Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete számára tanulmány elkészítése

A megbízás során az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által összefogott tagvállalatok nemzetgazdasági szerepének felmérését és értékelését, az árnyék-hozzájárulásának összesítését, illetve a szektort érintő kormányzati lépések hatásvizsgálatát végzetük el.

A Innovatív Gyógyszergyártók tagvállalatainak nemzetgazdaságban játszott szerepét a következő aspektusok mentén vizsgáltuk meg:

 • a vállalatok által megtermelt összes hozzáadott érték
 • a vállalatok nemzetgazdaságba való integráltságukból származó multiplikatív hatásuk:
  • a hozzáadott érték teremtésére
  • a munkahelyteremtésre
 • hozzájárulásuk az államháztartási befizetésekhez

A tagvállalatok árnyék-hozzájárulását a következő tényezők segítségével elemeztük:

 • árkedvezmények az egészségügyi intézmények, patikák és nagykereskedők részére;
 • az egészségügyi intézmények támogatása gyógyszer-, eszköz- és pénzadományokkal;
 • az orvosok továbbképzésére költött források;
 • a kutatás-fejlesztési célú kiadások.
 • Az Egyesület tagvállalatainak multiplikátorok segítségével számított teljes hozzájárulása a nemzetgazdaságban előállított hozzáadott értékhez 
 • Az innovatív gyógymódok becsült egészségnyeresége, potenciális hatása a kieső munkaidőre és az OEP finanszírozásra.

A szektort érintő kormányzati intézkedések hatásainak vizsgálata során a tagvállalatok nemzetgazdaságban játszott szerepének alakulására készítettünk előrejelzést. Ezen munkánk során: 

   1. Elkészítettük a magyar gyógyszeripar fejlődését bemutató 2005 – 2015 közötti idősorokat, ezeket viszonyítottuk a feldolgozóipar és az egész gazdaság fejlődési pályájához.
   2. Megbecsültük a KSH adatai alapján a 2011-es, és 2012-es ÁKM-ket. Így a KSH 2008-as, és 2010-es ÁKM-jeivel együtt egy idősort hoztunk létre.
   3. Kiszámoltuk az ÁKM idősorai alapján a gyógyszeripar úgynevezett halmozott mutatóit is, így ezek változása is elemezhetővé vált. Az adatokból az látszik, hogy a gyógyszeripar teljes gazdasági hatása jóval kisebb, mint ami a 2008-as adatok alapján adódott és az időben csökkenő. Ez főként az importigényesség növekedésével volt magyarázható.
   4. Legyűjtöttük  19 EU ország ÁKM-jeit. Ez alapján képeztük a gyógyszeriparok közvetlen és halmozott mutatóit, az egyes országokban jellemző arányokat. A magyar gyógyszeripar egyik jellemző karaktere, hogy a közvetlen és halmozott import tartalma EU szinten magas.
   5. Megvizsgáltuk,  hogy  a gyógyszeriparra és az egész gazdaságra milyen hatással van az import kiváltása hazai termeléssel. Az ÁKM-ek alapján évenként meghatároztuk az import kiváltással kapcsolatos függvényeket.  
   6. Kibővítettük a magyar ÁKM-ket az állam, a lakosság, a vállalatok közötti jövedelemáramlások mátrixával. Ezzel egy olyan összefüggő zárt modellhez jutottunk, mellyel elemezhető a gyógyszeripar költségvetési kapcsolataiban történő makró gazdasági hatások. Kísérleti számításokat végeztünk, melynek eredménye, hogy a legkedvezőbb makró gazdasági hatása annak van, ha a kormány adó- és támogatáspolitikája  a gyógyszeriparban foglalkoztatottak bérszínvonalát növeli és ezzel a kormány hozzásegíti a gyógyszeripart, hogy egyre magasabb hozzáadott értéket tartalmazó termékeket állítson elő. 
   7. Megvizsgálatuk a szakpolitikai elgondolások makro-gazdasági hatásait.

Főbb következtetéseink:

  1. A gyógyszeripar jelentőségét nem a gazdaságban elfoglalt súlyára kell alapozni. Mind a közvetlen és közvetett hatásokat is figyelembe vevő súlya csekély.
  2. A gyógyszeripar gazdaságpolitikai jelentősége abban áll, hogy a magyar gazdaság minőségi megújulásának egyik kitörési ágazata lehet. Erre a korábbi válságokban nyújtott teljesítménye is megfelelő alapot nyújt.
  3. A gyógyszeripar fejlesztését a szinergiákat kihasználva a teljes egészségipar fejlesztésébe kell integrálni,.
  4. A gyógyszeripar versenyképességének fenntartása, növelése, az egyre magasabb bérszintű foglalkoztatás irányába való elmozdulást igényli. Ezt az állam leginkább olyan adó és támogatás politikával tudja segíteni, ami a foglalkoztatási szerkezet jelzett elmozdulását segíti. Ez az államnak is a legelőnyösebb forgatókönyv.

Amennyiben további részletek érdeklik az elkészült tanulmánnyal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a [email protected] e-mail címen.