Digitális

A lakosság a különböző típusú egészségszolgáltatások elérése, hozzáférése és személyre szabott megoldásai területén rendkívül csekély információval rendelkezik. Az interneten elérhető egészségügyi információk hitelesítése nem biztosított, azaz a lakosság alapvetően a marketing aktivitások alapján dönti el, hogy melyik információ valóságtartalma lesz a számára hiteles. A helyzetet bonyolítja, hogy az ellátásban részt vevő állami intézmények honlapjai sem egységesek, a különböző vizsgálatokat szinte lehetetlen az oldalakon megtalálni, és minden intézmény más és más szempont alapján priorizálja a weboldalakon megjelenő tartalmakat.

A betegjogok terén szintén nincs gyorsan elérhető és egységes felület, a különböző orvosi műhibák vonatkozásában pedig a betegek nem tudják, hogy kihez és milyen esetekben érdemes fordulniuk. A lakosságnak nincs egészség témájú, érthető és hiteles digitális oktatási platformja, a képzések túlságosan szakmaiak ahhoz, hogy elérjék az állampolgárok ingerküszöbét.

Ennek a problémának a megoldása érdekében hozta létre a Heim Pál Magyarország Alapítvány a Pillangóhatás, digitális egészségügyi oktatási platformot. A Pillangóhatás átfogó képet ad az egészséggazdaság, az egészségügy és a digitális okos egészségügyi működéséről, használatáról, bemutatja a digitális okos-eszközök életminőségre gyakorolt hatásait, a gyógyászatban betöltött szerepét, az új kutatási területeket, hogy az eszközöket használók naprakész információkkal rendelkezhessenek és amennyiben szeretnének, megszerzett tudásukról digitális vizsgát is tehetnek, melyet a Heim Pál Magyarország Alapítvány bocsát ki. A Prezi adományának köszönhetően a fejlesztés során a világ egyik legnépszerűbb prezentációs rendszerét, a Prezi Next-et is integráltuk, hogy a tanultak még könnyebben rögzüljenek. A platform video-tananyagainak, letölthető pdf, vagy Prezi fájljainak a segítségével a digitális okos egészségügyi eszközök használatával, az alapvető élettani ismeretekkel, illetve az eszközökből kinyert adatok értelmezésével kapcsolatban is tájékoztatást adunk a képzési programunkon részt vevőknek.

A platform fejlesztésével az okos egészségüggyel kapcsolatos tudásanyagot is elérhetővé szerettük volna tenni, ugyanakkor a tananyagokat szeretnénk folyamatosan szélesíteni, hogy a digitális oktatás kínálta előnyöket minél szélesebb érdeklődési kör számára is elérhetővé tehessük. A Heim Pál Magyarország Alapítvány digitális oktatással kapcsolatos fejlesztési munkáit a minket támogatni kívánók ezért nem csak pénzügyi eszközökkel segíthetik, hanem oktatási modulok, számítástechnikai, 3D eszközök adományozásával is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a lakosság korszerű ismeretanyagokhoz juthasson.

 

A digitális oktatással rengeteg időt szabadítunk fel a tanulni vágyóknak, miközben egyedi értékelő rendszerrel biztosítjuk a motiváció fenntartását. Az oktatási anyag fejlesztésében  elismert, hiteles szakértők működtek közre, az anyagokat közérthető formában annak érdekében készítették, hogy magabiztos tudáshoz jussanak a terület iránt érdeklődők. A képzés elsajátításával megismerhetik az egészséggazdaság szereplőinek a működését, finanszírozását és értékteremtő munkájának a részleteit, a gyakorlati életben is használható tudást szerezhetnek az egészségügyi okos-eszközökről, a helyes életvitel elsajátításának szabályairól.

A képzés tematikája

A modul célja az egészségipar hazai és nemzetközi szerepének átfogó bemutatása.

Tartalom: A modul alapvető feladata, hogy a résztvevőkkel megismertesse az egészségipar főbb területeit, lehetséges fejlesztési irányait, a különböző innovációk társadalomra, gazdaságra gyakorolt hatásait. Számos eseti példán, gyakorlati probléma megoldásán keresztül készítjük fel a résztvevőket az egészségipari szereplők megfelelő minőségű értékelésére, a különböző piaci szereplők bemutatására.

A modul célja a magán és az állami ellátási rendszer átfogó bemutatása.

