, amelyben felelősségteljes, alkotó emberekként képesek lesznek a legnagyobb kihívásoknak is megfelelni.

A Heim Pál Magyarország Alapítvány a természet értékeinek a megőrzése, a szociális érzékenység fejlesztése, a körforgásos gazdaság megteremtésének elősegítése, az egészségfejlesztés, a környezeti és technológiai konzisztencia kialakítása területén rendszerszintű gondolkodásra szeretnénk ösztönözni a programjainkban részt vevőket, melynek során az egyéni és közösségi készségek fejlesztését, az ismeretek átadásának a gyakorlati szintű megvalósítását és az innovatív megközelítést helyezzük előtérbe. 

a célok megvalósítása érdekében

A célok megvalósítása érdekében a Heim Pál Magyarország Alapítvány az innovatív szemléletű körforgásos gazdaság szereplőivel aktív, együttműködő kapcsolatokat szeretne kialakítani. Ennek mentén a Heim Pál Alapítvány közreműködésével, vagy gondozásában létrehozott programok, szolgáltatások, termékek és azokat támogató társadalmi üzenetek, fejlesztési irányelvek a különböző szervezetek, egyének által már működtetett közösségi, vállalati megoldások sorába is jól illeszthetőek. 

A Heim Pál Magyarország Alapítvány a munkája során figyelembe veszi a globális és hazai szakmai irányelveket, kidolgozza az egyedi társadalmi és gazdasági értékteremtést előtérbe helyező ökológiai programokat, majd ezt követően a környezeti elvárásokkal konzisztens fejlesztési stratégia kialakításában is közreműködik. 

Az ökotudatos, fenntartható, recirkulációs gazdasági stratégiák kialakítása során a kiválasztott célterületek számára elérhetővé tesszük, hogy a különböző on-line és mobil felületeken a környezetvédelmi, egészségügyi, társadalmi problémák megoldását előtérbe helyező információkat a közösségi hálózatba integrálhassák. 

Minden olyan felvetésnek automatikusan teret adunk, amelyek a környezet kímélése, a megújuló energiák, az egészséges élet megőrzése, valamint a társadalmi igazságosság témaköreiben pozitív példát adhatnak az emberiségnek. 

stratégiai célok

A stratégái célterületek vonatkozásában olyan innovatív megoldásokat tartalmazó termékek és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését, piaci implementálását kezdeményezzük, amelyek az energia hatékony felhasználását, az egészséget, a fenntarthatóságot, a személyes biztonságot és a kapcsolódó szolgáltatások egyéni és közösségi értékteremtésének az elérését is pozitívan befolyásolják. 

A Heim Pál Magyarország Alapítvány fokozottan ügyel arra, hogy a fejlesztett termékeknek, szolgáltatásoknak technikai megoldásaiban, funkcionalitásában, kiegészítő szolgáltatásaik tekintetében és kommunikációs üzeneteik tartalmában is összhangban kell lenniük egymással. 

Az érték-közvetítői csatornák kialakítása során figyelembe vesszük a szervezetek egyediségéből fakadó korlátokat és lehetőségeket is.

Az együttműködő partnereink számára elérhetővő tesszük a Heim Pál Magyarország Alapítvány védjegy használatát is. 

Oldalunkat folyamatosan töltjük tartalommal, képekkel!