Eredményeink

Betegtájékoztató rendszer a debreceni Gyermekrehabilitációs Központban

A Mesekórház Program családbarát tájékoztató rendszere

A projekt a Heim Pál Magyarország Alapítvány és stratégiai Partnere, a Béflex Zrt. közreműködésvel a Mesekórház Program részeként valósult meg. Heim Pál, Alapítványunk stratégiai vezetője helyi ajánlás alapján döntött úgy, hogy az országban először a debreceni Gyermekrehabilitációs Központban hozzanak létre egy egységes betegtájékoztató-rendszert.

A Heim Pál Magyrország Alapítvány kiemelt célja, hogy a gyermek- és családegészségügy országos fejlesztésével, az egészségnevelés széleskörű társadalmi képviseletével, a betegségek megelőzésének korai edukációjával, az emberközpontú gyógyászat és az okos technológiák összekapcsolásának különböző eszközeivel hosszú távon egy egészségesebb magyar társadalom felnövekedéséhez járuljon hozzá. Elkötelezetten támogatja azokat a hosszú távú, generációkat átívelő népegészségügyi programokat, amelyek a lakosság életminőségét, egészséges életvitelét országosan és határainkon átnyúlva is képviselik.

Az Alapítvány a Mesekórház Program részeként dolgozta ki a családbarát infrastrukturális elemekkel és betegtájékoztatással kapcsolatos szakmai elvárásait, hogy az egészségügyi intézmények humánus, korszerű környezetével segítse a betegek gyógyulását és a dolgozók munkáját. Az intézmény előterében és a keresztfolyosókon is színes, vidám – és az egészségügyi intézmények jellegéből adódó követelményeknek is megfelelő –, fóliákkal díszített falak segítik a gondozói munkát, játékosan fejlesztik a gyermekek a kreativitását és megkönnyítik a hozzátartozók tájékozódását is. Ezt az igényt tükrözte az intézmény célirányos betegelégedettségi vizsgálatának eredménye is. A projekt részeként az előtérben felállított információs oszlopon nagyképernyős LCD tévé és rendezett formában hozzáférhető kiadványok teszik lehetővé a szülők egészségügyi, rehabilitációs ismereteinek gyarapítását, a konzultációs gyermekrendelés könnyebb elérését, a közösségi csoportok mentálhigiénés fejlődését.

Egészséggazdaság konferenciák

A Heim Pál Alapítvány és a Napi Gazdaság a Magyar Tudományos Akadémia székházában teltházas részvétel mellett tartotta meg 2014-ben I. Egészséggazdaság-Egészséggazdagság konferenciáját. Az előadók radikális és formabontó javaslatai a magyar egészségügy forráshiányának lehetséges finanszírozási elemeit, a minőségi egészségszolgáltatások és az emberközpontú betegellátás alapvető kritériumait, az egészségügyben dolgozók migrációjának megállítását biztosító lépéseket, valamint a technológiai, informatikai megoldások és innovációk népegészségügyi vonzatait emelték célkeresztbe.

Heim Pál, a Heim Pál Alapítvány stratégiai igazgatója nyitó beszédében elmondta, bármilyen problémákkal is kell szembenéznie az egészségügynek, a változásokat az ellátottak érdekében és az emberi értékek előtérbe helyezésével kötelessége mindenkinek támogatnia. Kiemelte, hogy a problémákat csak akkor lehet megoldani és a régóta várt gazdasági, társadalmi felemelkedést megalapozni, ha görbe tükröt tartunk magunk elé, és őszintén szembe nézünk a nem működő strukturális elemekkel, módszerekkel, valamint határozott jövőképpel állunk a kihívások elé. A progresszív szemlélettel megfogalmazott beszéd egyik meghatározó eleme volt, hogy az ellátás értékközpontú újraszervezésével hatékonyabb működést lehet elérni, a betegek számára értéket nem teremtő folyamatok kiiktatásával pedig pótlólagos források birtokába is juthat az egészségügy. Heim Pál kiemelte, hogy az egészségügy nem lehet politikafüggő, ezért kormányokon átívelő szemlélettel kell a megoldásokat felszínre emelni.

