Alkoholstop

A Metro Kereskedelmi Kft. támogatásával dolgoztuk ki az “Alkoholmenetes Ifjúságért” programot.

Célkitűzéseink

 • az egyének öngondoskodásának, egészségtudatos életvitelének tanítása, oktatása,
 • gyakorlati alkalmazási technikák elsajátítása
 • egészségveszteség mérséklése
 • egészségben eltöltött évek számának növelése
 • egészségteher csökkenése
 • kiemelt népegészségügyi piroritások, pl. alkoholbetegség, elhízás, dohányzás visszaszorítása
 • a prevenció, a proaktív gondolkodásmód javítása, fejlesztése
 • az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók képességeinek javítása, a humán erőforrás
 • érzékenyítésének fejlesztése
 • az ehhez szükséges oktatás, módszertan, protokollok fejlesztése, kidolgozása
 • az egészségügyi technológiák élményközpontú fejlesztésének elősegítése, fejlesztése

A Nemzeti Csecsemő és Népegészségügyi Program alapelvként megfogalmazza, az életszakasz megközelítést, miszerint az egyes szakmapolitikai és szakmai programoknak a

fejlődés különböző szakaszainak egészségi kihívásait kell megcélozniuk, a prenatális kortól a pubertásig, melyek mindegyike kihat a felnőttkorra, a későbbi egészségi állapotra.

Ennek megfelelően fejlesztési javaslata korcsoportra, azon belül akár heti, hónapos bontásban határozza meg a fejlődés méretékének megfelelő programokat, melynek segítségével a személyre szabott gyógyulási, kezelési, és élmény elemek mérhetően és hatékonyan befolyásolják a beteg és hozzátartozóinak életminőségét, hosszú távú életmódváltásának sikerességét és az egészségügyi dolgozók magas szakmai elvárásoknak megfeleltetett gondozói, gyógyítói munkáját.

 

Az ASP nem csak a kezelési sémák, protokollok, terén teremt merőben újat, hanem megelőzést is segítheti, mivel az élményterápiás és pedagógiai eljárások, az oktatás és a különböző innovatív technológiák kiválthatják a kezeléseket.

Mivel a program folyamatos működését népegészségügyi szempontból különösen fontosnak tartjuk, a működtetéshez szükséges források biztosítására az Alapítvány fenntartható megoldásokat vár együttműködő Partnereitől.

Helyzetkép

A rendszerváltás óta évek alatt Magyarország fiatalkorú lakossága egyre nagyobb arányban vált az alkohol, és más drogok rendszeres fogyasztójává, miközben jelentősen növekedett az alkoholbetegek száma is, ami 2014-re a 800 ezer főt is meghaladta. Az alkoholizmus tényleges méreteit azonban csak becsülni lehet. A KSH például az egy évben alkohol okozta májzsugorban meghaltak számából kiindulva becsüli meg az alkoholbetegek számát. Hazánkban az alkoholizmus definíciója sem egyértelmű, a köznyelv azokat nevezi így, akiknél az alkoholmentes időszakot követően elvonási tüntetek jelentkeznek.

 

Az alkoholfogyasztási szokások alapján is különbséget tehetünk a betegek között.

Az egyik csoportba azok tartoznak, akik mindennap fogyasztanak alkoholt, de nem kerülnek bódult állapotba. A másik csoport többnyire hétvégén iszik, és nem képes megálljt parancsolni magának, így hamar eljut a teljes lerészegedésig. Mivel utóbbiak között sajnos egyre nagyobb arányban képviselik magukat a fiatalok, ezért az ASP a pozitív életszemlélet fejlesztésével őket kívánja a helyes irányba terelni.

 

A Johan Béla-terv 2003-ben a problémát “az alkohol túlzott fogyasztásából eredő egyéni és családi, közösségi kockázatok bemutatásával”, és az alkoholról való leszokást segítő szakmai és civil szervezetek támogatásával szerette volna elérni. A kormányzat komoly hangsúlyt akart fektetni az iskolai megelőzésre, a túlzásba vitt alkoholfogyasztás káros hatásainak korai bemutatására és a rehabilitációs intézmények fejlesztésére. A terv kiemelte, hogy: “az alkoholfogyasztással, helyenként drogterjesztéssel működő kereskedelmi szórakozóhelyeken kívül a fiatalok szabadidejének eltöltésére alig létezik igazán egészséges lehetőség.”

 

A Johan Béla terv azonban csak terv maradt, és a kormányzat jelenleg sem rendelkezik az alkoholbetegség visszaszorítására nemzeti stratégiával. A Heim Pál Magyarország Alapítvány az ASP kidolgozása során kiemelt figyelmet fordított a fiatalok életviteli szokásainak megismerésére és egy olyan, hosszú távon is fenntartható megelőző, nevelő stratégia kialakítására, ami kendőzetlen formában tárja fel a problémákat és a közösségek aktív szerepvállalásával biztosítja azokat a megoldásokat, amelyekkel sikeresen lehet felvenni a harcot ezzel az egész országot érintő súlyos egészségügyi problémával.

Célcsoportok

A program célcsoportjai:

 • 15-18 éves kamaszok
 • kisgyermeket és kamasz gyermeket nevelő szülők
 • családi közösségek,

 

A kutatási adatok alapján elmondható, hogy a fiatalkorúak 3-4%-a veszélyeztetett, azonban az idő múlásával párhuzamosan nem látható olyan tendencia, ami egyértelmű emelkedésre vagy csökkenésre utalna.

 

Az ASP kidolgozása során feltérképeztük a kistérségekben élő gyerekek, fiatalok és családok társadalmi integrációjának akadályait, problematikáját, különösen az iskolai előmenetelükre, a pályaválasztásukra, a munkaerő-piacra való belépésükre, továbbá a társas kapcsolataikra, közösségi, közéleti részvételükre, családi életre való felkészülésükre, életpálya-tervezésük tudatosságára vonatkozó területeket.

 

Vizsgáltuk továbbá a kistérségben működő, a gyerekeket, fiatalokat segíteni, fejleszteni hivatott intézmények, szervezetek (nonprofit és önkormányzat által fenntartottak) által nyújtott és elérhető szolgáltatások tartalmát, rendszerességét, módszertanát, annak pozitívumait, hiányosságait, az intézményi együttműködéseit, azok jelen állapotát, hiányosságait, elmozdulási lehetőségeit.

 

Megvizsgáltuk a célcsoportunk képzési illetve fejlesztési szükségletét, a különféle társadalmi funkciók megfelelő működéséhez szükséges egyéni, ill. közösségi kompetenciáikat, a célcsoportok ehhez kapcsolódó informáltságát.

 

Annak érdekében, hogy reális képet kapjunk arról, hogy szervezeti, intézményi szinten melyek azok a szolgáltatások, programok, amelyek az ASP-ban meghatározott céljaink eléréséhez hozzá tudnak járulni, felmértük a célcsoportok valós életvezetési szükségleteit.

 

Az ASP célcsoportjába azok tartoznak, akik a családi, egyéni válásághelyzeteik kezelése során tanácsadást, segítségnyújtást igényelnek.

 

Az ASP során közvetlenül a helyi fiatalokkal dolgozunk. A feltáró (interjúk) és az aktivizáló módszerek (személyes interakciók) alkalmazása során megváltozik a mentorokhoz fűződő viszonyuk, csökkennek az előítéleteik, javul az átadott információk hitelességét értékelő magatartásuk.

 

Az interjúk, beszélgetések során számos fiatal megfogalmazta, hogy szívesen hallgatna előadást programunk tervezett témáiban. Alapvető problémaként jelentkezett, hogy nincs olyan közösség, ahol hozzájuk hasonló élethelyzetben lévő és problémákkal küzdő fiatalokkal beszélgethetnének, tapasztalatot cserélhetnének.

 

A megvalósított akciók révén élhetőbbé válik a közösség, az egészséges életviteli szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővül (pl szabadidős, alkoholmentes rendezvények), hatékony egészségügyi prevenció biztosítható (pl. sporttevékenységek önszerveződő megvalósításával) .  

Speciális igények, problémák összefoglalása

 • a hagyományos nagycsaládi életforma felbomlásával sok család az életviteli problémákkal egyedül maradt, a nagyszülőktől távol élnek, az apák többletmunkát vállalnak a megélhetésért, az édesanyáknak egyedül kell megküzdeniük a problémákkal, mely nagy terhet jelent számukra,
 • a fiataloknak nincs olyan tere, közössége, ahol problémáikról beszélhetnek, tanácsot kaphatnak,
 • a fiataloknak nincs lehetőségük a párkapcsolat, elköteleződés, felelős szexualitás, a gyermekvállalás, a drog és alkoholbetegségek, a harmonikus családi élet, a sikeres életúthoz vezető lépések kérdéseiről nyíltan beszé
 • a fiatalok sok olyan problémával találkoznak, melyet szívesen megosztanának a hasonló élethelyzetben lévőkkel, személyes tapasztalatot cserélnének, használható, jó példákat kapnának
 • a párkapcsolati, családi konfliktusokkal kapcsolatos krízishelyzetek kezelésére sokan nem találják a megfelelő megoldást
 • a mai fiatalok jelentős része mozaikcsaládban nő fel, így szükségük van a pozitív mintára, a hosszú távú elköteleződés készségének kialakítására

 

Az ASP fejlesztési céljai, a célok illeszkedése a célcsoport igényeihez; a célcsoport különböző korosztályai elérésének és bevonásának módjai

 

Az ASP általános célja az aktív közösségi élethez, az egészséges életvitelhez kapcsolódó ismeretek bővítése, a sikeres egyéni életúthoz kapcsolódó egyéni és társadalmi kompetenciák javítása, a primer és szekunder prevenció megvalósítása.

