Keresés
Close this search box.

Öko program

Olvasd el:

6 fa, vagy 60 nap áram nélkül

Ökológiai megoldások a gyakorlatban

A környezetvédelem, az energiahatékonyság, a körforgásos gazdaság, vagy éppen az egészségügy  digitalizációja sokak számára tűnhetnek megfoghatatlan, egymástól függetlenül működő rendszerek összességének, különböző típusú technológiák és módszerek áttekinthetetlen labirintusának.

Greenwashing, hype, üzlet, vagy közös társadalmi és környezeti felelősségvállalás? Segítünk eligazodni.

A Heim Pál Magyarország Alapítvány olyan kiemelt környezeti és társadalmi kérdések, problémák megoldásával foglalkozik, amelyek elsősorban nem pénzügyi, hanem szellemi tőkét igényelnek és amelyek a közös társadalmi felelősségvállalást képesek összehangolni az életszükségleteinkhez kapcsolódó fenntartható innovációk megteremtésével. Ennek érekében olyan termékek, szolgáltatások, oktatási rendszerek fejlesztésében működünk közre, amelyekkel energia és költséghatékonyabbá tehetjük a gazdaság működését, melyben környezetünk védelme, a természet megóvása meghatározó szerepet játszanak.

A Heim Pál Magyarország Alapítvány az ökológiai szemléletváltást elősegítő különböző fejlesztési célok ( a körforgásos gazdaság működési modelljének a népszerűsítése, az energiatudatosság erősítése, a hulladékhasznosítás maximalizálása, az egészségmegőrzéshez kapcsolódó természetes módszerek és a digitális technológiák összehangolása stb.) kialakítása során minden esetben a működőképességet tartja szem előtt. Céljainkat ezért a kézzelfogható megoldásoknak és nem a különböző propaganda célú anyagok szerkesztésének és közvetítésének rendeljük alá.

Más szavakkal: a Heim Pál Magyarország Alapítvány nem elsősorban a kommunikációs eszközökön keresztül szeretne eredményeket elérni, hanem meg kívánjuk mutatni, hogy kevés pénzből is lehet, sőt valójában csak így érdemes nagy változásokat elérni. Ezek bizonyíthatják ugyanis mindannyiunk számára, hogy a fenntartható, klímabarát gazdálkodás és a környezettel kapcsolatos mélyreható változás nem elsősorban a jóléti államok technológiai innovációinak köszönhetően valósul majd meg, hanem az egyének össztársadalmi szinten megjelenő ökológiai fegyelmezettségének az eredménye lesz.

Ha nem másoktól tesszük függővé jövőnk alakulását, hanem képesek vagyunk a saját kezünkbe venni sorsunk irányítását és üres beszéd helyett a tetteket, a gyakorlati megoldásokat emeljük piedesztálra, akkor a globális klímacélok elérése érdekében a politikusoknak sem kell többet környezetszennyező módon Glasgow-ba utaznia, és erőfeszítéseinknek nem 10-20 években, hanem azonnal látható és mérhető eredménye lesz.

A Heim Pál Magyarország Alapítvány a fentiek mentén a klímacélok elérését, a környezetszennyezés csökkentését, a hulladékhasznosítás maximalizálását, az energiafelhasználás minimalizálását költséghatékonyan, gyorsan, széles körben hozzáférhető módon biztosító ötletek megvalósítását, bevezetését minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja. Ebben a folyamatban közreműködünk azoknak a termékeknek, szolgáltatásoknak és megoldásoknak a stratégiai tervezésében és kivitelezésében, amelyek a már meglévő anyagok, eszközök újrahasznosításával járulhatnak hozzá biodiverzitásunk fenntartásához, az emberiség ökológiai lábnyomának a csökkentéséhez. Ennek során segítünk a különböző pályázati, állami, banki és befektetői finanszírozási források feltérképezésében, a megvalósításhoz szükséges operatív lépések előkészítésében és a tesztelésben. A projektet egészen lezárásáig, azaz az elkészült megoldás piaci bevezetéséig figyelemmel kísérjük, ezt követően pedig amennyiben szükséges, javaslatokat dolgozunk ki az esetleges változtatásokra vonatkozóan.