Az egész napos, szakmai konferencián a hazai egészségügyi szektor szinte minden területe képviseltette magát, ugyanakkor első ízben képviselhették a betegek érdekeit is előadók. Egy három gyermekes anyuka a közegészségügyben szerzett tapasztalatai közül a biztonságérzet hiányát és a hosszú várakozási időt jelölte meg legfőbb problémaként. Dr. Ficzere Andrea, az Uzsoki utcai kórház főigazgatója érdekfeszítő előadásában a korszerű betegellátás gyakorlati megvalósításának intézményi bevezetésének előnyeiről beszélt, Dr. Kovács János a Magánorvosok Országos Szövetségének elnöke pedig a magánorvosi rendelők és szolgáltatások létjogosultsága mögötti lakossági igényeket fogalmazta meg.

A Heim Pál Alapítvány és a Napi Gazdaság meghívására jelen volt Dr. Zombor Gábor, az Emberi erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára, aki elmondta, az egészségügy problémáinak megoldása során a hatékonyságra és a hozzáférhetőségre is hangsúlyt kívánnak helyezni. Dr. Sélleiné Márki Mária az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója fontos célként említette meg a betegcentrikus gyógymódok támogatását, a preventív technológiák lehetséges OEP finanszírozásának hatásvizsgálatát és az orvosszakmai vezetéssel történő széleskörű és szoros együttműködés kialakítását.

A konferencia panelbeszélgetésén a résztvevők egyetértettek abban, hogy rendszerszintű változásokra, technológiai innovációra és átfogó egészségnevelésre van szükség. Az egészség érték, és ennek megfelelően kell kezelnie az egészségügy minden szereplőjének. Az emberektől az orvosokon át az egészséggazdaságot irányító vezetőkig mindenkinek.

Heim Pál zárszavában össztársadalmi együttműködésre szólította fel a szakmát, a betegjogi képviseleteket és a terület minden szereplőjét, továbbá várja a Heim Pál Alapítvány képviseletében mindazokat az észrevételeket, javaslatokat, terveket, melyek hozzájárulhatnak a magyar egészségügy hatékony, emberközpontú működtetéséhez.

Heim Pál megnyitó beszéde:

Ez a konferencia bízom benne, hogy sok tekintetben rendhagyó lesz és egyúttal valaminek a kezdetét jelentheti. Engedjék meg, hogy néhány gondolat erejéig megosszak Önökkel egy, a konferenciához kapcsolódó műhelytitkot. Amikor 5 évvel ezelőtt megszületett a döntés bennem, hogy mindazt, amit az emberi értékek terén képviselt és képvisel a Családom immár több, mint 150 esztendeje valamilyen formában a haza és az emberek szolgálatába kell állítanunk, még nem sejtettem, hogy mekkora fába vágtam a fejszémet. Környezettudatos ember lévén ráadásul úgy kezdtem a feladat végrehajtásához, hogy közben semmilyen harci szerszám és eszköz nem állt a rendelkezésemre. Egy valamiben hittem. Hogy az élet szépségét elsősorban az adja, ha másokért dolgozunk, és ha képesek vagyunk felülemelkedni a saját gyarlóságainkon azért, mert mások életét jobbá szeretnénk tenni. Jóllehet a Heim Pál Alapítvány mindössze 1 éve alakult, de túlzás nélkül állíthatom, hogy óriási előkészítő munka előzte meg a létrejöttét. Ez a sokévnyi erőfeszítés mára azonban megtette áldásos hatását. A Heim Pál Alapítvány számtalan módon és helyen van jelen az egészséggazdaságban, katalizálva a változásokat, felszínre hozva azokat a szellemi erőket és innovatív szolgáltatásokat, amelyek új esélyt, egyúttal fejlődési utakat is adhatnak az egészségügynek, ezen belül különösen a gyermek és családegészségügynek. A Heim Pál Alapítvány neve, melyet a nemzetközi hírű gyermekgyógyász professzor dédunokájaként magam is viselek értéket közvetítő erő és a változás szimbóluma. Hálás vagyok a Családomnak, hogy a pártállami időszak elnyomó rendszerében is képesek voltak függetlenek maradni és külön köszönet illeti Édesanyámat, aki rendíthetetlenül hitt abban, hogy az évszázados családi és emberi értékek egyszer a gyermekei révén újra előtérbe kerülhetnek és naggyá válhatnak. Nos a nagyság, mint bármi mérce a világon, igencsak relatív fogalom. De az értéket talán még ennél is nehezebb megfogalmaznunk. Pedig az Érték előttünk van. Maga az Ember az. Minden az egészségügyben és egészséggazdaságban tevékenykedő piaci és állami szervezetnek, közép és felsővezetőnek, alkalmazottnak és vállalkozónak ennek a teremtő erőnek a mentén érdemes és kötelessége újragondolnia mindazt, amit ma tesz. Mert a jövő sok esetben mást kell, hogy hozzon. Nem lehet hivatkozás csak a pénz hiánya, ha az értékek közt az Ember első. Ha pedig pénzből kevés van, akkor aprólékosan végig kell elemezni, hogy hol gurulnak el a forintok és fillérek és milyen értékteremtő eszközökkel lehet újabb forrásokhoz jutni. Mindig mindenhol van veszteség. És mindig mindenhol lehet tökéletesíteni a folyamatokat, hogy jobban működjenek a dolgok. Ez a konferencia hiszem, hogy a kezdetét jelentheti majd az egészséggazdaság változásának és újragondolt értékteremtésének,hogy egyszer mindannyian valódi egészségben és testi-lelki-szellemi gazdagságban élhessünk.