 

Az ASP általános célja az országos szemléletváltás előmozdításához való hozzájárulás a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával, a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel, kisközösségi kezdeményezések létrehozásával.

 

Az integrált és komplex megközelítés növelheti a szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférést és a szolgáltatók közötti tudás-megosztást, aminek nyertesei nemcsak a nagyobb terheket viselő fiatal gyermekes családok lesznek, hanem minden család.

 

Az ASP a családi szféra társadalmi jelentőségével, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése elvének érvényesítésével a helyi lehetőségekből kiindulva az országos szemléletváltást is elősegíti.

 

Az ASP érdekérvényesítő és önsegítő hálózatának kialakítása segíti a családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések létrehozását és működését, erősíti a helyi közösségek tagjainak összefogását.

 

A programban fontos szerepet kap a családok közötti szolidaritás erősítése is, a harmonikus családi élet fontosságának tudatosítása családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések, szolgáltatások létrehozásán és működtetésén keresztül.

 

Az ASP egyik fontos célja a családi közösségek megerősítése és támogatása, komplex szolgáltatások nyújtásával.  A szolgáltatások keretében egyéni tanácsadással, tréningekkel, iskolai foglalkozásokkal érjük el a jövőjüket építő fiatalokat és a családokat.

 

Szakmai programunkat elsősorban a helyi erőforrásokra alapoztuk, szem előtt tartva, hogy a fiatalokból álló kisközösségek olyan lehetőségeket, helyi szakembereket, módszereket ismerjenek meg, melyek segítségével a helyben rendelkezésre álló erőforrásokra támaszkodva minta adhatnak a nagyobb közösségek számára is.

 

További célunk, hogy a még kamasz vagy fiatalkorú nemzedéket a családi életre nevelés módszereivel olyan élményekhez, tapasztalatokhoz juttassuk, amelyek segítenek az értékek közötti eligazodásban, a sikeres életúttal, a házassággal, a hosszú távú elköteleződéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakulásában. 

Az ASP addicionális céljai

 1. Az ASP célja az egészséges életvitelt élő fiatal közösségek társadalmi kohéziójának erősítése, a véleményformálók kiemelése és iránymutató szerepük széleskörű integrálásának előkészítése.
 2. Célunk a fiatalok véleményformálóinak megtalálása, kiemelése és megerősíté Ez a munkamódszer és fejlesztés eredményezi a különböző típusú hátrányos társadalmi attitűd mérséklését, továbbörökítésének elkerülését. Az ASP speciális interaktív közösségi módszereinek alkalmazása lehetővé teszi a program mélységi szakmai involválódását, az esélyegyenlőség növelését, illetve a komplex életviteli ismeretek átadását.
 3. Az életviteli ismeretek elsajátításának eszközeivel hozzájárulunk a fiatalok társadalmi szerepvállalásának kialakulásához, illetve fejlesztéséhez, a helyi iskolai közösségekben az önszerveződés elősegítéséhez, a civil társadalom hatékony működésé
 4. Az ASP olyan életvezetési stratégiákat, egészségfejlesztési ismereteket közvetít, amelyekkel elősegíthető a harmonikus, egészséges és sikeres élet megteremtése, a a fiatalok versenyképességének a fejlesztése, és a válságkezelő, motivációs megoldások közvetítésével a fiatal lakosság értékközpontú fejleszté
 5. Az ASP érték, tehetség és emberközpontú megközelítése javítja a fiatal közösségek életminőségét, szemléletformálásával stabilabb, kiszámíthatóbb jövőkép elé állítja a a fiatalokat, miközben a lakosság általános egészségi állapotának, felelősségteljesebb gondolkodásmódjának kialakításában is pozitív szerepet játszik.
 6. A fiatalok felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésé
 7. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejleszté
 8. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésé
 9. A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzé
 10. Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.

 

Az ASP-t nyílt napok lebonyolítása mellett, a helyi lapokban közzétett cikkek, riportműsorok, az internetes média, ezen belül a kifejezetten erre a célra megvalósításra került www.alkoholstop.hu weboldal, valamint a média segítségével népszerűsítettük.

 

 

A célcsoport igényfelmérését rendszeres tevékenységeink és korábbi, hasonló programjaink tapasztalatai alapján végeztük el.  Az eredmények személyes beszélgetések során születtek, az érintettek közvetlen véleménynyilvánítása alapján.

Az együttműködési készséget 100 fő bevonásával végeztük el, a korábban már összeállított programtervezet ismertetésével, a korábban lebonyolított programjaink résztvevői körében.  Minden korcsoportból igyekeztünk résztvevőket megkérdezni.

 

 

Több fiatal is megfogalmazta, hogy szívesen részt venne beszélgetéseken tapasztaltabb személyekkel, illetve hallgatna előadást programunk tervezett témáiban. Alapvető problémaként jelentkezett, hogy nincs olyan közösség, ahol hozzájuk hasonló élethelyzetben lévő és problémákkal küzdőkkel beszélgethetnének, tapasztalatot cserélhetnének. Az alábbiakban néhány idevonatkozó vélemény a teljesség igénye nélkül:

 

 • Sokszor a fiatalok úgy érzik, be vannak zárva, szükségük lenne arra, hogy olyan programokon vegyenek részt, melyeken elmondhatják gondolataikat, ötleteket kapnak a mindennapok megszervezésére és nyugodt körülmények között lazíthatnának, esetleg megihatnak egy alkoholmentes italt.
 • Minden évben visszatérő téma a megfelelő iskola kiválasztása. A nyári időszakban szinte megrohamozzák kérdésekkel a hozzátartozókat és az önké
 • Egyre kevesebb helyen tudnak a nagyszülők bekapcsolódni a család életébe ezért az ingyenes segítség sokaknak jól jö Azok a családok, ahova önkéntes járt, arról számoltak be, hogy mennyire örülnek neki, hogy a bár a nagyszülők messze laknak, így mégis szerezhettek a gyerekeik pozitív tapasztalatokat az idősebb korosztályról is.
 • A gyermek nagy öröm, de sokszor bizonytalanok a szülők, jól csinálják-e a dolgokat, biztosan nem rontanak el valamit? Sokszor szükségük lenne arra, hogy tapasztalt szakemberrel beszéljék meg a dolgokat, de csak hasonló korú ismerőseik vannak, a szüleik korosztályának a tapasztalatait pedig elavultnak találják. Örülnek, ha olyan önkéntessel találkozhatnak, akitől minden téren kérhetnek segítsé

Lakossági egészségmutatók

A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, jelentősen elmarad attól, amit társadalmi-gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne.

Az OECD Magyarországról készített, 2012. évi országtanulmánya szerint, a magyar lakosság egészségi állapota más OECD-tagállamok polgáraiéval összevetve a legrosszabbak közé tartozik. Magyarország a születéskor várható élettartamot és a potenciálisan elvesztett életévek átlagos számát tekintve is a sereghajtók közé tartozik. Az életminőséggel is .összefüggő mutatók – például a születéskor várható, egészségben töltött élettartam, vagy az egészségkárosodástól mentes várható átlagos élettartam – ugyancsak az OECD-mezőny végére sorolják.

A magyar lakosság rossz egészségi állapota nagyrészt az egészségügyi ellátórendszeren kívüli, életviteli, környezeti és szocio-ökonómiai kockázati tényezők következménye. Hazánk népességének születéskor várható élettartama kb. 3 évvel marad el az egy főre jutó vásárlóerő-paritással korrigált bruttó hazai termék (GDP), illetve az egészségügyre költött összeg alapján prognosztizálható élettartamtól (OECD, 2009), annak ellenére, hogy a magyar férfiak és nők körében 1993. évtől folyamatosan emelkedő tendencia figyelhető meg.

 

A KSH adatai szerint 2015-ben a születéskor várható átlagos élettartam a férfiaknál 71 év a

nőknél 78 év. Ez a különbség elsősorban azzal magyarázható, hogy a népesség egészségi állapotát, és a várható élettartamot a társadalmi, gazdasági tényezők, az életmód nagyobb mértékben befolyásolja, mint az egészségügyi ellátó rendszer.