Tartalom: A modul alapvető feladata, hogy a résztvevőkkel megismertesse a különböző egészségügyi szolgáltatások elérésének lehetőségeit, az alapellátás, a szakellátás, az ambuláns ellátás közötti különbségeket, a főbb jogszabályi követelményeket, valamint az OEP, az ÁEEK, az EMMI és a fontosabb hatóságok szerepét.

A modul célja, az egészségügy finanszírozásának átfogó bemutatása

Tartalom: A modul bemutatja a TVK, a HBCS fogalmi hátterét, a szolgáltatások és termékek OEP finanszírozásának főbb szabályait, a magán-ellátás hazai és nemzetközi finanszírozási megoldásainak a főbb jellemzőit.

A modul célja, hogy a hiedelmek és a tények bemutatásával adjon átfogó ismereteket a jövő egészségügyi újságíróinak a területről, ezzel pedig gazdasági oldalon is képesek elősegíteni a fejlesztések hazai adaptációját.

Tartalom: A modul célja, hogy a hiedelmek és a tények bemutatásával adjon átfogó ismereteket a jövő egészségügyi újságíróinak a területről, ezzel pedig gazdasági oldalon is képesek elősegíteni a fejlesztések hazai adaptációját.

A modul célja, hogy a hallgatók megismerjék a különböző betegségmegelőző, egészségmegőrző módszerek és gyógymódok élettani hátterét is, a médiában megjelenő cikkeikkel, elemzéseikkel pedig hitelesen és mérhetően járuljanak hozzá a lakosság általános egészségi állapotának a javulásához.

A modul alapvető feladata, hogy a résztvevőkkel megismertesse az aktuális életvezetési, prevenciós trendeket, átfogó ismereteket nyújtson az emberi szervezet legfontosabb működési folyamatairól, a táplálkozás, mozgás, szellemi, és lelki fejlődés különböző módszereiről.

 

A modul célja, az egészségügy értékalapú fejlesztéséhez kapcsolódó gazdasági információk megismertetése.

Tartalom: A modul alapvető feladata, hogy a résztvevők megismerhessék azokat a nemzetközi projekteket, menedzsment módszereket, amelyek segítségével hozzájárulhatnak az egészségügyi reformok lakossági közvetítéséhez.

A modul célja az egészségügyben használt digitális okos eszközök bemutatása, az azok használatával, elterjedésével várható előnyök közvetítése.

Tartalom: A modul megismerteti a résztvevőkkel azokat a digitális egészségügyi okos eszközöket, amelyekkel fejleszthető a lakosság egészsége és amelyek hozzájárulhatnak az ellátás minőségének, a betegbiztonságnak a javulásához.

A modul célja, hogy a piacon lévő különböző nem vényköteles termékek, szolgáltatások lehetséges kockázatairól is tájékoztatást adjanak a hallgatók a lakosságnak.

A modul alapvető feladata, hogy a résztvevőkkel megismertesse azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valóban javítják az életminőséget és felhívja a figyelmet azokra, amelyek hatása tudományosan nem igazolt, vagy kétséges.

A modul célja, hogy a hallgatók az egészségügyhöz kapcsolódó hiteles információkat a különböző célcsoportok információs szintjének megfelelő módon és formában kommunikálják, ezzel pedig hozzájáruljanak az egészségügy, az egészség értékalapú megközelítésének fejlesztéséhez.

A modul alapvető feladata, hogy a résztvevők megismerjék azokat a kommunikációs eszközöket, internet alapú marketing fogásokat, amelyekkel népszerűsíthetik az egészségügyet és annak szereplőit. A modul bemutatja, hogyan kell a személyes tájékoztatást hitelessé tenni és hogyan lehet megszerettetni és elfogadtatni a különböző célcsoportokkal az egészségügyi, egészségipari és egészségfejlesztési módszereket, eszközöket.

A Heim Pál Magyarország Alapítvány a képzést díjmentesen teszi elérhetővé, azonban az oklevelek kiállítását támogatási díjhoz köti. A támogatási díj minimum 15.000 Ft és maximum 50.000 Ft, mely a hallgató által benyújtott kérvény elbírálásának függvényében változhat. A támogatási díjról igazolást állítunk ki, a díjat a Pillangóhatás oktatási portál fejlesztésére fordítjuk.