A Heim Pál Alapítvány az oktatás, a pénzügy, a megújuló energiák, a sharing economy és az egészségipar területén szeretne felkarolni olyan innovatív kezdeményezéseket, melyekkel a bolygó fenntartható fejlődése hosszú távon is biztosítható. Kiemelt céljaink között szerepel, hogy a magyar szellemi tőkét felemeljük és nemzetközi szinten is hasznosítsuk. 

Stratégiai piacfejlesztési és makrogazdasági tanácsadást végzünk a nemzetközi nagyvállalatoknak és magyar tulajdonban lévő lokális multiknak, hogy az így megkeresett jövedelmet saját időnkkel, kapcsolatrendszerünkkel együtt befektethessük olyan ötletek és startupok elindításába, amelyek nem jutnak sem kockázati tőkéhez, sem hitelhez. Célkeresztünkben ezért a fiatalok állnak, de azokra is nyitottan tekintünk, akik bár koruknál fogva nem számítanak már ifjúnak, de szellemiségük, állandó megújulási szándékuk és a jövő folyamatos fürkészése áthidalja az esetleges generációs különbségeket.  

A fentiek mentén a Heim Pál Alapítvány a családi és kulturális hagyományokat tisztelő, a fiatalok erkölcsi és szakmai támogatását előtérbe helyező, a közösségi értékteremtést pedig kiemelten kezelő szervezetként keresi azokat az innovatív, környezetünket óvó, közérzetünket, életminőségünket, illetve személyes egészségbiztonságunkat javító megoldásokat, amelyek hozzájárulhatnak hazánk nemzetközi sikerességének elősegítéséhez, a családok jóllétének a megteremtéséhez. 

Hisszük, hogy a tehetség nem kivételes képesség, hanem  a szorgalom, a szakmai alázat és a megfelelő időben érkezett támogatás függvénye. Hisszük, hogy együtt, egymással összefogva és támogatva érdemes élni és cselekedni és hogy nincsenek versenytársak, ellenfelek, csak a közös nyelvet kell egy kicsit egymáshoz közelebb hozni.