 

A magyarországi alkoholfogyasztás az OECD-ben a legmagasabbak közé tartozik, a dohányzás is (OECD-) átlag feletti. Magyarországon az egy főre jutó teljes egészségügyi ráfordítás vásárlóerő-paritáson számolva az OECD átlag 50%-a körül volt. E rendkívül alacsony ráfordítás mellett viszont a lakosságszámra vetített orvos-beteg találkozások és kórházi elbocsátások száma jóval meghaladta az OECD átlagot. Az elkerülhető halálozások magyarországi részaránya ugyancsak a legmagasabbak között van az OECD-ben. A magyar egészségügyi ellátórendszer tehát az egészségi állapot javítása szempontjából rossz hatékonyságú.

Boldogság-egészség

Arisztotelészi igazság, hogy „A boldogság nem állapot, hanem aktivitás”. Az életminőség fogalma a XX. század második felében fogalmazódott meg, amikor felismerték, hogy a gazdasági, fogyasztói verseny, növekedés gyakran kifejezetten káros az emberi személyiség fejlődésére. Az életminőség javítása szempontjából az anómiás, értékvesztett állapot csökkentése, meghatározó jelentőségű.

 

Az emberiség egyik legősibb kérdése, hogy mi teszi az életet értelmessé, boldoggá, mi a jó,

a teljes élet titka (Lennart Nordenfelt, az egészség és életminőség .sszefügg.seinek kitűnő svéd kutatója, Quality of Life, Health and Happiness 1993). E feladatok és lehetőségek vezérlik a Heim Pál Alapítványt, hogy útmutatást, példát mutasson a családoknak és a fiataloknak a teljesebb, tartalmasabb, egészségesebb élet megélésére, gyakorlására. Az ASP irányt, reményt, útmutatást kíván adni a fiataloknak és családjaiknak, hogy megélhessék az egészségesek mindennapi tevékenységeit, vágyait.

A jóléti társadalom betegségei

Mivel a betegségek gyógyítása világszerte nagy terheket ró az adott országok gazdaságára, egyre érezhetőbb az igény az egészségügyi rendszerek újrastrukturálására, hatékonyabb finanszírozási formáinak a megtalálására. A nyugati társadalmak hagyományos gyógyító megközelítése nem képes kezelni a széles társadalmi csoportok egészségügyi problémáit, ezért az öngondoskodás és a személyre szabott terápiák jelentősége felértékelődött. A jóléti Európa, az USA az arab térség, sőt ma már Ázsia társadalma is kénytelen a technológiai fejlődéssel együtt járó számtalan egészségügyi problémával szembenézni.

A motorizáció és az automatizálás következményeként megjelenő mozgáshiányos életmód, a fogyasztói társadalmak egyszerű élelmiszerelérhetőségi lehetőségei, a táplálékok csekély tápanyagtartalma, a zsíros, koleszterinben, tartósítószerekben, színezőanyagokban, sóban és trigeliceridekben dús ételek fogyasztása, a csekély folyadékbevitel, a nehézfémekkel, klórral, rákkeltő anyagokkal telített csapvíz, a dohányzás, a cukrozott élelmiszerek fogyasztása, valamint a környezet általános szennyezettsége mind kiemelt kockázati tényezőként játszanak szerepet abban, hogy a világ lakosságának közel 60%-a szenved a metabolikus szindróma különféle következményeiben, cukorbetegségben, magas vérnyomásban, szív és érrendszeri betegségekben, allergiában, ízületi megbetegedésekben, melyek gyógyítása, illetve a kieső munkaidő a GDP 3-5%-át viszik el.

 

Az ASP modellje ennek a világszerte komoly társadalmi-gazdasági feszültségeket kiváltó

problémának a lokális kezelésére dolgozott ki alternatív megoldásokat.

 

Az alkoholbetegség előfordulhat bármilyen társadalmi rétegben, kulturális miliőben, foglalkozásban. Ám egyes kutatások szerint a felsőbb társadalmi rétegekben, iskolázott, jó képességű fiatalok körében a gyakoribb, ahol a teljesítmény és az önmagukkal szemben támasztott abnormálisan magas elvárások mindennapi problémáknak számítanak. Az alkoholbetegség kialakulása részben az életmódhoz kötődő probléma, leghatékonyabb megoldása az életmódváltás és hosszú távú pozitív életszemlélet kialakítása lehet.

 

A civilizált társadalmak fiatalkorú lakosságánál sajnos valamilyen pszichés probléma is megfigyelhető.

Pszichoszomatikus háttér

A médiában, reklámokban, filmekben a gyermekek vékony, karcsú és sikeres embereket látnak, ami könnyen szorongás kialakulásához vezethet. A közvetlen környezetből kapott negatív visszajelzések („ügyetlen, lassú, dagadt vagy, stb”) további ronthatják a lelki állapotot, és előfordulhat, hogy ez elől a fiatal az alkohol, vagy drog okozta mámorba menekül.

A családi környezet emiatt is kiemelten fontos, hiszen egyszerre kell elfogadó, szeretetteljes kapcsolatot biztosítani a fiatalok számára, hogy szorongása, frusztrációja ne növekedjen, amit esetleg további addikciókba fojtana, másrészt viszont terelni, motiválni kell őket az egészségesebb életmód felé. Nyilvánvaló az is, hogy a szülők saját példájukon keresztül tudják a legjobban bemutatni a követendő magatartásformát, azonban ha a szülők maguk is egészségtelenül élnek, keveset vagy egyáltalán nem mozognak, rendszeresen fogyasztanak alkoholt, akkor nehéz az egészséges életmód felé terelniük gyermekeiket. Ezért is kezeljük kiemelt helyen az ASP-ban a családokat.

 

Az ASP háttérelemzései során arra jutottunk, hogy a mindennapi életben számtalan tényező összességeként alakul ki egy adott életmód és magatartásforma, amin nagyon nehéz változtatni, ha az egyszer már szokássá vált. Nem elég a közismert életviteli tanácsokat (több mozgás, kevesebb kalória, kevés alkohol stb.) hangoztatni, mert mélyen gyökerező szokásokat, magatartásmintákat kell átalakítani. A bevásárlási, étkezési és kríziskezelési szokásoktól kezdve a rendszeres testmozgáson át el kell sajátítani olyan viselkedésformákat, melyek segítenek átlendülni azokon a pillanatokon, amikben korábban az italhoz, mint örömforráshoz nyúltunk. Ezt többek közt a sóvárgás tudatossá tételével, annak részletes belátásával és kielemzésével lehet megkönnyíteni.

 

További segítség, ha a környezet segítőkészen áll a kérdéshez. Ez megjelenhet abban, hogy a családtagok, barátok is odafigyelnek az egyéni igényekre és problémák orvoslására, de sok más szempontból is hasznos, ha a környezetből az elkerülhető stresszorokat eltávolítjuk. Ha sikerül a családi, iskolai környezetben a gyakran ismétlődő konfliktushelyzetekre új megoldást találni, a szokásos, mindennapi kommunikációt békésebbé, elfogadóbbá alakítani, jelentősen csökkenthetjük az életmódváltás miatt amúgy is komoly kihívás előtt álló lelki terheit. Ezáltal egyrészt csökkennek azok a pillanatok, amikor az italra, mint mentsvárra, boldogságforrásra van szükség, másrészt stabilabb lelkiállapotban több kihívással, kísértéssel lehet sikeresen megküzdeni. Az életmódváltás előtt ezért érdemes pszichésen is felkészíteni az egyéneket.

 

Egyrészt az ital utáni sóvárgással kapcsolatos tudatos kontrollt kell fokozni, amire a mindfulness technika, azaz az éber figyelem fokozása alkalmas a leginkább. Mi is pontosan a „mindfulness”? Ennek a szónak nincs pontos magyar megfelelője. Fordításkor sok különböző kifejezést használnak, mint éber figyelem, tudatosság, éber jelenlét, éber tudat, tudatos figyelem, teljes odafigyelés, stb. A fogalom a tudatnak azt az állapotát jelöli,

amikor teljesen jelen vagyunk, mégpedig a pillanatról-pillanatra gyakorolt ítélkezés-mentes éber figyelem segítségével. Az éber figyelmen alapuló módszertan az évezredes keleti bölcsesség és a modern tudomány egyedülálló. párosítása: nem ezoterikus szenzációk, hanem tudományos elismertsége, és a módszer eredményességét igazoló kutatások magas száma jellemzi a módszert.

A másik közvetlen haszonnal kecsegető pszichés segítségnyújtás a közvetlen környezetben, a családban lévő társas kapcsolatok és a kommunikáció fejlesztése. A családtagokkal, tanárokkal, barátokkal kapcsolatos konfliktusok, feszültségek kiváltó okai is lehetnek a kóros alkoholfogyasztási szokások kialakulásának, ezen felül a már kialakult alkoholbetegséggel való megküzdésben is sokat jelent, hogy a legszűkebb környezet miként viszonyul az egyénhez, milyen módon próbálja támogatni a pozitív irányú változást. A bántó, parancsoló kommunikáció ugyanis, hiába ered esetleges jó szándékból,

tovább fokozhatja a gyógyulni kívánó egyén szorongását. Mivel az ital az egyik legkézenfekvőbb szorongásoldó, az agresszív kommunikáció éppen a kívánt céllal ellentétes hatáshoz vezethet. Azonban a pozitív megerősítés technikájának elsajátításával, nyitott végű kérdésekkel, az egyéni igényeket és lehetőségeket feltáró, elfogadó hangvételű kommunikációval jelentős támogatást lehet nyújtani a fiataloknak.