Kölcsönösség a környezetvédelemben

A Heim Pál Magyarország Alapítvány által képviselt értékalapú társadalmi közgondolkodás első helyén a környezet védelme szerepel, amelyben jövedelemtől, iskolázottságtól, társadalmi és jogi státusztól függetlenül lehetősége van mindenkinek az aktív cselekvésre.

A környezetvédelem mindannyiunk közös ügye, nem lehet lokális és globális szereplőkre bontani. Stabil, az egymás erősségeit kiemelő és támogató együttműködés nélkül nem érhetjük el a célt, a bolygó, saját életterünk védelmét. Ennek az együttműködésnek a bizalomra kell épülnie, azaz a feleknek hinniük kell, hogy együtt hatékonyabbak lesznek, mintha külön-külön dolgoznának ugyanazokért a célokért. Közös szándék, akarat, beleegyezés és cselekvés szükségesek ahhoz, hogy a megfeszített munka gyümölcse egy élhető, egészséges bolygó legyen, az egyénnek, a társadalmi, gazdasági és politikai szerepvállalóknak pedig el kell fogadniuk, hogy amennyiben nem képesek közös felelősségvállalásra, a felmerülő gazdasági terhek igazságos elosztására, akkor előbb-utóbb bolygónk egészét a káosz és a pusztulás fogja jellemezni. Ahhoz azonban, hogy pozitív forgatókönyvet írhassunk a jövőnek, újra meg kell tanulnunk közösen gondolkodnunk és cselekednünk. Anélkül, hogy ebben a munkában egyéni érdekeinket néznénk és anélkül, hogy ezt a feladatot a jövő generációinak szánnánk.

Egy ökológiai projekt ötlet alapja

Az ember bármire képes, ha összpontosít, ha türelemmel és kitartással tekint egy megoldandó problémára. Az igazi sikert ezért sosem lehet pénzzel megvásárolni és pénzben mérni. A siker azoknak a tartós, mély intellektuális és érzelmi kötődéseinknek az eredménye,  amelyeket a probléma gyökérokainak a feltárására, a lehetséges megoldások számbavételére, kísérletezésre, tesztelésre és a bizonyításra fordítunk. Amelyben az időnek, a probléma megoldása által remélt társadalmi, gazdasági elismerésnek és az egyéni szerepvállalás mértékének is meghatározó szerepe van. A probléma megoldásában ugyanis nem a vagylagosságnak, az üzletnek, a szolidaritásnak, vagy a hírnévnek, sokkal inkább ezek kombinációjának van szerepe. Még akkor is, a hírnév sokak számára ijesztő, visszatetsző dolog. A hírnév ugyanis katalizálhatja egy ötlet, egy viselkedés, egy szemléletmód össztársadalmi szintű elfogadtatását, bevezetését is. A szolidáris alapú, üzleti szemléletű, esetleg hírnévre vágyó szerző ötletdonorok, megvalósítók mindemellett csak akkor érhetik el együttes céljaikat, ha önmagukon túlmutató, magasabb rendű feladatok, azaz a közösség, a bolygó minden egyes lakosának és élőlényének az érdekeit is képesek szem előtt tartani. Ebben pedig a személyes életvitel fáradságos és következetes példája lesz a kulcstényező.

A Heim Pál Magyarország Alapítvány nem világmegváltó, soha meg nem valósított ötleteket vár, hanem olyan megoldásokat, amelyek az ötletgazda napi életvitelében is a környezetért felelős hozzáállás hiteles megvalósítását képviselik. Azaz nem elsősorban tőke alapú befektetést feltételez, hanem már meglévő, nem használt, vagy nem megfelelően hasznosított termékek újragondolásával hoz létre olyan innovatív tartalmat, amely növeli egy termék életciklusát, szolgáltatásainak és hozzáférhetőségének a körét, ezzel pedig hozzájárul ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez is.

Amennyiben tudni szeretnéd, hogy milyen eszközökkel, stratégiával, termékekkel és szolgáltatásokkal érdemes a változásban részt venned, esetleg annak motorjává válnod,  kérjük írj nekünk az alábbi email címre és hamarosan felvesszük Veled a kapcsolatot:  heim.pal@heimpal.hu. A tárgymezőbe kérjük írd be: Ökológiai Projekt

Oldalunkat folyamatosan töltjük tartalommal, képekkel!