Az egészségügy sokak számára kusza folyamatok, egymástól függetlenül működő rendszerek, különböző típusú erőforrások áttekinthetetlen labirintusa. Az egészségügy háttérágazatai (egészségipar, egészséggazdaság) pedig a folyamatos túlélésért vívott ádáz harcok ütközőterei. Üzlet, vagy szolidaritás?

A Heim Pál Alapítvány Önnel együttműködve olyan üzletfejlesztési javaslatokat dolgoz ki, amelynek segítségével felveheti a kesztyűt a legnagyobbakkal is. Segítünk eligazodni az egészségügy és egészséggazdaság útvesztőjében és miközben gazdasági értéket teremt vállalata, intézménye számára, hozzájárul közössége fejlesztéséhez is. Megkeressük azokat az értékeket, amelyek hozzásegítik szervezetét a társadalmi és szakmai bizalom felépítéséhez, a szellemi értékek fizikai értékké válásához, és olyan terméket és szolgáltatást fejlesztünk szakembereinkkel, amelyekkel jövedelmezőbbé teheti piaci jelenlétét.

A Heim Pál Alapítvány a különböző fejlesztési célokhoz ( digitális egészségügy, értékfolyamatok, új egészségmegőrzési és gyógyászati termék, szolgáltatás bevezetése, márkaprogramok, képzés stb.) kapcsolódóan szerződött Partnerei számára biztosítja a speciális projektmenedzsment feladatok ellátását is. Ennek során segítséget nyújtunk az ötlet, vagy a fejlesztési szándék megszületésétől a piacra lépésig vezető út stratégiai tervezésében, a lehetséges pályázati, állami, banki és befektetői finanszírozási források feltérképezésében, a megvalósításhoz szükséges operatív lépések előkészítésében. A projektet egészen lezárásáig, azaz a folyamatos munka, előállítás, működtetés, forgalmazás elindulásáig figyelemmel kísérjük és amennyiben szükségesnek látjuk, javaslatokat dolgozunk ki a változtatásokra vonatkozóan.

Kölcsönösség A Heim Pál Alapítvány által képviselt értékalapú egészségügyben mindig az ember kerül az első helyre, akinek jövedelemtől, iskolázottságtól, társadalmi státusztól függetlenül joga van az elérhető legmagasabb szolgáltatási szint igénybevételére. Persze, tegyük hozzá, hogy csak akkor, ha ő maga is mindent megtesz egészségének megőrzéséért és helyreállításáért. Az egészségügy ugyanis mindannyiunk közös ügye. Nem lehet pusztán ellátókra és ellátottakra lebontani, hiszen együttműködés nélkül egyik fél sem érheti el a célját. Ennek az együttműködésnek bizalmi kapcsolatra kell épülnie, azaz a feleknek bízniuk és hinniük kell egymásban, hogy együtt hatékonyabbak lesznek, mintha külön-külön dolgoznának ugyanazért a célért. Az ellátónak tehát tudnia kell, hogy a beteg szándéka, akarata, beleegyezése és aktív szerepvállalása nélkül megfeszített munkájának gyümölcse a kudarc lesz, a betegnek pedig el kell fogadnia, hogy orvosa tanácsa, segítsége nélkül előbb-utóbb végzetes következményekkel járhat betegsége elhanyagolása.

A bizalom felépítése és megtartása A bizalom az egészségügy alfája és omegája. Ezt pedig sosem lehet pénzzel megvásárolni. A bizalom a tartós, mély intellektuális és érzelmi kötődéssel járó kapcsolatok eredménye, amelyben az időnek, a kapcsolat által remélt haszonnak és a közösségi szerepvállalás mértékének is meghatározó szerepe van. Az egészségipar és egészséggazdaság szereplőinek tehát nem üzletben vagy szolidaritásban, hanem a kettő ötvözetében érdemes gondolkodniuk, ha hosszú távra terveznek és eközben komoly gazdasági sikereket is fel kívánnak mutatni. A szolidáris alapú, de üzleti szemléletű egészséggazdaság szereplői ezért nem az OEP finanszírozás növelésével, hanem éppen annak csökkentésével számolnak, és olyan piaci alapú tevékenységeket, szolgáltatásokat és termékeket fejlesztenek és vezetnek be, amelyek tartalmilag ugyanazt nyújtják, mint az államilag finanszírozottak, csak éppen egy másik célcsoport igényeire szabták át őket.