 

Ez a fajta kommunikáció megtanulható, begyakorolható, segítségével megteremthető vagy erősíthető az a pozitív közeg, amiben az alkohol feletti kontroll fent részletezett nehézségei könnyben leküzdhetőek.

 

Az egyéni szokásokat, szükségleteket és preferenciákat szakemberek segítségével mérjük fel. Csak olyan terv működhet hatásosan, aminek összeállításában tevékenyen részt vesz a az életmódján változtatni vágyó is. Ezért annyi szakembert kell az ASP során alkalmazni, hogy az általános életviteli ismeretek oktatása mellett jusson idő egyéni konzultációra és életmódterv készítésére minden egyes résztvevő esetében. A testmozgás szerves része az aktív, egészséges életnek, a diétás megszorítások mellett a fizikai aktivitás növelése lehet az alkoholbetegek számának csökkentéséhez vezető út egyik legfőbb eszköze.

A lelki állapot és az alkohol

A családot rendszerként kezelő szemlélet elengedhetetlen része az egyénekre, önálló individuumokra történő fókuszálás.

Ezt a nézőpontot támasztják alá és indokolják a magyar népesség lelki jól-létét feltérképező kutatás-sorozat eredményei is. A “Hungarostudy” néven futó kutatás tudományosan megalapozott, és statisztikai értelemben véve reprezentatív mintán mérte fel a magyar lakosság „lelki-egészség” állapotát. A „Hungarostudy” néven is hivatkozott felmérés –számszerűsíthető eredményeiből emeljük ki most a legsokatmondóbbakat. Ezek alapján megállapítható, hogy a WHO jól-lét életminőség-skálája szerint a 18 évnél idősebb magyar népesség 22%- át jellemzi teljes jól-lét, pozitív életminőség, minden második ember lelkileg egészségesnek mondta magát, további 23%-ot jellemez csökkent lelki jól-lét és 5% minősítette életminőségét teljesen negatívnak.

 

Másképp megfogalmazva „a vizsgálatok eredményei szerint ma Magyarországon a teljes népesség 46%-a nem anómiás, ezzel szemben 54%-ot anómiás– értékvesztett, az élet értelmét nem találó, elveszett –lelkiállapot jellemez. Ez az arány a nyolc általánosnál alacsonyabb végzettségű rétegben 74%, a nyolc általánost végzettek között 64%. A legmagasabb anómia érték 48-szor magasabb bizalmatlansággal, 21-szer magasabb rivalizálással, irigységgel jár együtt. Az anómiás, értékvesztett, demoralizált lelkiállapot az életminőség .s egészségi állapot súlyos romlásával jár együtt.”

Az ASP sikere szempontjából azt is látnunk kell a számok mögött, hogy megközelítőleg a célcsoport több, mint fele nem elégedett teljes mértékben a lelki jóllétével, ami potenciális érdeklődést hordoz minden lehetőség felé, ami ezen a helyzeten javítani képes számukra.

 

Az ember magánéletének sikerességét boldog, kiegyensúlyozott családi léte alapozza meg bármely életkorban. Párból családdá váláshoz, a szülői szerep sikeres teljesítéséhez nem nyújt elegendő segítséget az anyai, illetve az apai ösztönökre való támaszkodás. Minden gyermeket tervező családnak, leendő édesapának és édesanyának ajánlatos részt vállalnia a feladatokból, tudatosan idejében készülni, és felkészülni a gyermekvállalásra. A gyermekvárással, szüléssel, és csecsemőgondozással kapcsolatos ismereteket, és tudást más forrásokból kell megszerezni.

 

Hazai jellemzőként megállapítható, hogy a magyar szülők a szülői szerephez szükséges ismeretek megszerzése nélkül hagyják el az iskolapadot. Érdekes tényező, hogy az ember élete során akár 10 évet is eltölt tanulással, viszont a szülői hivatásra való készülés mind idejét, mind tartalmát tekintve elenyésző. Az állam törvényekben és rendeletekben előírja,

hogy a várandós nő saját maga, és megszületendő gyermeke egészsége, valamint egészségének megtartása érdekében szolgáltatásokat igénybe kell vegyen, például várandós tanácsadás, szűrővizsgálatok, védőnői családlátogatás.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a szülők munkahelyi elfoglaltságuk miatt gyakran nem tudnak részt venni ezeken a foglalkozásokon.

 

A mai modern világban a nukleáris családmodell jellemző, tehát a generációk külön élnek egymástól, akik sok esetben távol laknak, így a segítség is messze van.

Az egyén legfontosabb kapcsolatrendszere a család, tehát minden, ami az egyik családtaggal történik, kihat a többi családtagra egyaránt.

 

Minden rendszer adott összetétellel, meghatározott mennyiségű komponenssel, azaz összetevővel rendelkezik.

Lényege, a módszerességre, a tudatosságra való törekvés, ellentétben a megérzésen alapuló megközelítéssel, továbbá szem előtt tartja az összefüggéseket és kölcsönhatásokat.

A serdülőkor kihívásai

Az egyik legnehezebb időszak a serdülőkor időszaka. A gyermek(ek) és a szülők életében is elég nehéz ez az életciklus. A serdülő, mint lázadó gyakran kerül .összeütközésbe szüleivel és a felnőttekkel. Az érés-tanulás ezen periódusára esik a szexuális jellegek érése. Ez a 11-15 éves kor közötti idegi-, hormonális-, testi-, mentális változásokkal függ össze. Ezek az igen gyors változások labilissá teszik az érzelmi életet, ezért nő a környezeti hatásokra való ingerlékenység, túlzott érzékenység. E hatások alapvetően befolyásolják a személyiség további formálódását. A serdülőkor a második önállósodás kora, a maga konfliktusaival, amelyeket a környezet sokszor nehezen visel el és nem ért meg.

 

Ilyenkor a gyermek függetlenedési törekvései alapvetően szemben állnak a szülőktől való

függésükkel, a rászorultságukkal. Ebben a szituációban a szülők szinte minden jó szándékú intelme, javaslata vagy iránymutatása felesleges, mert a serdülő vagy kamasz azokat leginkább a saját elképzeléseinek kontrolljaként hallja. Ebben a helyzetben a szülők addig kialakult eszköztára eredménytelen, türelmük pedig gyorsabban fogy. A lányok számára az önállóság, a független élet elérését az teszi nehézzé, hogy végleg le kell válniuk anyjukról és ez mindkettejük számára komoly gond. A fiúk folyamatosan leválnak szüleikről és a családon belül az apától általában kevés segítséget kapnak a felnőtté váláshoz. Az apák többnyire távol vannak tőlük, nehezen fejezik ki érzelmeiket. A lányok önálló személyek, önálló nők akarnak lenni, de az anya felé való hűség akadálya lehet ennek a folyamatnak. A másik nehézség az ún. „női rivalitás”. Az anyának a gyermekén kívül legyen más erőforrása és saját érdeklődése, célja. Az apa szerepének nagy jelentősége van az elválási folyamatban.

 

 

Az utóbbi évtizedekben egyre több, a problémás család, a súlyos érzelmi zavarokkal küszködő gyerek. Összetett szükségleteik egyéni bánásmódot igényelnek, ami komoly kihívást jelent a korszerű gyakorlattal rendelkező fejlődő országok számára is.

A magatartási zavarok problematikája

Annak érdekében, hogy az ASP a lehető legadekvátabb megoldási javaslatokat kínálja, az előkészületi munkák során megvizsgáltuk a fiatalkori viselkedési és szociális zavarok legfontosabb ismérveit is.

 

Az emberi magatartás idegrendszeri alapjai elsősorban az agykéreg működéséhez és a hozzá kapcsolódó limbikus rendszerhez kötődnek. Működése többrétű, többek közt a magatartás érzelmi reakcióit szabályozza, valamint része van az emlékanyagok rögzítésében. Az ember egyedfejlődése során biológiai egyedből társadalmi lény lesz, beleszületik a szociális környezetébe, majd a szocializáció folyamán elsajátítja a társadalom normáit, szokásait, az együttélési szabályait. Az egyén ebben a folyamatban fejlődik, változik, formálódik. A tanulási folyamatban a legfontosabb közvetítő a család, aztán következik az iskola, a munkahely és a baráti közösségek. A magatartás és viselkedés egyénre jellemző kialakulásában meghatározók a biológiai jellemzők, amelyek abban játszanak fontos szerepet, hogy egyedivé, másoktól különbözővé tesznek bennünket. Ezek közül a legfontosabbak a szüleinktől örökölt génjeink. Legnagyobb az örökletesség a képességek és az intelligencia esetében tapasztalhatók, de genetikai örökség eredménye külső megjelenésünkön kívül az érzelemvilágunk és aktivitási szintünk is.

