A Heim Pál Alapítvány fontos feladata, hogy tevékenységével elősegítse a jövő generáció szellemi és anyagi felemelkedését. Az Alapítvány a gyermekek, fiatalok tehetséggondozásával, a kivételes szellemi képességű fiatalok felkarolásával egy jobb, fenntarthatóbb világhoz szeretne hozzájárulni. Az Alapítvány stratégiai igazgatója, Heim Pál, Dédnagyapjának, Heim Pál Professzor hagyatékának társadalmi, szakmai képviselőjeként ezért az örökségvédelmi feladatok ellátásával, a család szellemi értékeinek megőrzésével, fejlesztésével kapcsolatos tevékenységekben is részt vesz.  A Heim Pál név olyan érték, melyet az Alapítvány munkája során a lehető legnagyobb felelősség vállalása mellett őriz és fejleszt.

Veszprémi Heim Pál Gyermekkórház

Sokak előtt ismert, hogy hazánkban elsőként Veszprémben létesült az első Heim Pál Gyermekkórház. A név használatára 1954-ben a Professzor fia, Heim Ernő adott engedélyt a városvezetésnek. A veszprémi Heim Pál Gyermekkórházban 1954 és 1995 között több millió kisbeteg nyerhette vissza egészségét, az intézmény bezárása óta is az egyik ikonikus létesítménye a megyének. Az utolsó gyógyult betegek 1995-ben hagyták el a kórházat, a dolgozók pedig a megyei kórház gyermekosztályán kaptak a továbbiakban munkát. A bezárás nem csak a helyieknek okozott komoly veszteséget. Az intézmény szakmai hírneve méltó volt a névadó világszinten is magasan jegyzett munkásságához, ezért nem véletlen, hogy az ország minden pontjáról érkeztek ide a gyógyulásra váró betegek. Alapítványunk stratégiai igazgatójának, a névadó dédunokájának a kezdeményezésére az épületben található Heim Pál bronz emléktáblát ünnepélyes keretek mellett 2001-ben helyezték át a Csolnoky Ferenc megyei kórház gyermekosztályára.

A grandiózus gyermekellátási terv: Veszprémi Heim Pál Mesekórház

A Heim Pál Alapítvány 2014-ben alapos helyzetelemzést végzett egy esetleges rekonstrukcióra vonatkozóan, majd szakmai javaslatot dolgozott ki a létesítmény fő profiljának megtartásával az újranyitásra, és Heim Pál Mesekórház néven beadta fejlesztési elképzeléseit a Veszprém Város Önkormányzatának. Ennek eredménye, hogy 2015 májusában a városi Közgyűlés egyhangúan megszavazta a Heim Pál Alapítvány által képviselt projektet és kezdeményezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában lévő ingatlan ingyenes használatba adását. Az elmúlt időszakban Heim Pál stratégiai igazgató az ügyben számtalan helyi és országos vezetővel tárgyalt annak érdekében, hogy a vidéken élőknek legyen egy önálló gyermekkórháza, mi pedig a helyiekkel együtt bízunk benne, hogy a kedvező döntést követően az ország lakosainak érdekében hamarosan elindulhat az első Heim Pál Mesekórház fejlesztése.

