Hotelből Gyermekegészségügyi központ megvalósíthatósági tanulmány

A KÉSZ Csoport megbízásból készítettük el A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI GINKGO HOTEL**** GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI CÉLÚ ÁTALAKÍTÁSA”  tárgyában című szakmai tanulmányt. 

Ennek során kialakítottuk a tervezett intézmény egészségszakmai programját és a kapcsolódó finanszírozási lehetőségeket is. Az egészségszakmai program konkrét javaslatot nyújtott az egészségügyi és életmód szolgáltatásokat potenciálisan igénybe vevők, a működést engedélyező szervek, a szakmai profilokat meghatározó szabályozások és szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szakemberek köréről. A program konkrét javaslatot adott a szakmai program megvalósításában részt vevő szereplők körére. A kapcsolódó finanszírozási elemek feltárása során elkészítettük a projekt elindításához szükséges egészségszakmai költségkalkulációt.

Megvizsgáltuk a javasolt szolgáltatási portfólió lehetséges OEP finanszírozásának lehetőségeit, a legfontosabb szabályozási és finanszírozási kereteket. Feltérképeztük a pályázati forrásokból biztosítható külső finanszírozási lehetőségeket.

A tanulmány egy olyan, Magyarországon egyedülálló intézmény létrehozására tett javaslatot, amely 

 • új megközelítést hozhat létre az egészségügyben, 
 • minőségi szolgáltatásokat biztosít a pácienseknek,
 • a szálloda számára további kihasználtságot generál,

A fejlesztéshez kapcsolódó diszciplinák:

 • Obezitás,
 • Allergia,
 • Metabolikus szindróma megelőzése
 • Mentálhigiéné.

Mivel a hazai és a globális egészségpolitika is mind inkább előtérbe helyezi a prevenciót és a társadalom egészségének megőrzését, ezért az egészségkultúrát, a különböző programokat közelebb kell vinni a lakossághoz, meg kell változtatni az egyén hozzáállását a saját egészségéhez, az egészségmegőrzéshez. Új népegészségügyi szemlélet elterjesztésére van szükség, ahol a megelőzés kerül a fókuszba vallják a terület tevékenykedő szakemberek. 

A krónikus betegségek kialakulása ugyanis nagymértékben függ a megelőzéstől, azaz az életmódtól, amelybe a helyes táplálkozás, a testmozgás és a káros szenvedélyek kerülése tartozik.

A tanulmány alapján tervezett intézményben olyan diszciplinákat és szolgáltatásokat javasoltunk elindítani, amelyek nem csak alacsony finanszírozási igényűek, de az életvitellel összefüggő betegségek megelőzését és a családok egészségtudatos gondolkodását is ösztönzik. A munka során

  • Elkészítettük azokat az egészséggazdasági szakmai anyagokat, stratégiai és marketing tervet, pénzügyi tervet illetve megvalósíthatósági tanulmányt, amely a projekt részletes kidolgozottságát is magában foglalta. 
  • Feltártuk azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a projekt finanszírozásába bevonhatóak.

A tanulmány elkészítése során fontosnak tartottuk, hogy olyan projekt elindulását támogassuk, amely a lokális értékteremtés mellett országos, esetleg határokon átnyúló hatást is kiválthat, emellett pedig nemzetgazdasági súlyú finanszírozási kérdések megoldásában is lehetséges mintaként szolgálhat. 

A Heim Pál Magyarország Alapítvány a gyermekek egészségének fejlesztését kiemelt fontosságú stratégiai célnak tekinti. Egy gyermek betegsége egy egész család életét meghatározó probléma lehet, továbbá a gyermekkorban kialakult egészségkárosodások élethosszig tartó hatásokkal befolyásolhatják az egyén életminőségét és keresőképességét. Ugyanakkor a tanulás szempontjából legfogékonyabb korban elsajátított kedvező szokások, viselkedési és életvezetési mintázatok hosszú távon segíthetik az egészség megőrzését. 

A tervezett projekt célja volt, hogy bizonyos krónikus egészségi problémával küzdő gyermekek számára Magyarországon egyedülálló komplex, élmény alapú, beteg- és családközpontú ellátást biztosítson. 

A szomatikus betegségek szakszerű ellátása mellett, azzal szorosan összehangolva mese- és élmény központú pszichoterápiával, mentálhigiénés programokkal kívántuk segíteni a betegség hátterében álló lelki problémák feldolgozását, valamint mozgásterápiával, speciális edzésprogramokkal, tanácsadással és családi diétás oktató programokkal kívántuk támogatni az egészséges életmód kialakítását és terjesztését.

A tervezett beruházás fő ellátási profilja ezért a gyermek és fiatalkori, valamint a családok körében mintaként rögzülő elhízás, az allergiás, asztmás, diabeteszes megbetegedések megelőzésére, kezelésére, valamint az egészséges életmód, a mentálhigiénés-pszichoszociális beilleszkedési problémák mikroközösségi szintű ( családi) megoldásaira fókuszált. 

Átfogó szakmai hátteret kívántunk biztosítani ahhoz, hogy mind a gyermek, mind családja elsajátíthassa azokat az egészséges életmódhoz szükséges életvezetési módszereket, táplálkozási és edzésprogramokat, melyekkel a már meglévő betegség vagy az azt megelőző állapot átfordítható tartósan egészséges állapotra. 

Amennyiben további részletek érdeklik az elkészült tanulmánnyal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a [email protected] e-mail címen.