 

A magatartás a szervezet legbonyolultabb alkalmazkodási rendszere.

A magatartás formái: a külsőleg megfigyelhető viselkedés, a belső viselkedés (az ismeretek feldolgozását végző kognitív folyamatok, az ezekhez való viszonyulás, a cselekvést meghatározó késztetések, motívumok stb. előkészítik, irányítják, módosítják a külső viselkedést) és a kommunikatív viselkedés (a belső folyamatokat külsővé teheti).

 

A magatartás kialakulását, egyéni jellegzetességeit számtalan tényező befolyásolja. Ezek között ott vannak azok a szociális erők, amelyek az egyént megszületése pillanatától érik, és tartósan fennállnak (például a szülő–gyermek viszony jellegzetességei). A személyiség kialakulását döntően meghatározó szociális hatások időbeli összességét szocializációnak nevezzük (mivel eredménye a társadalomba beilleszkedni képes egyén). Másik fontos terület az aktuális környezetnek a magatartást befolyásoló történések sora, amelyeket összefoglalóan életeseményeknek is nevezünk.

 

Az embertársainkról összbenyomás alapján alkotunk vélemény. A testi, fizikai megjelenésen túl értékeljük a viselkedést, beszédet, érzelmi megnyilvánulásokat, érzékelés-észlelési folyamatokat, tudati jellemzőket, tájékozottságot, gondolkodást, belátást, ítéletalkotást, emlékezést, figyelmet, intellektust. Amíg a neurológia, vagyis az ideggyógyászat az idegrendszer szervi-fizikai jelenségeivel, betegségeivel és azok gyógyításával foglalkozik, addig a pszichiátria a lelki betegségek tudománya, az orvostudománynak az az ága, amely a pszichés zavarok, betegségek diagnosztizálásával és terápiájával foglalkozik. Az ASP módszerei ezért elsősorban a pszichiátria és a pozitív pszichológia alapjain  nyugszanak.

 

Az emberi psziché működésének bonyolultságát mutatja, hogy egyes részfunkciói ugyan önmagukban is károsodhatnak, de minden esetben kihatnak a pszichés tevékenység egészére, tehát csak ezen belül, ennek .összefüggésben vizsgálhatók. A funkciók károsodásai igen különbözőek aszerint, hogy milyen személyiséget érintenek, a vizsgált személy milyen képességekkel rendelkezik, milyen volt az addigi életútja stb. A pszichés fejlődés zavarai nem tartoznak a klasszikus akadályozottságok (fogyatékosságok) közé. Ám az átlagtól eltérően fejlődő pszichikus funkciók miatt az átlagostól eltérő viselkedés, tanulási képesség stb. alakul ki. Az állapotok jelentős részét az érzelmi és viselkedészavarok, valamint a specifikus fejlődési zavarok, elsősorban a tanulási zavarok teszik ki. A nemzetközi vizsgálatok szerint a gyermekpopuláció 5-25%-a gyermekpszichiátriai betegségben szenved. Az orvosi rendelőkben jelentkező gyermekek között ez az arány akár 40% is lehet (a szorongásos zavarok talán a leggyakoribbak, akár a gyermekpopuláció 30%-ában jelen lehetnek). A betegek 10%-a kerül csak adekvát ellátásba. A felnőtt pszichiátriában ismert kórképek többsége is jelentkezhet gyermek- és serdülőkorban, bár az életkori sajátosság megjelenésük formáját és tartalmát, az alkalmazható terápiás eszközöket jelentősen módosítja. Ugyanakkor sok olyan pszichiátriai zavart ismerünk, amely jellegzetesen a gyermekkorban mutatkozik meg először, ám az állapot a felnőttkorra vagy teljesen meg is szűnik, vagy más formában folytatódik. Nem tartoznak a szűkebben vett gyermekpszichiátriai esetek közé azok a pszichoterápiás segítséget igénylő, tipikus élethelyzeti nehézségekkel/krízisekkel küzdők, akiknek az életében (és családjaik életében) élethelyzeti nehézségek tartósan vannak jelen, vagy hirtelen következnek be súlyos krízisek. Ezek az okok kedvezőtlenül alakíthatják a gyermekek személyiségfejlődését, de szerencsére nem szükségszerűen vezetnek klinikai értelemben vett pszichiátriai betegség kialakulásához, bár egyes esetekben meg is betegíthetik a gyermeket. Ilyen helyzetet idézhetnek elő rossz szociális körülmények, a szegénység, a szülők pszichés problémáinak hátrányos következményei, a gyermekbántalmazás különböző esetei, a válás, közeli hozzátartozó elveszítése. Nagyon fontos az interdiszciplináris megközelítés ezen állapotok felismerésében, diagnosztikájában és ellátásában. Egyaránt szükséges hozzá az orvostudomány, pszichológia, gyógypedagógia-pedagógia, szociológia, jog szemlélete és eszköztára. Nem minden problémás gyerek kóros személyiségfejlődésű, de ha a szocializálódás az átlagostól eltérő tempójú és erősen hiányos, akadozik a kommunikáció és tartós beilleszkedési zavar (családban, iskolában) áll fenn, a személyiség fejlődése veszélyeztetett, az alkalmazkodási zavar állandósul. Jellemző tünet lesz az érzelmi akarati funkciók elsődleges sérülése. A gyermek nem beteg, de mégis olyannyira MÁS, hogy megzavarja alkalmazkodását, mentális fejlődését, iskolai teljesítményét, társas kapcsolatait, és felnőttként később a társadalomba történő beilleszkedését.

 

Az egészség értéke

A WHO Ottawai Nyilatkozatának egészségdefiníciója szerint: „Az egészség olyan állapot, melyet az anatómiai integritás, a teljesítményre való képesség, a személyes értékek, a családi, munka- és közösségi szerep, a fizikai, biológiai és társadalmi stresszel való megküzdési képessége, a jólét érzése, a betegség és a korai halál rizikóitól való mentesség

jellemez.” Az egészségi állapot fenntartása szempontjából nagyon fontos „az egyén megfelelő alkalmazkodása a komplex biológiai, pszichés, szociális és fizikai körülményekhez, környezethez. Az egészség tehát állandóan, dinamikusan változó, több tényezőből összetevődő egyensúlyi állapotot jelen. Ha valamilyen oknál fogva a szervezet dinamikus egyensúlyi állapota felborul, akkor felépítésében vagy működésében eltérések alakulnak ki. A modern, civilizált életforma sajnos folyamatosan termeli azokat a helyzeteket, amelyekben a pszichológiai és fiziológiai egyensúly csak igen nehezen tartható fenn.

 

A család szükséges ahhoz, hogy a személyiség kialakítsa azon érzelmi-kötődési alapjait, amely lehetővé teszi a kultúrába való beilleszkedést. A családot összetartó tényezők közül a legősibbnek az anya-gyerek kapcsolatot tekinthetjük, de az apáknak is fontos szerepük van a családon belül. A sok együtt töltött időnek köszönhetően létrejövő kötődés elősegíti, hogy a gyerek elfogadja a család normáit, megtanulja a nemének megfelelő és az adott kultúrában megkívánt nemi szerepek formálását. A kötődés hiánya aszociális viselkedéshez vezet. A kötődési elméletek szerint, ha a gyermeknek a korai éveiben nem alakul ki biztos kötődés egy vagy több személy irányában, akkor felnőttkorban ez a szoros személyes kapcsolatok létrehozásának képtelenségét eredményezheti. Az alkalmazkodáshoz szükséges viselkedésminták beépülése azonosulás folyamatán keresztül valósul meg. Az azonosulás alapja, a szülő-gyermek kapcsolat, mely a születés után kezdődik, interaktív tanulási folyamat, és fejlődik sok éven keresztül.

 

A szegedi középiskolások között és egy országos reprezentatív mintán végzett vizsgálat egyaránt 20-24%-os gyakoriságúnak találta az érzelmi és viselkedési problémák arányát.

Életkortól és nemtől függően a tanulók:

18-24%-ának voltak gyakran olyan panaszai (fejfájás, has- és gyomorfájás, szédülés), amelyeket az orvos-szakma is elsősorban pszichés, környezeti eredetűnek tart (pszichoszomatikus panaszok),

14-21% volt szorongó,

18-28% volt jellemezhető agresszív és

16% deviáns magatartással.

 

Az ASP ezért egy sokéves folyamat induló lépéseiként tekintett az elmúlt évekre, melyben a kutatómunkának, a különböző pilotoknak, a szakmai háttéranyagok kialakításának és a társadalmi kommunikációnak is fontos szerepet szántunk. A Heim Pál Magyarország Alapítvány a fiatalok értékközpontú szemléletének kialakítását, az egyéni és közösségi válságkezelési kompetenciák fejlesztését a fiatalok közösségi szintű összetartozásának és felelősségvállalásának az erősítését az ASP mentén valósította meg.