Alig 300 év alatt jelentősen átalakultak bolygónk iparilag fejlettebb részének hosszú távú életkilátásai. A szabadidő passzív eltöltésének a lehetősége, az élelmiszerek könnyű elérhetősége, az anyatejes táplálás visszaszorulása, a koleszterinben, tartósítószerekben, színezőanyagokban, egyszerű cukrokban és szénhidrátokban, sóban, trigliceridekben dús ételek fogyasztása, a csekély természetes és tiszta víz alapú folyadék bevitele, a dohányzás, az alkoholtartalmú italok mértéktelen fogyasztása, a mozgáshiányos életmód, valamint a környezet általános szennyezettsége mind kiemelt egészségkockázati tényezőkké váltak a XXI. század ipari közösségeiben.

A jóléti társadalmaknak mindeközben meg kell birkózniuk a csökkenő munkaerő-kereslettel, az elöregedő, inaktív, lakosság illetve a mind nagyobb számban megjelenő potyautasok gazdasági terheivel is. A fenntarthatóság egyre nagyobb veszélyben forog, és mind égetőbb szükség van az átfogó, mi több, globális léptékben is meghatározó személetbeli változásokra, illetve azok mozgatórugóinak a megtalálására.

E komoly társadalmi fenyegetettséget és óriási gazdasági nyomást okozó témakör egyik lehetséges kitörési pontja az okos eszközök és megoldások mind szélesebb körű elterjedése és alkalmazása, mely őszi Konferenciánk fő témája is egyúttal.

A különböző hordozható, egészségügyi alkalmazásokat futtató okos eszközök sorban jelennek meg a piacon, a globális egészségismeretek összekapcsolása és megosztása, valamint az okos diagnosztikai és terápiás eszközök hálózatba kötése ezzel pedig igazi fordulópontot hozhat el az egészségügyben, melyben a betegségek megelőzésében és a személyes egészségélmény kialakításában élenjáró szolgáltatóké lesz a főszerep.

A Heim Pál Alapítvány szakmai és a Napi Gazdaság Kiadó szervezésében megrendezésre kerülő II. Egészséggazdaság- EgészségGazdagság Konferencia Magyarországon első ízben foglalkozott a digitális egészségügyi eszközök forradalmian újszerű megoldásaival és ellátási szintű bevezetésének a lehetőségeivel.

Előadók és témák:

 1. Okos eszközök az orvosi és az otthoni diagnosztikában: Gyarmati János Regional Marketing Manager Central Europe, GE Healthcare, dr Erőss György – Philips Magyarország Orvosi Diagnosztika Üzletág igazgató,
 2. Széles sávú egészségügy: Medvey András, SOTE Informatikai Technológiai és Üzemeltetési Igazgatóság, Igazgató- e-mail: titkarsag.itui@semmelweis-univ.hu, Rékasi Tibor Chief Executive Officer – Deputy, T – Systems Hungary
 3. Az ellátórendszer korszerű informatikai rendszerei a hatékonyság szolgálatában: Berczik Márton, customer solution manager, SAP
 4. Az egészségügyi értékfolyamatok beazonosítása mentén végzett fejlesztések: Molnár Szabolcs, LEI Hungary, Elnök
 5. Távdiagnosztika: Varjú Gábor CEO – Dr. Derm Equipment
 6. On-line közösségi platformok és a Google doktorok: Dr. Szabó András ügyvezető igazgató, Szinapszis Csoport
 7. Egészségmegőrzési motiváció wearable eszközökkel: Ábrahám Bence, oktatási vezető iStyle Hungary kft.
 8. Hogyan csökkenthetik az egészségügyi kiadásokat az okos prevenciós megoldások? Dr. Sooós Ágnes, főigazgató, OSEI
 9. Kiegészítő biztosítás egészségeseknek: Heinrich Balázs v. Bartók János / MetLife és Juhos András / Uniqa
 10. Az egészséges táplálkozás okos eszközei: Takács János CEO, Electrolux Lehel Ltd.
 11. A sport okos eszközei: Bárdos Balázs sport manager, Nike Hungary
 12. Okos energiák az egészségügyben: Fernezelyi Ferenc, Dalkia, kereskedelmi igazgató
 13. Egészséges GDP egy egészségre törekvő társadalomban: Glattfelder Béla / Belgazdaságért felelős Államtitkár
 14. Nemzetközi példák az egészségügy okos oldaláról: Szervezés alatt ( Apple, Daniel Jones)
 15. Okos innovációk az egészségügyben: Destoop Gauthier Apple Europe

A Heim Pál Magyarország Alapítvány és a Világgazdaság napilap közös szakmai konferenciája

Előadások: Pénz, Paripa, Fegyver – Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár

Átalakuló rendszerek – Kiss Zsolt mb. egészségügyi főigazgató-helyettes, Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Kórházépítés állami részvétellel – Dr. Cserháti Péter az új budapesti kórházfejlesztés előkészítéséért felelős miniszteri biztos

Kórházépítés magántőke részvételével – Dr. Schiszler István igazgató, Duna Medical Center

Több ágyat vagy kevesebb beteget – Dr. Velkey György alelnök, Magyar Kórházszövetség

Orvosbárók, egy vélemény margójára – Lantos Gabriella operatív igazgató, Róbert Károly Kórház

Kórházak új működtetési centrumaira vonatkozó javaslat – Molnár Attila elnök, Egészségügyi gazdasági Vezetők Egyesülete

Magán vagy állami ellátás – dr. Khan R Joey főorvos, Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

Hol és hogyan gyógyuljon a beteg? Állami versus magán?

Résztvevők: Danó Anna (moderátor), Dr. Cserháti Péter, Dr. Velkey György, Dr. Schiszler István, Lantos Gabriella, dr. Khan R Joey, 1001 orvos képviselői, Sándor Mária, Heim Pál.

A betegelégedettség hatása a gazdasági eredményekre – Guba Tamás minőségfejlesztési vezető, Heim Pál Magyarország Alapítvány

Olcsón add az életed, avagy az orvostechnikai beszerzések optimalizációja – Rásky László főtitkár, Orvostechnikai Szövetség

A közbeszerzés buktatói és tanulságai a hazai egészségügyben – Dr. Holchacker Péter igazgató, Egészségügyi és Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesület

A Big Datával elérhető egészségnyereség – Divinyi Zsombor, központi tervezési és projekt-végrehajtási főosztályvezető, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Működés-optimalizálás az egészségügyben – dr. Balogh Sándor főosztályvezető OTH, igazgató, PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Márkaépítés az egészségügyben – Heim Pál stratégiai igazgató, Heim Pál Alapítvány

Káosz helyett logisztika a gyógyszertárakban? – Dr. Maklári-Kis Balázs cégvezető, Levendula Patika

Előadó: Heim Pál stratégiai igazgató

Témák: Finanszírozás

Az ellátást végző személyzet

A páciensek

Magánegészségügyi szektor

Digitális egészségügy

Egészségipar

Trendekhez kapcsolódó várakozások

Országmarketing üzenet: Európa Szíve- A Gyógyító Magyarország.

Milyen lehet az ellátás a jövőben?

A Digitális Jólét Program Digitális Egészségipar-Fejlesztési Stratégiájának bemutatása

Előadó: Heim Pál, a Digitális Egészségipar Fejlesztési Sratégia szakmai vezetője

Témák:

Egészségszemlélet-váltás

Betegút

Adatok

Információ, oktatás

Tömegsport

Idősgondozás

Ipari szereplők, startupok

Pénzügyi háttér

SWOT

Pillér területek

Intézkedések

Ütemezés

Téma: A Digitális Jólét Program Digitális Egészségipar-Fejlesztési Stratégijának keretén belül a Digitális Egészségjólét Ökoszisztémájának a bemutatása

Előadó: Heim Pál, a Digitális Egészségipar Fejlesztési Sratégia szakmai vezetője

 

„Okosklinikai” eszközök holokauszttúlélőknek a Heim Pál Magyarország Alapítványtól

A Mazsihisz Szeretetkórháza és a MAZS Alapítvány számára a Heim Pál Magyarország Alapítvány olyan digitális egészségügyi eszközöket adományozott, amelyek révén a holokauszttúlélők vérnyomás-, véroxigén- és vércukorszint adatait az orvosok távolról is nyomon követhetik. 