Budapesti Heim Pál Gyermekkórház

A budapesti Heim Pál Gyermekkórház volt a sorban a második, ami híres Professzor nevét  felvette, és természetesen a Heim Pál Alapítvány 2013-as alakulása óta ez az intézmény is külön figyelmet kap részünkről. Heim Pál dédunoka azonban már 1996-ban lépéseket tett a Kórház érdekében, és megalapította a Gyógyhírek című ingyenes kórházi lapot, amelynek nemcsak alapítója, hanem egyúttal főszerkesztője is volt. 1997-ben sikerült jelentős támogatókat megnyernie a kórháznak, így sikerült megszerveznie azt is, hogy az akkor piacvezető Nokia Telecommunications is a Heim Pál Gyermekkórházzal kössön hosszú távú támogatói megállapodást. Heim Pál a budapesti Heim Pál Gyermekkórházért végzett tevékenységéért 1997-ben megkapta kórház akkori vezetőitől a Dédnagyapja nevét viselő Heim Pál Emlékérmet és Oklevelet. Stratégiai igazgatónk 2000-ben ebben az intézményben indította el a Magyar Bohócok Betegekért Alapítvány első kuratóriumi elnökeként a ma már mindenhol elfogadott gyógyító mosolyt képviselő bohócdoktorokat is. Az új szemléletű gyermekellátás elkötelezett híveként Alapítványunk stratégiai vezetőjének nem volt könnyű dolga, az akkori idők gyógyászata csak lassan nyitott a család és gyermekbarát megoldások felé. Ezt követően 2001-ben Heim Pál magánszemélyként indította el a Varázsecset Programot, amelynek első elemeként kollegáival együtt közel 1500 négyzetméteren mesefigurákkal festették ki a gyermekosztályokat. A Program azóta önálló életre kelt, az újító kezdeményezésnek mára számtalan követője akadt.

2013-ban a Heim Pál Gyermekkórház vezetése felkérte Alapítványunk stratégiai igazgatóját a Heim Pál Gyermekkórház Jószolgálati Nagykövete tisztségére, ennek mentén pedig sikerült a kórház számára az Alapítványunk által működtetett Mesekórház Program keretében megnyernünk Magyarország Kormányának támogatását.

A fejlesztés megvalósult, mindannyiunk örömére az intézmény megújult, barátságos homlokzatot, korszerű energetikai rendszert és modern diagnosztikai eszközöket kapott közel 1,3 mrd Ft értékben. E sokrétű munkát 2014-ben, a 125. jubileumi évfordulón a Magyar Gyermekorvosok Társasága is nagyra értékelte. Ebben az évben Heim Pál a magyar gyermekegészségügy és a gyermekgyógyászati intézmények fejlesztésének elismeréseként vehette át a Heim Pál Díjat. A Magyar Gyermekorvosok Társasága az emlékéremmel azoknak a tevékenységét kívánja elismerni, akik a gyermekek egészségügyi helyzetéért tartósan és kiemelkedően tudtak tenni. Az emlékérmet 2000-ben alapították és kétévente adományozzák.

Debrecen

Feladatunkat sosem tekintjük befejezettnek. 2016 tavaszán a debreceni Gyermekrehabilitációs Központ számára adtuk át a Mesekórház Program keretében a Béflex Kft.-vel közösen fejlesztett egyedi Fairy Tale Media betegtájékoztatási rendszert. Az elegáns, felhasználóbarát és korszerű betegirányítási és információs rendszer méltó módon képviseli az Alapítvány által lefektetett értékeket.

Bethesda

Hosszas előkészületeket követően 2016 nyár végén kerülhet sor a Bethesda Gyermekkórház országos Égési Központjának felújítására szintén a Mesekórház Program keretein belül.  A felújítás gyakorlatilag mindent érint, így 2016 végére egy rendkívül látványos, 3D mesevilág, valamint korszerű digitális technológia és infrastruktúra segítheti a kisbetegek gyógyulását és a dolgozók munkáját.

Névhasználat

Egy ikonikus név gondozása rengeteg feladattal és fokozott felelősséggel is jár. A Heim Pál Alapítvány a Heim Pál név használatához fűződő jogok vonatkozásában ezért szigorú jogi szabályokat vezetett be, melynek célja a névhasználattal történő különböző típusú visszaélések megakadályozása és egy olyan minőségi védjegy kialakítása mely hűen képviseli a dédunoka által is képviselt szellemi értékeket.

Heim Pál Antal, az Heim Pál Alapítvány Alapítójának, a Professzor Unokájának rendelkezéseivel összhangban megerősítjük, hogy a jogosulatlan névhasználattal, az engedély nélkül megjelenített védjegyhasználattal kapcsolatban jogi lépéseket foganatosítunk. Amennyiben a Heim Pál nevet engedéllyel használók tevékenysége bármilyen formában alkalmas a lakosság megtévesztésére, vagy veszélyezteti a Heim Pál név által képviselt értékeket, Heim Pál egyenes ági leszármazottai a névhasználatot korlátozása, felfüggesztik, illetve visszavonják.