Módszertan

Az ASP módszertana az alábbi főbb tartalmi egységek köré épül:

 

 • A közösségi értékközvetítés eszköztára és alkalmazásának módjai
 • A fiatalok és a családok életvezetési és válságkezelési eszközei
 • Az életvezetési stratégiák hatékonyságának javítása az értékközpontú megközelítés segítségével
 • A közösségi életvezetési stratégiák értékteremtő eszközei
 • A pozitív értékek hatása a fiatal közösségek családvállalási motivációjára
 1. A mentális egészség fejlesztésének eszközei
 • A gyermekvállalást megalapozó stabil életpálya kialakítása
 • A közösségi értékek integrációja a család mindennapi életében
 • A korszerű digitális eszközök szerepe a helyes életvitel kialakításában és motiváció fenntartásában
 1. A szív és érrendszeri, a daganatos, szenvedély és pszichoszomatikus betegségek, valamint a metabolikus szindróma korai megelőzésének eszközei
 • A fenntartható fejlődés és a környezettudatos életvitel összefüggéseinek megfelelő mélységű ismerete
 1. A társadalmi felelősségvállalás egyéni eszközei
 2. A különböző típusú és előjelű értékek közötti kiegyensúlyozó elemek meghatározá
 3. Az értékek közvetítésének kommunikációs eszközei
 4. A kulturális és szociális különbségekből fakadó egyéni és közösségi krízishelyzetek kezelése
 • Hogyan oldhatom fel a gátlásaimat alkohol és más aljzószer nélkül?
 1. Hogyan érhetem el, hogy boldog életem legyen?
 2. Hogyan maradhatok egészséges egy életen át?
 3. Mi a sikeres munka titka?
 4. Hogyan tanuljak nyelveket?
 5. Hogyan hívhatom fel a közösség figyelmét arra, hogy értékes ember vagyok?
 6. Miért érdemes másoknak segíteni? stb.

 

 

 • Az Alkoholstop Programban közreműködői a KLIK-el, valamint az adott intézmény tanári karával egyeztetve egy-egy órában az osztályfőnöki óra keretén belül veszik fel a kapcsolatot a diákokkal.
 • A kb. 45 perces interaktív, nyílt beszélgetések során kollegáink az osztályok vezéregyéniségeit keresik., akik az Alapítvány iránymutatásai alapján gyűjtik össze társaik különböző társadalmi célú, aktív kikapcsolódáshoz kötődő javaslatait, elképzelé
 • A beérkezett javaslatokat értékelte az Alapítvány. Az előadásokhoz szükség esetén hangosítót, számítógépet, flip chartot és kérdőíveket használtunk fel.

 

Toborzás

 • A diákok felhívásunkat iskolájukban és a weben találhatták meg (alkoholstop.hu, közöofi.hu, Facebook), amire saját maguk jelentkezhettek, szükség esetén felelős tanáruk segítségével.
 • Az ASP-ból való kizárás az alábbi esetekben lehetséges: amennyiben a diák:
 • a program által képviselt értékekkel ellentétes magatartást tanúsít;
 • tanára/szülője jelzi felénk, hogy a diák tanulmányi eredményei jelentősen romlanak;
 • a programban vállalt feladatoknak az együttműködés elején közösen rögzített vállalásainak nem tesz eleget, és ezzel akadályozza a program haladását, társai munkáját.

Érzékenyítés

 • A diákokat a felkészítő képzések során szembesítjük az alkohol okozta személyes veszteségek esélyeivel, és interaktív közösségi beszélgetésekkel és csapatépítő játékokkal vezetjük rá őket arra, hogy a sorsuk a saját kezükben van.
 • Nem célunk az elrettentés, sokkal inkább a pozitív példákra kívánjuk helyezni a hangsúlyt. Megmutatjuk, hogy mi történik akkor, ha megöregszenek és az alkohol lesz az egyedüli társuk.
  • Konfrontáljuk őket azzal, hogy egy fiatal számára mit jelent, ha a facebook-ot és más közösségi oldalakat a részeg bulik fotóival, történetivel árasztják el, és emiatt nem kapnak állást, illetve ennek köszönhetően nem érik el azt, amihez minden adottságuk és tehetségük megvan.

 

A tervezett képzéseink főbb tartalmi egységei:

 

 • A fizikai és lelki egészség megőrzésének gyakorlati alkalmazásai lehetőségei
 • A lelki egészség megőrzésének módszertana
 • A mindennapi élet érzelmi, distresszt okozó, személyes, illetőleg személyközi konfliktushelyzeteihez kapcsolódó rizikófaktorainak és lelki zavaraink megelőzési és kezelési lehetőségei
 • A pozitív gondolkodásmód kialakításának eszközei
 • Párkapcsolati konfliktus kezelés
 1. A személyes motiváció fenntartásának és fejlesztésének az eszközei
 • A közösségi motiváció fenntartásának és fejlesztésének eszközei
 1. Digitális egészségügyi eszközök használata
 2. Környezetvédelem és környezettudatos életviteli ismeretek
 3. Napi életvezetési terv készítése
 4. Táplálkozási és sportélettani ismeretek
 5. A túlsúly kialakulásához illetőleg a mozgáshiányhoz kapcsolódó betegségek kialakulási kockázatának társadalmi jelentősége, és kezelésének eszközei
 6. Az értékközpontú társadalmi integráció és családmodell kommunikációs technikáinak, alternatív pedagógiai módszereinek (élménypedagógia, kooperatív pedagógia, inkluzív szemlélet, stb.) alkalmazásának lehetőségei
 7. A közösség működési dinamikájának ismeretére épülő közösségfejlesztő módszerek elsajátítása
 8. A különböző krízishelyzetek kezelésére, a sikeres életpálya, a boldogság, az egészség és harmonikus családi együttélés elérésének stratégiái
 9. A pozitív példák és minták szerepe a társadalom kohéziós alapjainak megteremtésében
 10. A különböző közösségi színterekből érkező elképzelések megvalósításának szakmai elemei
 11. A fiatal közösségek cselekvésre ösztönzésének módszerei
 12. A társadalmi értékközvetítés eszközei

Közösségi szolgálat

 • A diákok feladata, hogy a saját és a közösségük által készített fotókkal, írásokkal, képzőművészeti alkotásokkal, szoftverekkel, egyéb aktivitásokkal pozitívan hassanak a környezetükre, szüleik, baráti körük életé

 

 • A megvalósítandó ötleteknek mindig egy nagyobb közösség érdekeit kell szolgálna, így például a sport olyan tömegsport aktivitás megszervezését jelenti, amely a rendszerességre helyezi a hangsúlyt, a fotóknak, írásoknak és az egyéb alkotásoknak az életörömről, a boldogságról kell megfogalmazniuk olyan üzeneteket, amelyek képesek arra, hogy kisebb-nagyobb közösségeket a helyes életvitel irányába tereljenek.

 

 • A közösségi feladat tehát egy olyan pozitív példa közvetítése, amelynek az alanya képes elgondolkodtatni és másokat is cselekvésre ösztönözni, azaz a lakosság egésze felé a közösségi szolgálat értékét közvetí

Az ASP által elérhető pedagógiai hatások

 • A projektbe bevont diákoknál az ASP aktivitásaiban való részvétellel elért pedagógiai hatások:
 • bővítik ismereteiket az alkohol és a szenvedélybetegségek okozta károkról és az ehhez kapcsolódó társadalmi problémákról
 • véleményvezérként megfogalmazzák és formálják saját véleményüket a program témájában, az egészségtudatos életmód és a felelős társadalmi részvétel kérdésköreiben
 • szakszerű, felnőtt irányítás mellett gyakorlati tapasztalatot szereznek a civil szerveződésben való önkéntesség, a felelős és aktív állampolgári részvétel terén
 • a csapatmunka révén önismeretre tesznek szert: kipróbálják és fejlesztik társas készségeiket, felismerik saját erősségeiket és gyengesé Mindez a későbbiekben a társas élet, a pályaválasztás és az aktív társadalmi részvétel terén is hasznukra válik.
 • értékközösséghez csatlakoznak: olyan munkacsoport tagjává válnak, ahol hasonló érdeklődési körrel és értékrenddel bíró kortársakkal és felnőttekkel együtt tevékenykednek


Az Alkoholstop Program diákoknak szóló mozgalma 2015. nyarán, Józsefvárosban szervezett kreatív pályázatunkkal indult.

Az önkéntes tevékenységhez kapcsolódó programelemek

Az ASP  a fiatalok  itthon maradását támogatva, olyan sikeres családi életközösségek kialakításához járul hozzá, amelyek a különböző események és kommunikációs csatornák közvetítésével képesek mintát mutatni a társadalom széles csoportjai számára és a fiatal közösségekben rejlő szellemi és gazdasági potenciál össztársadalmi és nemzetgazdasági hasznosulását előtérbe helyezik.