– Ha valaki jó helyre és jó célokra adakozik, akkor ő maga is az adomány részese lesz, s boldogabbá válik az élete – mondotta Heim Pál, aki a világhírű dédapja nevét viselő Heim Pál Magyarország Alapítvány stratégiai igazgatójaként mondott beszédet abból az alkalomból, hogy az általa vezetett szervezet a közelmúltban okoseszközöket és telemedicina megoldásokat adományozott a Mazsihisz Szeretetkórházának és a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványnak (MAZS). 

Tatai Önkormányzat maszk adomány

Szájmaszkokat adományoztunk a tati önkormányzatnak, a járvány elleni védekezéshez kapcsolódó munka támogatására. A 950 darab (kb: 1 millió 300 ezer forint értékű) KN 95-ös maszk az Extreme Digital-eMAG csoporttól érkezett az alapítványhoz. A maszkok átadásán április 29-én a Városházán Heim Pál az alapítvány tiszteletbeli elnöke, stratégiai vezetője elmondta, hogy 83 éves édesapja minden tatainak nagyon jó egészséget kíván! Michl József megköszönve az adományt arról tájékoztatott, hogy a maszkok az egészségügyben és a szociális területen dolgozókhoz fognak eljutni.

célkitűzés

Heim Pál Gyermekkórház homlokzati és energetikai felújítás

A Heim Pál Magyarország Alapítvány a Nagyvárad téri Heim Pál Gyermekkórház infrastrukturális és szakmai fejlesztéséhez kapcsolódóan kötött megállapodást a kórház vezetésével. Ennek keretében térítésmentesen készítettük el a Kórház “C” épületének homlokztati felújításához kapcsolódó terveket és egyeztettünk a kerület Főépítészével. A projekt megvalósítását követően Dr. Zombor Gábor egészségügyi államtitkárral együtt segítettük az intézményt a központi, “A” épület felújításához kapcsolódó GINOP pályázat elkészítésében, a homlokzati tervek elkészítésében. Társadalmi munkánkkal jelentős mértékben járultunk hozzá az intézmény megújúlásához, reorganizációjához.

A megújuláshoz kapcsolód koncepció kidolgozását a Heim Pál Kórház akkori Jószolgálati Nagyköveteként, a Heim Pál Magyarország Alapítvány stratégiai igazgatója aktív közreműködésével végezték el a szakemberek. A Heim Pál Gyermekkórházban tervezett fejlesztéseink célja részben örökségvédelmi kötelezettség is volt, hiszen Heim Pál Professzor munkássága, nemzetközi kutatási eredményei megkövetelik, hogy a nevét viselő intézmény korszerű infrastruktúrával rendelkezzen. A Heim Pál Magyarország Alapítvány a családi egészség fogalmát egy olyan új minőségi szintre kívánta emelni, amely biztonságos ellátást jelent Magyarország  gyermekszerető  polgárai számára. Alapítványunk fontos társadalmi célja, hogy a beteg gyermekek kórházi gyógyulását és hozzátartozóik életét minél elviselhetőbbé, emberközpontúbbá tegye, valamint a betegségek kialakulásának megelőzésével, és hatékony egészségnevelési munkájával elérje, hogy javuljon a lakosság hosszú távú egészségügyi kilátása is. A pályázati forrással ezt a társadalmi és örökségvédelmi célt sikerült megvalósítanunk.

Bethesda Gyermekkórház motoros ágyak adományozása

Az ágyak fejrészét elektromos motor segítségével, egy távirányítóval lehet állítani. Az oldalsó támaszok, amelyek a legurulás ellen védenek, könnyen, egy gomb megnyomásával fel-le állíthatóak. A jól gurítható, mozgatható, ifjúsági méretű ágyak nagy segítséget jelentenek a kisbetegek ellátásában!

