Elnök: Stekl László

Az Elnök feladata az Alapító Okiratban foglaltak alapján az Alapítvány képviselete, a stratégiai célok operatív szintű menedzselése, új egészségügyi megoldások, innovatív tevékenységek felkutatása és az azok hasznosításához kapcsolódó munkálatok összehangolása. Az Elnök készíti el az alapítvány működését biztosító pénzügyi tervet.

Az Elnök menedzseli az Alapítvány napi működéséhez kapcsolódó feladatokat, projekteket, részt vesz az Alapítvány társadalmi, gazdasági szerepvállalásához kapcsolódó eseményeken, közreműködik a célok megvalósítását biztosító erőforrások, eszközök megteremtésében, biztosítja az Alapítvány jogszerű működésének a feltételeit, a kuratórium évi egy alkalommal történő összehívását, valamint az Alapító Okiratban foglaltak végrehajtását.

Ha kapcsolatba szeretne lépni a Heim Pál Alapítvány Elnökével, kérjük írjon az alábbi email címre: [email protected]

Kuratóriumi tag: Dr. Skurdenka Beatrix

Ha kapcsolatba szeretne lépni a Heim Pál Alapítvány kuratóriumi tagjával, kérjük írjon az alábbi email címre: [email protected]. A tárgymezőbe kérjük írja be: Orvosszakmai vezető.

Tiszteletbeli Elnök, stratégiai igazgató: Heim Pál

Feladata az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott célok elérését biztosító stratégia meghatározása, a különböző társadalmi, szakmai, gazdasági aktivitásokhoz kapcsolódó stratégiai tervezési munkálatok elvégzése, a kommunikációs feladatok menedzselése, az önkormányzati, uniós és hazai pályázatokhoz kapcsolódó részvétel lehetőségének elemzése. Kialakítja az Alapítvány céljainak eléréséhez vezető lépéseket, a szükséges források, eszközök, a fejlesztési irányvonalak és a társadalmi tevékenységek körét. Tiszteletbeli elnökként képviseli az Alapítványt a hazai és nemzetközi társadalmi, szakmai, gazdasági eseményeken, biztosítja az Alapítvány nevének, valamint az Alapítvány által gondozott, fejlesztetett vagy képviselt projektek, programok szellemi, gazdasági értékeinek a megőrzését, az örökségvédelmi feladatok ellátását.

Ha kapcsolatba szeretne lépni a Heim Pál Alapítvány Tiszteletbeli Elnökével és stratégiai igazgatójával, kérjük írjon az alábbi email címre: [email protected]

Orvosszakmai vezető: Dr. Perjés Ábel

Feladata az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célok szakmai felügyelete, valamint az Elnök útmutatásai alapján az Alapítvány szakmai érdekképviselete az illetékes hatóságok és szervezetek felé. A felkért orvosszakmai vezető ellenőrzi az Alapítvány új egészségügyi megoldásainak orvos-szakmai tevékenységeit, szükség esetén előadásokat tart az egészségügy szakmai fejlesztési területeiről.

Képviseli az Alapítványt a hazai és nemzetközi szakmai fórumokon, részt vesz az Alapítvány céljainak megvalósítását elősegítő források szervezésében, tevékenységével pedig hozzájárul az egészségügy emberközpontú szemléletének megteremtéséhez, a hiteles, hatékony és fenntartható ellátási rendszer kialakításához.

Ha kapcsolatba szeretne lépni a Heim Pál Alapítvány orvosszakmai vezetőjével, kérjük írjon az alábbi email címre: [email protected] 

Szakmai életút

Heim Pál, a Heim Pál Alapítvány stratégiai igazgatója, tiszteletbeli elnöke

Stekl László, a Heim Pál Alapítvány kuratóriumi elnöke