Gyógyászati segédeszközök piac stratégiai tanulmány készítése

Az Ortoprofil Kft. megbízásából megvizsgáltuk a gyógyászati segédeszköz ( GYSE) piac fejlődési lehetőségeit, finanszírozási problémáit és lehetséges innovációs célterületeit. 

Ennek során megállapítottuk, hogy a jelenlegi finanszírozási struktúrában a szektor gazdaságilag ellenérdekelt egy egészségesebb társadalom kialakításában és fenntartásában. 

Ez a probléma sok tekintetben hasonlít a gyógyszeripar hagyományos értékesítési modelljének érdekrendszeréhez: a fejlett gazdasággal rendelkező térségek lakosságának megnövekedett élettartama mellett a káros életviteli szokások csökkentik az egészségben töltött évek számát, ezzel pedig növelik a gyógyításra fordítandó költségvetési kiadásokat, illetve a minőségi betegellátáshoz kapcsolódó betegigényeket. 

Ha tehát hosszú távon nő a GYSE szektor betegszáma, akkor a lakosság életmódváltása sajnálatos módon nem következik be. Ezt a hosszú távú tervezéssel és a jövő generáció érdekeivel (és látens igényeivel) ellentétes mentalitást a támogatott termékeknek a megelőzést figyelmen kívül hagyó “prekoncepciója” is igazolja. 

A tanulmány célja a fentiek miatt az volt, hogy a szektor az innovációt és a betegségmegelőzést előtérbe helyezve széleskörű társadalmi elfogadottságot érjen el, melyet az általános betegellátás színvonalának javítása terén kifejtett aktív érdekképviseleti tevékenység és az életmódváltással elkerülhető betegségek edukációjában betöltött szerepkörének összehangolása is elősegíthet. A jogalkotók, az egészséggazdaság innovatív szereplői, a szakpolitika és a finanszírozó sajnos egyaránt vaktában tapogatózik GYSE témakörben, komplex egészségügyi és gazdasági vetülete miatt pedig senki sem nyúl a problémákhoz merőben újszerű megoldásokat keresve. A szabályozás elemei nem konzekvensek, és bár sok vonatkozásban hasonlítanak a gyógyszerpiac szereplőinek működési kereteire, mégsem biztosítanak követhető, betartható és életképes ellenőrzési rendszert. Az információk egyre szélesebb körű elérhetőségével, a hagyományos terápiáktól pedig nem csak gondolkodásmódjában, hanem vizsgálati és gyógyítási eszköztárában is eltérő, ugyanakkor nehezen argumentálható eredményességével erősödő piaci területek még a szoros törvényi szabályozók mellett is hatalmas versenyelőnyben vannak. Ennek legfőbb okait a gyógyítás technokrata szemléletében, elembertelenedő működési mechanizmusában, valamint az egészségügyi ellátórendszerek idejétmúlt folyamatmenedzsmentjében találtuk meg. 

Bár a piac legnagyobb problémájának a pénzügyi fedezet hiányát tartja, a megoldás gyökéroka véleményünk egészen máshol van. 

A GYSE szektor egy olyan funkcionális szolgáltató-ágazattá vált az évtizedek során, amelynek arculatát, a társadalom felé közvetített identitását a benne végzett szolgáltatások és megvásárolható termékek formálják valamilyenre. Ennek köszönhetően a szektor szinte minden szereplője sodródik a feladatokkal, a betegállománnyal, a pénzügyi helyzettel, a véletlenszerűen felbukkanó üzleti esélyekkel. 

A céltudatosan, pontosan körülhatárolt identitás és a biztos kézzel tervezett jövő helyett az állandósult pénzhiány rémének szüntelen felemlegetésén van a hangsúly, s így, amennyiben a szükséges beavatkozások nem történnek meg, a szektor nagy szereplői számára a gazdasági, társadalmi és szakmai felemelkedés lehetősége lassan, de biztosan egy soha meg nem valósuló álommá válik. 

Amennyiben tehát a GYSE ipar szereplői nem változtatnak jelenlegi személetmódjukon és a páciens problémáinak innovatív és személyre szabott megoldásai helyett továbbra is a finanszírozó államtól és a vényt felíró orvosoktól teszik függővé mindenkori jövedelmezőségüket, nem csak meglévő betegeiket veszítik el, hanem a társadalom abbeli hitét is, hogy az orvoslás és együttműködő területei képesek problémájának lokalizálására, megoldására, az esetleges utógondozásra, illetve a betegségek megelőzésére is. 

Az iparág szereplőinek ebben a hihetetlenül kiélezett helyzetben tehát azonnali és gyors hatással járó lépésekre van szükségük, különben nem csak az elapadó költségvetési források által gerjesztett gazdasági, hanem a digitális forradalom új piaci szereplőinek megjelenésével immár az elavulás rémével is előbb-utóbb meg kell barátkozniuk. 

Amennyiben további részletek érdeklik az elkészült tanulmánnyal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a [email protected] e-mail címen.