CSV ( Creating Shared Value) Healthcare, avagy a Közös Értékteremtés Egészségügye

Ha ide klikkelt, akkor biztosak vagyunk benne, hogy Ön nem csupán a profitért dolgozik, hanem tudatában van annak is, hogy mit jelent felelősen gondolkodni és cselekedni egy olyan közösségért, amelynek közvetve, vagy közvetlenül, de Ön is részese. Tudjon meg többet arról, hogy miként teheti élhetőbbé, egészségesebbé az Önt körülvevő világot!

Alkossunk Közösen Értéket!

A hagyományos CSR ( Corporate Social Responsibility), azaz a vállalati szintű társadalmi felelősségvállalalás évek óta fontos témája a jövőt tervező szervezeteknek. Ennek a személetváltásnak azonban van egy progresszívabb, nagyobb kihívást jelentő változata is. A Heim Pál Alapítvány izgalmas útra invitálja Önt: vegyen részt és alkosson velünk együtt Értéket!

A CSV, a Közös Értékteremtés mozgásba hozza majd azokat a belső erőforrásokat is, amelyekről eddig nem is tudott.

A közös munka során nem csak passzív szemlélője vagy lelkes támogatója lehet egy-egy folyamatnak, hanem alkotó részt vevőjévé is válik az Értékteremtésnek, melynek segítségével még sikeresebbé teheti vállalatát, miközben pontosabb képet kaphat arról a társadalomról is, amelyben napi vállalati tevékenységeit végzi és a gyakorlatban is kipróbálhatja elképzeléseinek működőképességét.

Ismerkedjen meg egy kicsit bővebben az egészségügyi ellátórendszerek főbb problémáival!

Összeomlás, vagy fejlődés?

Az egészségügyi ellátórendszerek világszerte tapasztalható páciensválságáért elsősorban a változó világ igényeire nem felkészülten reagáló szakemberek, illetve az őket foglalkoztató intézményi struktúrák a felelősek. A jövőkutatók által mindössze tíz-tizenöt év távlatába helyezett globális egészségügyi összeomlás réme azonban úgy tűnik, némi proaktivitással elkerülhető.

Ahhoz, hogy a hogyanra választ kaphassunk, a teljesség igénye nélkül vizsgáljuk meg, hogy az ijesztő jóslat mögött milyen társadalmi, gazdasági  problémák húzódnak meg:

Az aktív munkavállalók száma és az ellátást igénybe vevők aránya jelentősen eltér, azaz sokkal kevesebb a befizetett pénz, mint az igénybe vett szolgáltatásokért kifizetett díj.

A már aktív korban is helytelen életmódot élő társadalom fokozatos elöregedése egyre több és drágább betegtalálkozást jelent, ami tartós költségvetési egyensúlytalansághoz vezet.

Az egészség sem a lakossági, sem az állami, intézményi költségvetésben nem hosszú távú befektetésként, hanem rövidtávú haszonként jelenik meg, így folyamatos és magas kockázattal alacsony, vagy még inkább negatív hozamot érhetünk el.

A beteg és az orvos nem érdekelt a költségek csökkentésében, az optimális megoldás megtalálásában, hiszen a szolgáltatás díjait egy közvetítő harmadik fél (az állam biztosítója) fedezi.

A megoldás: CSV Egészségügy!

Az egészségügyet érintő válsághelyzetből és a lakosság változásokat kerülő, passzív hozzáállásából láthatóan nem könnyű megtalálni a lehetséges kivezető utakat, ugyanakkor az egymással együttműködve és nem versengve tevékenykedő közösségek a tudás és a cselekvés megosztásával képesek lehetnek az elképzelhetetlen, a lehetetlen megváltoztatására is.  Míg a hagyományos betegségközpontú gyógyítás modellje figyelmen kívül hagyja az öngondoskodás egyéni és össztársadalmi szinten is megjelenő gazdaságformáló szerepét, az új típusú CSV egészségügy elegendő mozgásteret, megfelelő eszközöket és cselekvési lehetőségeket ad az egyéni, vagy vállalati szinten megjelenő közösségi felelősségvállalásának és aktivitásra sarkallja a lakosság és a döntéshozó apparátus egészét.

Az új típusú, közös egészségügyi felelősségvállalás nem  egyenlő a rossz működési modellek, szokások fenntartásával, vagy feltétel nélküli elfogadásával.

A többség érdeke ugyanis  immár azt jelenti, hogy az állampolgári jogok és a velük együtt káró kötelezettségek egyenlő mértékben illetnek meg mindenkit, azaz a színvonalas és megfelelő minőségű egészségügyi ellátásért cserébe kötelezhető vagyok a fizikai és mentális állapotomat befolyásoló szabályok betartására is.

Amíg az ügyfelek felé fordulás módszereinek és eszközeinek alkalmazása az üzleti életben évtizedek óta teljesen rutinszerű és megszokott marketingszemléletet takart, az intézmények kevés kivételtől eltekintve a mai napig nem ismerték még fel, hogy miként tehetik egyedivé páciensek felé szolgáltatásaikat.

