Az elmúlt évtizedek során az EU-ban a várható élettartam jelentősen növekedett, és 2008-ra a férfiak esetében 76,4 évet, a nők esetében 82,4 évet ért el. Ezzel szemben az egészségben eltöltött életévek átlagos értéke férfiak esetében 60,9 év volt, nők esetében pedig 62 év.

Ha pedig e hosszabbá váló élettartam közel 20 %-át betegségekkel terhelten töltjük el, egészségügyi költségeink növekedése mellett munkaerőpiaci versenyképességünk csökkenésével is számolnunk kell.

“Még csak elkezdődött annak a felismerése, hogy az egészségügyi ráfordítások a gazdasági növekedés alapvető hajtóerejét jelentik.” (European Commissionerfor Health &Consumer Protection,2004).

A Heim Pál Alapítvány ezért foglalkozik kiemelten minden egészséggazdasági, egészségipari területen megjelenő, a betegségek megelőzését, és az egészség fenntartását támogató fejlesztéssel, hiszen ezek javuló egészségmutatókat, hosszabb és tevékenyebb életet illetve versenyképesebb gazdasági szerepvállalást is eredményezhetnek Magyarország számára.

Az egészségtőke, sokak egyetlen lehetősége, „áruba bocsátható” tulajdona, a  munkapiacon eladható terméke. Az egészség meglététől függ ezen tőke használhatósága, hasznosítása, és bizonyos értelemben a családok jövője is.

Éppen ezért az ellátási, valamint az oktatási rendszerekben tevékenykedők számára kulcsfontosságú ezen ismeretek minél szélesebb körű átadása, ugyanakkor az ügyfélközpontú, az innovációkra és a speciális informatikai, technológiai megoldásokra nyitott gondolkodásmód kialakítása is. A Heim Pál Alapítvány ebben a folyamatban is katalizáló szerepet tölt be.

Ahhoz, hogy a betegek újra a társadalom értékes tagjaivá válhassanak, a betegségek gyógyításával foglalkozó szakembereknek meg kell ismerniük a betegség mögött meghúzódó egyéni problémákat, a gondozói munkával kapcsolatban felmerülő egyedi igényeket, a tünetek kezeléséhez kapcsolódó személyes elvárásokat, továbbá azokat a módszereket és infokommunikációs technikákat is, amelyekkel a betegek gyógyulásának az irányait, személyes életvitelének minőségét, illetve az egészséges társadalomba való integrálódásának esélyeit a lehető legjobb megoldásokat kínálva és hosszú távon is befolyásolhatják.

E változások egyik lehetséges eleme egy, az egyéni motivációt előtérbe helyező, elsősorban a betegségmegelőzést, a fizikai aktivitást és az egészségmegőrzést “jutalmazó” szolgáltatási rendszer kialakítása, mely az egészségért tett erőfeszítés mértékének és típusának megfelelően a magas, vagy kiemelt kockázattal járó betegségek szűrését az egészség szolgáltatásokat közvetítő vállalkozások terhére befizetett díjak alapján téríti meg.

Az egészségügy újragondolt működésének és fejlesztésének gazdasági és piaci szemléletű finanszírozási rendszere az egyéni és közösségi érdekek kölcsönös figyelembe vétele mellett korántsem ördögtől való műfaj. Egyik lehetséges feladata, hogy újfajta, a fejlődést és a fenntarthatóságot előtérbe helyező szemléletet vigyen az egészség, mint érték, gazdasági, társadalmi folyamataiba, melynek segítségével a jövőben minden bizonnyal az is gyorsabban és pontosabban meghatározható lesz, hogy miként lehet egy intézménynek reális célkitűzésként elérnie az önfenntartó gazdálkodás minimum kritériumait, illetve milyen K+F, szolgáltatási, marketing és egyéb eszközökkel tudja a gyógyítás szakmai és pénzügyi erőforrásait megteremtenie, a működés biztonságát fenntartania.

Az elhúzódó gazdasági válság, az információs határok megszűnése, a termékek és szolgáltatások végfelhasználóinak egyre tudatosabb és a közösségi hasznosulást mindinkább szem előtt tartó értékalapú döntéshozatali mechanizmusai akarva-akaratlanul is előidézői lehetnek ennek a végső soron pozitív változásnak.

A különböző egészségügyi fejlesztések sporadikus megoldásainak összehangolása, egységes keretrendszerbe helyezése, az egészségipar innovatív megoldásainak nemzetgazdasági szintű hasznosításának előkészítése, bevezetése a Heim Pál Alapítvány kiemelt feladata.

Publikációk

Rendszerszintű innováció az egészségügyben

Rendszerszintű innováció az egészségügyben II.

Rendszerszintű innováció az egészségügyben III.

Egészségkapitalizmus és társadalmi hasznosság

Egészség-gazdálkodj okosan!