Közülük kettőt a Belgyógyászati Osztály, a harmadik pedig a Rehabilitációs Osztály kis betegeinek ellátását segíti a Bethesda kórházban.

Bethesda Gyermekkórház levegőtisztító berendezések adományozása

Bethesda Gyermekkórház Égési Osztály teljeskörű felújításának tervezése

Az ágyak fejrészét elektromos motor segítségével, egy távirányítóval lehet állítani. Az oldalsó támaszok, amelyek a legurulás ellen védenek, könnyen, egy gomb megnyomásával fel-le állíthatóak. A jól gurítható, mozgatható, ifjúsági méretű ágyak nagy segítséget jelentenek a kisbetegek ellátásában!

Közülük kettőt a Belgyógyászati Osztály, a harmadik pedig a Rehabilitációs Osztály kis betegeinek ellátását segíti a Bethesda kórházban.

Alkoholstop Program

Az egészségtudatos életmód életünknek azon befektetése, amely hosszú távon elkísér minket, de társadalmi szinten is óriási költségeket spórolhatunk meg, ha már fiatal korban elkezdjük felhívni a veszélyekre és a lehetőségekre a figyelmet. A Heim Alapítvány AlkoholStop rendezvénysorozatának keretében a felelős alkoholfogyasztásra és az egészséges életmód fontosságára hívták fel az érdeklődők figyelmét. A hat állomásos rendezvénysorozat keretében számos érdekes programmal várták a nagyközönséget a résztvevő METRO Áruházakban (Nyíregyházán, Kecskeméten, Szegeden, Pécsett, Győrben és Budaörsön). Ezeken az eseményeken több ezren vettek részt. A rendezvénysorozat célja, hogy a témáról valós társadalmi párbeszédet indítson, amiben panaszok helyett tervek születnek, hogy a program keretében olyan ötletek, kezdeményezések jussanak el a nagyközönséghez, melyek a mértékletes alkoholfogyasztást, az egészséges örömöket, az alkoholmentes szórakozást helyezik előtérbe. 

Kapcsolódó cikkek:

Vitó Zsombor: Alkoholstop

Origo

Józsefváros

Koponya ortézis adomány a 2 éves kisfiúnak

Életmentő eszközt ajándékozott a Heim Pál Alapítvány és az OrtoProfil a budapesti gázrobbanás legsúlyosabb áldozatának.

Heim Pál Emlékérem Heim Pálnak

A Magyar Gyermekorvosok Társasága az emlékéremmel azoknak a tevékenységét kívánja elismerni, akik a gyermekek egészségügyi helyzetéért tartósan és kiemelkedően tudtak tenni. Az emlékérmet 2000-ben alapították és kétévente adományozzák.

Dédnagyapja örökségét viszi tovább Heim Pál. A nevét viselő alapítvány stratégiai igazgatója immár másfél évtizede dolgozik azon, hogy élmény- és emberközpontú legyen a magyar gyermekegészségügy. Ennek a következetes és kitartó munkának elismeréseként adományozta neki a Heim Pál-emlékérmet a Magyar Gyermekorvosok Társasága.

Heim Pál a magyar gyermekegészségügy és a gyermekgyógyászati intézmények fejlesztésének elismeréseként kapta a díjat 2014-ben. Immár másfél évtizede egy új, jövőbe mutató szemléletű, progresszív megközelítésű, élmény- és emberközpontú gyermek- és családegészségügyi intézményi modell bevezetésén dolgozik, a Mesekórház program keretében.

Heim Pál az elismerés kapcsán elmondta:

„A Dédnagyapám nevét viselő Díj számomra ösztönző, további hitet és kitartást biztosító Erő. Azt jelzi, hogy a hazai gyermekgyógyászat nem csupán odafigyel a munkánkra, hanem támogatja elképzeléseinket és kiáll a változások szükségszerűsége mellett. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a gyermekgyógyászat a jövőben újra a hazai egészségügy csúcsát képviselje, és e terület, akárcsak 100-150 évvel ezelőtt, a dédnagyapám idejében, újra világhírű lehessen. Ehhez méltó körülményeket, megfelelő infrastrukturális hátteret kell biztosítani, és olyan innovatív technológiákat, amelyek az Embert szolgálják. Hiszem, hogy minden itt van az országban, csak a kiválóságnak teret kell adni.”

 

Oldalunkat folyamatosan töltjük tartalommal, képekkel!