A Heim Pál Alapítvány politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai teljesítése érdekében együttműködik mindazokkal a szervezettekkel, közösségekkel, akik a család és gyermek és ifjúságvédelem, az egészségmegőrzés és fejlesztés, az egészségügy emberközpontú átalakítása, a működési folyamatok optimalizálása, az innovatív egészséggazdaság szereplők tevékenységének elősegítése, a digitális egészségügyi technológiák, e-, és mhealth eszközök elterjedése, a gyermekbarát intézményi rendszer fejlesztése, valamint az egészségügyi szakdolgozók társadalmi, gazdasági felemelkedésének érdekében fejtik ki tevékenységüket.

Nyilvánosság

Az Alapítvány munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság lehetőségeire és a társadalmi, gazdasági támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

A Heim Pál Alapítvány érdekelt és érintett az egészségügy és a gyermekgyógyászat új, innovatív megoldásainak támogatásában, a gyermek és családbarát egészségügyi megoldások és eszközök fejlesztésének elősegítésében, a hazai egészségügyi ellátórendszer strukturális átalakításának és finanszírozási metodikájának uniós irányelvek alapján történő döntés előkészítési folyamataiban, a különböző egészséggazdasághoz kapcsolható iparágak kereszttámogatási rendszerének kidolgozásában.

Milyen kiemelt területeken képviseljük a közösségeket, szervezeteket, magánszemélyeket?

A Heim Pál Alapítvány a fentiekkel összhangban politikafüggetlen érdekképviseleti tevékenységet végez az érintettek számára az alábbi kulcsterületeken:

 • a különböző reorganizációs tervek összehangolása egy közös cél érdekében
 • a különböző “önálló” projekt kezdeményezések összefogása, egy közös platformra emelése,
 • országos integrációra alkalmas programok kidolgozása
 • az egészségügyi intézmények forrásfelhasználásának hatékonyság javítása
 • az egészségügyi érdekképviselet erősítése,
 • az ellátórendszerek fejlesztéseinek összehangolása
 • szakmai alapokon nyugvó “iparági”  szintű keresztérdekeltségi rendszer kidolgozása
 • az élelmezés, a sport, az oktatás, a turizmus, a rekreáció és a gyógyítói munka összehangolása
 • a működésbiztonságot jelentő forrásszervezés, kihasználtság javítása,
 • a lakosság egészségmutatóinak javítása
 • a betegelégedettséget javító intézkedések, protokollok kidolgozása
 • kiegészítő magán-ellátási szolgáltatások fejlesztése
 • a gyermek és család-egészségügy finanszírozási problematikájának megoldási javaslataira vonatkozó tanulmányok elkészítése, előterjesztése.
 • a társadalmi felemelkedés lehetőségeinek vizsgálata
 • a hazai egészségügyi szellemi tőke értékeinek feltárása, hasznosítása
 • az egészséggazdaság és az egészségügy komplementer területeinek fejlesztése

Feladataink

A Heim Pál Alapítvány az érdekképviseleti tevékenység részeként olyan fontos, szakmai és közérdeklődésre egyaránt számot tartó egészséggazdasági, egészségügyi programokat, konferenciákat indít el, illetve a témával kapcsolatban olyan tanulmányokat készít elő, amelyek cselekvési terveikkel összhangban képesek az egészségügy szükséges mértékű átalakítását, finanszírozását és fejlődését biztosítani.

Az együttműködések keretében az Alapítvány szakmai, társadalmi, gazdasági érdekképviseleti támogatást nyújt partnerei számára. Az érdekképviselet során figyelembe vesszük a lehetséges finanszírozási forrásokat, a költséghatékony infrastrukturális, megoldásokat, az ügyek menedzselése során pedig figyelembe vesszük az érintettek javaslatait és közvetítő, szükség esetén mediátori szerepet töltünk be az illetékes döntéshozók felé.

Akiket már képviselünk

Magyar Kórházszövetség: Emberközpontú megoldások és fejlesztések

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: Gyermekvédelem

Lean Enterprise Institut Nonprofit Kft.: működésoptimalizálás

VIII. kerületi Önkormányzat: Alkoholstop, a fiatalok alkoholfogyasztásának csökkentése

VII. kerületi Önkormányzat: Alkoholstop, a fiatalok alkoholfogyasztásának csökkentése

Jelentkezés érdekképviseleti tevékenység ellátására

Amennyiben Ön jelentős szakmai, társadalmi, gazdasági érdeklődésre számottartó  tevékenységet végez, és szeretné, ha a Heim Pál Alapítvány képviselné a jövőben munkáját a megvalósításban érintett harmadik felek felé, kérjük jelezze igényét számunkra az alábbi elérhetőségen: [email protected].  A levél tárgymezőjébe kérjük, hogy írja be: Érdekképviselet.