 

Az ASP az egyéni kompetenciák fejlesztése terén is platformot nyújtott, gyakorlatias megközelítésével pedig a felelősségteljes és egészségtudatos gondolkodásmód össztársadalmi szinten is mérhető változását eredményezte.

 

 • Ismeretek bővítése a szenvedélybetegségek okozta károkról és az ehhez kapcsolódó társadalmi problémákról
 • Az egészségfejlesztés révén javulnak a fiatalok hosszú távú életkilátásai
 • A pozitív családi minták közvetítésével nő a sikeres családi életközösségek száma
 • Az életvezetési stratégiák elsajátításával javul a fiatalok kríziskezelési képessége
 • A fiatalok szakszerű irányítás mellett szereznek gyakorlati tapasztalatot a civil szerveződésben való önkéntesség, a felelős és aktív közösségi részvétel terén és ezzel hozzájárulnak egy sikeres társadalomhoz
 • A csapatmunka révén önismeretre tesznek szert: kipróbálják és fejlesztik társas készségeiket, felismerik saját erősségeiket és gyengesé Mindez a későbbiekben a társas élet, a pár és pályaválasztás valamint az aktív társadalmi részvétel terén is hasznukra válik.
 • Értékközösséghez csatlakoznak: olyan csoportok tagjaivá válnak, ahol hasonló érdeklődési körű és értékrendű fiatalokkal együtt tevékenykednek
 • A kompetenciafejlesztés segítségével javul a fiatalok munkaerőpiacon való sikeres részvételének aránya
 • Az életpálya tervezésnek köszönhetően stabilabbá válik a fiatalok jövőképe
 • A különböző párkapcsolati konfliktushelyzetek kezelésének elsajátításával nő a fiatalok gyermekvállalási hajlandósága

 

Kommunikáció

A program fő üzenete: “Legyen a mérték az érték!” Az üzenet szerint a mértékkel fogyasztott alkoholnak lehetnek pozitív hatásai is. Tehát a programnak nem célja az alkohol teljes nemű tiltása.

 

 • A kezdeti időszakban 3 hónapon keresztül 250 db óriásplakáton és online felületeken hirdettük meg az ASP-t. Elkészítettük a Program honlapjait és meghirdettünk egy pályázatot is, amelyre nagy örömünkre egy azóta közel 21 ezer YouTube letöltést elért video klip is beé A klip címe Alkoholstop, alkotója Vitó Zsombor, 16 éves középiskolás.

 

 • A Program részeként valósítottuk meg az Alkoholstop országos roadshow-t, országosan féltucat helyszínen, nagy sikerrel. Az indulás óta jelentős médiakapcsolatokat építettünk ki, a Programról a média is rendszeresen tudósít. Felvettük az Önkormányzatokkal, a KLIK-el, civil szervezetekkel, önkéntesekkel, diákönkormányzatokkal, egészségügyi és szociális intézményekkel, sportlétesítményekkel a kapcsolatot, hogy a Programot széles körben elérhetővé tehessük.

 

 1. október 27-re meghirdettük az I. Országos Alkoholmentes Nap-ot, melyhez önálló Facebook eseményt generáltunk, igen nagy sikerrel. 4 középiskolában összesen közel 160 diák részvétele mellett interaktív előadásokat tartottunk, melynek eredményeként 50 pályamű érkezett be az egyik Önkormányzattal közösen meghirdetett pályázatunkra.

 

 • Ösztönözzük a különböző közösségi kezdeményezéseket is, melynek köszönhetően a Program több tucat nagy médiában kapott megfelelő hírverést, így többek a MTV1, a TV2, Petőfi Rádió, a Kossuth Rádió, a Gazdasági Rádió, számos vidéki Rádió tudósított a részletekről, a Metropol, az Index, a hvg.hu pedig cikkeket írt az ASP-ról és az Alapítvány e területen végzett tevékenységéről. Mivel a tiltás helyett a diákokkal történő együttműködést helyezzük előtérbe a fiatalok könnyen azonosulnak cé

 

Az ASP megvalósítását két budapesti kerületben – VII.-VIII.- kezdtük el, ennek mentén 2015 október 27-én hirdettük meg az I. Alkoholmentes Napot is, melynek során a Facebook segítségével közel 620.000 főt értünk el. Az I. Alkoholmentes Nap az első nagyobb facebook kampányunk volt, ami többek között a Petőfi Live-ot is inspirálta, akik egy videós összeállítást is készítettek az Alkoholmentes Nap alkalmából.

 

Az ASP része a külön erre a célra fejlesztett weboldal, az www.alkoholstop.hu

A kampány egyik különlegesen nagy eredménye a 21 ezer YouTube letöltést elért Alkoholstop című videoklip, melynek alkotója Vitó Zsombor, 16 éves középiskolás.

 

A program kommunikációs célja küldetésünk bemutatása országos szinten és a lakosság, a társadalmi, szakmai és politikai véleményformálók, az illetékes hatóságok döntéshozóinak aktivizálása, valamint a külföldi pozitív példák rendszerszintű adaptálása a kiskorúak alkoholfogyasztásának megszüntetése érdekében.

Az I. Alkoholmentes Nap példája azt mutatta, hogy a személyes találkozás is célravezető, a megfelelő hangnem megtalálásával ezt a korosztályt is aktivizálni lehet.

 

Az ASP során tehát személyes találkozások útján és online kampányokon keresztül értük el a célcsoportot.

 

Alcím: Aktivitások

 • Középiskolásoknak szóló kreatív pályázat: az Alkoholstop témáihoz kapcsolódó kortárs képző- és iparművészeti alkotások, multimédiás anyagok és írások (újságcikk, blogposzt, vers, próza) készítésé

 

 • Tematikus előadás hallgatása, és a véleményvezérek részéről előadói részvétel (ők maguk szólítják meg kortársaikat, elmondják saját véleményüket, kérdéseiket és azt, hogy miért s miként csatlakoztak az Alkoholstop mozgalomhoz)

 

 • WEB2 közösségépítés, célcsoport bevonása az Alkoholstop portál és Facebook oldal tartalmának alakításába (a célból, hogy a számukra értékes, érthető és divatos tartalmak kerüljenek ki).

 

 • Közösségi szolgálatban való részvétel biztosítása, amiben a diákok megtapasztalják milyen egy civil mozgalomban való részvétel, a csapatmunka, az együtt gondolkodás, tervezés, a közös munka kiértékelése és az önkéntes, közösségi célért végzett munka.

 

 

Kommunikációnkkal törekedünk arra, hogy távol tartsuk magunkat az agresszív, tiltó üzenetektől. Sajnos azonban nem sikerült hírességeket a kampányok mellé állítani.  Az I. Alkoholmentes Nap példája azt mutatta, hogy az üzenetet sokan félreértelmezték, vagy a prevenciós jelleget találtak benne. A hírességek magunk mellé állítása sok akadályba ütközött, kaptunk például olyan választ, hogy XY énekest a Tokaji aszú szponzorálja, emiatt nem tudnak csatlakozni, vagy olyan választ, hogy az üzenet egy rocksztár szájából nem lenne hiteles. A kommunikáció feladata megértetni mindenkivel, hogy ez az üzenet bárki szájából hiteles lehet, hiszen a program nem tilt, csupán minőségi italok fogyasztására, és a tudatos, mértékletes italfogyasztásra buzdít.

 

 

Az ASP  sikerének a kulcsa a fiatal közösség komplex értékfejlesztésében rejlik. Egy megtartó, befogadó normák és tartós értékek mentén működő közösség ugyanis automatikusan biztosítja az értékekhez történő hozzáférés és adaptáció lehetőségét a nagyobb közösség minden tagjának is, ezért a preventív, értékközpontú beavatkozás során a fiatal közösség fejlesztésének össztársadalmi lehetőségeire, színtereire, és szintjeire együttesen koncentrálunk.

 

Kommunikációs együttműködések

 • IMG
 • Médiaworks Hungary Zrt.
 • Publimont Kft.
 • Hír TV
 • MTVA

Fenntarthatóság

Az Alapítvány ASP-ja országos program, célja a mértékletes és felelős, kikapcsolódást és egészségtudatos élet értékeit képviselő civil közösség kialakítása, támogatása és folyamatos bővítése.

 

A program a teljes lakosságnak szól és az Alapítvány célja szerint olyan társadalmi platformot kínál, ahol nyílt társadalmi párbeszéd zajlik a mértékletes és tudatos alkoholfogyasztásról. Az ASP a tudatos és értékteremtő élet iránt érdeklődő fiatalok megszólításának és bevonásának az egyik fontos eszköze is egyúttal.

Az ASP  olyan társadalmi platformot kínál, ahol interaktív formában valósul meg a nyílt társadalmi párbeszéd a tudatos, értékteremtő élet, valamint a sikeres családi közösségek kialakítása iránt érdeklődő fiatalok megszólításával

 

Az Alapítvány az ASP fejlesztése során figyelembe vette a kapcsolódó prevenciós programok közötti átjárhatóság lehetőségét, emellett a célcsoportok valós igényeinek és elvárásainak megfelelő edukációs és kommunikációs eszközöket kínált a fiatal közösségeket érintő egyéni és társadalmi problémákra is.