Hagyaték

A Heim Pál Alapítvány fontos feladata Heim Pál Professzor munkásságának összegyűjtése, rendszerezése, könyvek, internetes adatbázisok formájában történő publikálása, olyan egészségügyi események szervezése, amelyek a humánus gyógyászati elvek, módszerek terjesztéséhez járulnak hozzá.

Az örökségvédelem és a gyógyászatban tevékenykedő szakdolgozók, valamint az innovatív egészségügyi megoldások fejlesztőinek elismerése érdekében hoztuk létre a Heim Pál Egészség Díjat és terveink között szerepel a Heim Pál gyermek és család egészségügyi interaktív kiállítás megvalósítása is.

Világhírű Csoda – Pál

Prof. Dr. Heim Pál (1875–1929) hihetetlen munkabírásával, újító szándékú klinikusi elképzeléseivel, a táplálkozásról, valamint a nevelő tevékenység fontosságáról vallott nézeteivel már fiatalon nagy szakmai hírnevet szerzett. Kiemelt szerepet tulajdonított a betegek lelki egészségének, fizikai testünk tüneteire gyakorolt hatásának, gyógyítói munkájában ezért következetesen foglalkozott a mentális egészség helyreállításával is.  A Professzor nevéhez fűződik a legendás Heim Nővérek szolgálat megszervezése is, amely még határainkon túl is komoly ismertséget szerzett.

A Heim család

Heim Pál Professzor Nagyszülei egyszerű, szegény emberek voltak. Apai nagyapja Heim Henrik (1807-1891) ruhafestőmester volt, apai nagyanyja Knorr Katalin a zsombolyai árvaházból származott.

Édesapja, Heim Péter (1834-1904) a hazai postahálózat megszervezésében Baross Gábor közvetlen munkatársa volt. Édesanyja a pozsonyi származású Stefánovics Mária volt. Három gyerekük született: két leány és egy fiú, Pál. Leánygyermekeik még gyermekkorukban meghaltak.

Heim Pál, a gyermekgyógyász

Pál a középiskoláit szülővárosában végezte. Orvosi tanulmányait Lausanne-ban kezdte, de a klinikai tárgyakat hallgatni már hazajött és a budapesti Tudományegyetemen szerzett orvosi oklevelet 1897-ben.

1897-től ifj. Bókay János professzor (1858-1937) gyermekgyógyászati klinikájára került. Ösztöndíjasként másfél évig Breslauban (ma: Wrocław), Adalbert Czerny (1863-1941) gyermekklinikáján a csecsemő kórélettanának sajátosságait tanulmányozta. Egy újabb lausanne-i, illetve a párizsi Pasteur Intézetben tett rövid tanulmányút végeztével visszatért Budapestre, és 1901-től az Irgalmasrendi Kórház (ma: Országos Reuma- és Fizioterápiás Intézet) gyermekosztályának főorvosává nevezték ki. Ezekben az években németül publikált tanulmányaiban korát megelőzve mondta ki, hogy a hasmenéses, sorvadt csecsemő anyagcseréjének összeomlásában az egyik döntő mozzanata víz és a konyhasó arányának felborulása.

1907-ben a budapesti egyetem orvosi karán A gyermekkori betegségek szemiotikája c. tárgykör magántanára lett, majd Preisich Kornéllal közösen megírták Az általános haematológia című könyvüket, amely a hazai viszonylatban úttörőnek számított. Részt vett az első világháborúban, ahol a katonai járványkórház parancsnoka, majd 1916-tól a székesfővárosi csecsemőkórház főorvosa, 1918-ban az anya- és csecsemővédelem országos biztosa. 1918-ban nyilvános rendes tanárrá nevezték ki a pozsonyi egyetem gyermekgyógyászati tanszékére, de a megszálló csehszlovák hadsereg elől már menekülniük kellett. Az egyetemet átmenetileg a fővárosban helyezték el, ahol az 1921/22-es tanévben ő lett a rektor. Létrehívója az Erzsébet Tudományegyetem Baráti Egyesületének, valamint az Egyetemi Tudományos Szövetség Orvosi Szakosztálynak, amely pályadíjjal jutalmazta a legjobb dolgozatokat. A gyermekklinika átmenetileg a Fehér Kereszt Gyermekkórházban működött.