A siker érdekében a versenyre és az ügyfelek, valamint a dolgozók megtartására, elköteleződésére fogékony intézményeknek a hagyományos kórházi, rendelői “a beteg vár a gyógyítóra” modell alkalmazása helyett, egyedi USP-vel rendelkező, innovatív egészségközvetítő szolgáltató központokká alakulnak majd.

Forradalmi változások

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO definíciója szerint mobil health, vagyis mHealth módszer minden olyan egészségügyi típusú ellátás (betegségmegelőzés, gyógyászat, utógondozás stb.) melyben valamilyen mobil eszközt használnak. A meghatározás értelmezését, illetve a digitális világ eszközhasznosításának lehetséges útjait tovább árnyalja, hogy a bolygó lakossága 2014-re már közel 7 milliárd mobiltelefon előfizetéssel rendelkezik, és több, mint 14 milliárd egészségügyi, lifestyle applikáció került letöltésre a technológia iránt fogékony felhasználók részéről.

A mobil Health technológiák a pontos és gyors diagnosztikai, adattárolási, továbbítási és feldolgozási lehetőségeknek köszönhetően jelentősen átalakítják az orvos-ügyfél kapcsolatot, a betegségek gyógyításának, megelőzésének hatékonyságát és természetesen ezzel együtt az ellátási rendszerek költségelemeit is.

Ebben a hihetetlenül gyorsan változó digitális környezetben nagy hiba lenne ugyanakkor a vagylagosságot az és helyett szem előtt tartó laikus, illetve szakmai célközönség számára fejlesztett technológiák egyoldalú fejlesztésének, hiszen közös információs nyelv és közvetítő eszközök hiányában a felek között meglévő kommunikációs szakadék ezzel csak tovább mélyülne.

Egy ilyen jövőbeli rendszerben a dolgozók tudásuk maximumát nyújtva olyan célért tevékenykedhetnek, amely jócskán túlmutat az adott intézmény pillanatnyi gazdasági helyzetének lehetőségein: az egészségügyi szolgáltató innovációk megszületéséhez, piaci sikereihez járulhat hozzá, javíthatja jövedelemtermelő-képességét, elősegítheti betegeinek a kínált szolgáltatásokkal történő azonosulását és az intézményfejlesztésre fordított eszközeinek hatékonyabb kihasználását is.

Vegyen Ön is részt a CSV Egészségügy fejlesztésében!

A különböző egészségügyi fejlesztések sporadikus megoldásainak összehangolása, egységes keretrendszerbe helyezése, a méretgazdaságosság figyelembevétele, a szabványok cserélhetőségének biztosítása, valamint az alkalmazott technológiák élményközpontú kialakítása bizonyos, hogy jelentősen hozzájárulhat ehhez az új típusú CSV Egészségügy megszületéséhez.

Mindez nem álom, sőt a tengerentúlon már régóta bevált gyakorlat, ugyanakkor hazánkban a Heim Pál Alapítvány képviseli először ezt az új típusú megközelítést.

Csak akkor lesz olyan az egészségügy, amilyennek Ön látni szeretné, ha Ön is részt vesz az alakításában. Mert Ön nélkül talán éppen a legfontosabb alkotóerő, talán a legjobb elképzelés hiányzik majd, ezt a lehetőséget pedig vétek lenne elszalasztania.

Milyen területeken várjuk gondolatait, cselekvési javaslatait, alkotó energiáit?

 • Orvos-beteg-nővér kommunikációt segítő informatikai megoldások
 • Élményközpontú betegellátási tevékenységek
 • Az egészségügy finanszírozására vonatkozó javaslatok, modellek
 • Egészségfejlesztés
 • Betegségmegelőzés
 • Kommunikációs tevékenységek
 • Szakmai kompetencia fejlesztés
 • Bérek, nem bérjellegű juttatások
 • Hatékonyság javítás
 • Családbarát infrastruktúra fejlesztés
 • Diagnosztikai eszközök fejlesztése
 • Digitális egészségügyi eszközök
 • Humánus gyógyítási eljárások

Az együttműködés során a Partner számára az alábbiakat biztosítjuk:

Mit adunk Önnek cserébe a közreműködéséért?

 • Közvetlen részvételt a CSV Egészségügy fejlesztésében.
 • Új célpiacok elérését.
 • Hiteles Partnerséget.
 • Erősödő ügyféllojalitást.
 • Széles kommunikációs támogatást.
 • A Közös Értékteremtés felejthetetlen Élményét!

Amennyiben szeretné részt venni a Heim Pál Alapítvány CSV Egészségügyi folyamataiban, kérjük, hogy írjon nekünk az alábbi email címre és kollegáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot:  [email protected]. A tárgymezőbe kérjük írja be: CSV.