Magyarország

A Heim Pál Magyarország Alapítvány a Digitális Jólét Program (DJP) keretén belül 2016-2018 között Alapítványunk stratégiai vezetőjének Heim Pálnak a szakmai irányítása és többek között Dr. Perjés Ábel, az Alapítvány kuratóriumi elnökének a közreműködése mellett dolgozott azon, hogy elkészüljön Magyarország Digitális Egészségipar-Fejlesztési Stratégiáját megalapozó tanulmány.

A Digitális Jólét Program 2.0 kiemelkedően fontosnak tartja a digitális eszközök és technológiák szerepét az egészségmegőrzésben, a betegségek megelőzésében és a gyógyászati tevékenységben, és elő kívánja segíteni az egészségipar digitális innovációs tevékenységét. A 1456/2017. (VII. 19.) Kormány határozat alapján a DJP elrendelte Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiája megalapozó tanulmányának elkészítését az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztésével összhangban. A stratégiát megalapozó tanulmányt 2018 júniusában adtuk át a Digitális Jólét Program vezetőségének. A DEFS, a DJP egészségipart érintő digitális fejlesztési stratégiáját előkészítő tanulmányt a lakossági egészség-jólét és a vállalati szféra innovatív értékeinek az összehangolására, a szinergiák feltárása, kiaknázására és a terület stratégiai fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.

A digitális egészségipari piac globális szinten is egyre nagyobb jelentőséget kap, melynek hátterében az egészségügyi ellátórendszerek finanszírozásának és fenntartható fejlődésének mind problematikusabb kérdésköre, az üzleti környezet folyamatos és határokon átívelő változása, valamint az ipar alkalmazkodási képességének a javulása áll.

A növekedést több tényező együttes jelenléte dinamizálja:

  • Öregedő népesség ( növekvő életkor)
  • Korai életkorban megkezdett digitális tudás megszerzése iránti igény
  • Új, feltörekvő és fejlődő piacok
  • A digitális technológiák folyamatos innovációja és előállításuk költségcsökkenése
  • A technológiák rohamos és széleskörű terjedése
  • A technológiák hozzáférésének
  • Tudatosabb, tájékozottabb társadalom
  • Az egészségügyi kiadások költségcsökkentése
  • A produktivitás növelése iránti igény

A stratégiai tervet megalapozó tanulmány széleskörű társadalmi és gazdasági igények mentén kerül megfogalmazásra, melyben mind a jóléti oldalon álló lakossági célcsoportok, mind a digitális technológiák segítségével költséghatékonyan fejleszthető hazai és nemzetközi vállalkozások, ellátással foglalkozó szervezetek számára új kitörési pontokat és fejlődési lehetőségeket kívánunk biztosítani.

Amennyiben további részletek érdeklik az elkészült tanulmánnyal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a [email protected] e-mail címen.