Heim Nővérek

Kiemelkedő szerepet játszott az anyák és csecsemők védelmére létrehozott Országos Stefánia Szövetségben, s e szervezet orvosi bizottságának elnöke volt. Pécsen töltött évei alatt megalapította annak helyi fiókját. Fontosnak tartotta a megelőző-, felvilágosító- és nevelőmunkát. Kezdeményezésére 1916-ban a Stefánia Szövetség elindította a gondozóképzést a Központi Védőnőképző Iskolában; életre hívta a gyermekápolónői iskolát („Heim nővérek”). 1921—től a nagy megbecsülést élvező „Heim nővérek” két éves továbbképzést követően záróvizsgához kötött gondozónői oklevelet kaptak és viselhették az erről tanúskodó jelvényt.

Tudományos munkásság

Az 1923-24-es tanévben Pécsre költözött, az ott töltött évek klinikusi, kutatói és oktatói munkásságának legtermékenyebb szakasza volt.

Érdeklődésének előterében olyan kérdések álltak, mint

• a csecsemőkori táplálkozás zavarai,

• a fehérvérsejtek sajátosságai,

• a tuberkulin-allergia,

• a gyermekkori miliáris TBC diagnosztikája,

• a csecsemőintoxikáció patológiája,

• a csecsemőtáplálás alapelvei,

• a különböző tápanyagok, diéták emésztésre gyakorolt hatása,

• a szervezet folyadék- és sóforgalmában bekövetkezett változások, valamint

• hangsúlyozta az anyatej és a vitaminok fontosságát

A szakmai cikkek mellett szívesen írt az Orvosi faluzás Baranya megyében és hasonló népszerűsítő munkákat. Nem ismert „rangon aluli” témát, a gyermeknevelés és az egészségügyi személyzet milyenségének kérdései mindig foglalkoztatták. Ez a sokoldalúság is magyarázta páratlan népszerűségét.

1929 őszén egykori mestere, Bókay János nyugdíjba vonulásával meghívták a pesti Gyermekklinika élére. A meghívást elfogadta, bár Pécset otthagyni sajnálta. Székfoglalóját A gyermekorvostan jelentősége és tanítása címmel tartotta. Néhány hónappal kinevezése után, tragikus hirtelenséggel 54 évesen tüdőgyulladásban elhunyt. Az egyik legnagyobb magyar gyermekgyógyász a Kerepesi temetőben nyugszik.

Heim Pál fia Heim Ernő, Ybl, Hild és Reitter Díjas építész főmérnök, a hazai városépítészet, várostervezés kiemelkedő személyisége (1904-1980).

A Heim Pál Alapítvány stratégiai vezetőjének hitvallása Dédnagyapjáról

A Heim Pál név felelősség és lehetőség is annak, aki nem roppan össze egy alkotó géniusz tetteinek súlya alatt. Felelősség, hiszen napi életemet, tevékenységemet is át kell, hogy hassa ennek a csodálatos szellemi örökségnek a súlya, mely ebben a rohanó, elanyagiasodott világban is mindig láthatóvá teszi az emberi értékeket, és a szeretet erejét. Lehetőség, hiszen, megküzdve az élet nagyszerű varázslatával, árnyéka a forró pillanatokban is enyhet adhat, és onnan kilépve erővel tölt fel. Heim Pál Professzor nem csupán az akkori idők Csoda-Pál-ja volt, üzenete máig elkísér mindannyiunkat: szolgáld nemes szívvel az embereket, add tudásod legjavát önzetlenül mindenkinek, és tegyél meg mindent azokért, akik nálad is elesettebbek. Számomra Heim Pál nem csupán A dédnagyapa, hanem az Ember, akinek az emléke fényt mutat akkor is, amikor úgy érzem, hogy a hatalom és a vagyonszerzés logikája nem ismeri a kenyérre, szerény hajlékra, jó szóra, és őszinte szavakra áhítozó milliók óhaját.” Heim Pál, stratégiai igazgató, Heim Pál Alapítvány