 

Az ASP irányításában közreműködő személyek:

 • Heim Pál stratégiai igazgató, Heim Pál Alapítvány
 • Bender Zília ASP programfelelős, Heim Pál Alapítvány
 • Perjés Ábel, orvosszakmai vezető szakfelelős

ALKOHOLSTOP események, partnerek és médiamegjelenések

2015-2016

Megnyitó – 2015. 04. 09.

Sajtónyilvános esemény a MOM Kulturális Központban

Nyilatkoznak: Heim Pál, Stekl László,

A www.alkoholstop.hu weboldal indulása, az I. Országos Alkoholmentes Nap meghirdetése, Vitó Zsombor, YouTube sztár Alkoholstop című dalának és klipjének bemutatása

A program fő üzenete: Legyen a mérték az érték! 

A METRO és a Heim Pál Alapítvány 2015. nyarán közös akciót indított AlkoholSTOP néven: egy hat állomásos rendezvénysorozat keretében számos érdekes programmal várták a nagyközönséget a résztvevő METRO Áruházakban. Nyíregyházán, Kecskeméten, Szegeden, Pécsett, Győrben és ma Budaörsön.

A rendezvénysorozat célja, hogy a témáról valós társadalmi párbeszédet indítson, amiben panaszok helyett tervek születnek, hogy a program keretében olyan ötletek, kezdeményezések jussanak el a nagyközönséghez, melyek a mértékletes alkoholfogyasztást, az egészséges örömöket, az alkoholmentes szórakozást helyezik előtérbe.

A rendezvénysorozat záróeseményére 2015. augusztus 29-én a METRO budaörsi áruházába érkező látogatók a Pest Megyei Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági programjain, a Magyar Vérellátó Szolgálat véradásában, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elsősegélynyújtási oktatásán, és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom család-egészségügyi tanácsadásban, valamint a Tudatos Közlekedők Egyesülete aktivitásain vehettek részt.

„Az emberek millióival fenntartott közvetlen kapcsolatok még inkább igénylik a felelős vállalati irányítást. Működésünk során az etikai kódexben lefektetett üzleti alapelveinket tartjuk szem előtt, ezzel biztosítjuk az egész vállalatra érvényes felelősségteljes magatartást. Ehhez a szemléletmódhoz az alkohollal kapcsolatos ismeretek előmozdítása és az alkoholfogyasztás alapelveinek minél szélesebb körű megismertetése is hozzátartozik”- mondta Horváth Imre, a METRO vezérigazgatója.

2015 nyári Egészség Napok a METRO Áruház parkolójában (szombatonként, 10-18h között):

Nyíregyháza 2015.07.04.      

Kecskemét 2015.07.11.        

Pécs 2015.07.18.                   

Szeged – 2016.07.25.           

Győr – 2016.08.01.               

Budaörs – 2015.08.29.                     

NB: Debrecen, Szombathely, Székesfehérvár pótlásra vár

Budaörsön az Egészség Nap mellett egy nyárzáró sajtótájékoztatóra is sor került

Nyilatkoztak: Horváth Imre, a METRO Áruház vezérigazgatója, Heim Pál stratégiai igazgató, Stekl László elnök, dr. Sára Botond Jószefváros alpolgármestere, Kálóczi Imre, Budaörs alpolgármestere

A felszólalásokban a program céljait, a csatlakozó szervezetek motivációit, felhívásait hallhattunk, valamint meghirdetésre került az I. Országos Alkoholmentes Nap

Sajtómegjelenések:

Budaörsi Napló

Turizmus Online

Az AlkoholSTOP program budaörsi záróeseményhez csatlakozott a METRO Gasztroakadémia is, mely szintén az egészséges életmód elsajátításához adott segítséget: séfjei, Bereznay Tamás és Gálicz István, egészséges és kiváló minőségű magyar alapanyagokból készítettek ínycsiklandó fogásokat.

Az Alpolgármester gratulált a kezdeményezéshez

„Megtiszteltetés számunkra, hogy Budaörs az utolsó állomása és – reméljük egyben csúcspontja is – az országos road shownak – mondta Kálóczi Imre alpolgármester. – Budaörs évek óta bejegyzett védjegye az „innovatív város – innovacity”, ez alapján minden új dolog mellé szívesen állunk, és szívesen segítjük az innovatív kezdeményezéseket, mint akár ez a METRO nap is volt. Jó példákkal, alternatívákkal szeretnénk inkább segíteni, mint a tiltásokkal.  Ezért évente több 100 millió forintot költünk például a sportra. Nagyon széles a paletta, ahonnan sportágat választhatnak a budaörsi gyerekek. Az a 14 éves fiú, aki a budaörsi strand homokján töltötte a nyarát edzéssel, és megnyerte a korosztályos magyar bajnokságot strandkézilabdában, most szeptemberben már biztosan példa lesz az osztálytársak előtt arra, hogy bulik, alkohol, és egyéb káros szenvedélyektől mentesen is lehet valaki „vagány”. sajtóközlemény/ Gazdaság

A programot kísérő, népszerűsítő médiamegjelenések és események:

www. alkoholstop.hu

www.heimpal.hu

Alkoholstop Facebook oldal

Gazdasági Rádió: Szívlapát c műsorában 2 interjú

2015.07.07. Kecskemét Online

2015.07.25. Rádió 88 (Szeged) élő riport az Egészség Napról

2015.08.23-29 között rádióspot sugárzása 18 alkalommal a Class FM-en

MTVA Reggeli interjú, vendég: dr. Sára Botond alpolgármester és Bender Zília AS programfelelős

2015.10.27. Józsefváros Online

2015.11.06. Lokál

 1. 01.08. Hír TV Reggeli járat Major Zsolttal pszichológussal/ Heim Pál Alapítvány

Pályázat

Az I. Országos Alkoholmentes Nap részeként a Heim Pál Alapítvány pályázatot hirdetett a józsefvárosi középiskolásoknak, hogy egyedi formában fogalmazhassák meg gondolataikat az alkoholfogyasztás veszélyeiről. A díjakat az I. Alkoholmentes Nap napján, október 27-én a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban adtuk át. A rendezvényen Sára Botond alpolgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat fontosnak tartja, hogy megakadályozhatóak legyenek a szenvedélybetegségből adódó problémák. „A mi tisztünk és feladatunk csatlakozni minden olyan programhoz és felhíváshoz, amely megelőzheti a szenvedélybetegségek kialakulását vagy segíteni tud ezek kezelésében. Jó irány, amit a Heim Pál Alapítvány ebben a kerületben vállalt: a figyelemfelhívás, a szakmai előadások, a párbeszéd, a fiatalokhoz való üzenet eljuttatása” – mondta Sára Botond. Heim Pál, az alapítvány stratégiai igazgatója arra biztatta a jelenlévő fiatalokat, hogy sose feledjék el, honnan jöttek, mik a gyökereik, mutassanak példát és vállalják büszkén stabil értékrendjüket.

A pályázat első helyezettje vers és próza kategóriában Takács Holló, fotó és grafika műfajban pedig Szűrös Márton lett, mindketten a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói.

További díjazottak fotó és grafika kategóriában Albert Dominika és Berki Ernő a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tanulói. A vers és próza kategória további helyezettjei pedig Szépkúti Fanni, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója, és Szabó Bianka a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója.

A nyertesek, Kocsis Máté polgármester és Sára Botond alpolgármester felajánlásából, Apple okoseszközökkel gazdagodtak, és a további helyezetteket is értékes ajándéktárgyakkal jutalmaztuk. Somody Beátát, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium rajztanárnőjét kiemelkedő munkájáért különdíjjal, a Heim Pál Alapítvány Egészség Díjával tüntettük ki.

http://alkoholstop.hu/kihirdettuk-az-alkoholstop-kreativ-palyazat-gyozteseit/

Óriásplakát kampány 3 hónapon keresztül több, mint 250 helyszínen országos kihelyezéssel

A kampányhoz igazodó  www.alkoholstop.hu weboldal

Partnerek

Az ASP-hez csatlakozott civil és intézményi partnerek: Sophianum Antropozófiai Társaság, Országos Balesetmegelőzési Bizottság, Wargammers, Magyar Vöröskereszt, Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, Decathlon, Plus Kreatív Média Kft., Budaörsi Önkormányzat, Budavári Önkormányzat, VII. kerületi Önkormányzat, Józsefvárosi Önkormányzat, Mensa HungarIQa, Jamnastyx látványsport csapat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete. BiJó Bolt , Bothmer Egyesület , Dr. Hauschka Med Magyarország , Waldorf Iskolák , Toyota Motors Hungary, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mediaworks Hungary Kft., Napi Gazdaság Kiadó Kft., Publimont Kft. Metropol, NKF, European Conformity Check Európai Vállalkozásfejlesztési Központ, KLIK… stb.