Adományozás

Adószám: 18506965-2-11

Bankszámlaszám: Magnet Bank 16200151-18534764

Köszönjük, hogy Ön is a Heim Pál Alapítványt támogatja!

 

A Heim Pál Alapítvány a lakosság egészségének megőrzése és az egészségügy fejlesztésének érdekében támogatja a megelőző, gyógyító tevékenységeket végző intézmények humánus, családbarát környezetének kialakítását, a digitális egészségügyi szolgáltatások széleskörű elterjedését, az egészségügyi szakdolgozók, ápolók, nővérek társadalmi, szakmai és gazdasági elismertségéhez kapcsolódó képzési, oktatási programokat, a gyermekek és a családok harmonikus, egészségtudatos életvitelének kialakítását lehetővé tevő közösségi kezdeményezéseket, a közérthető, hiteles és egységes egészségügyi tájékoztatási rendszerek elterjedését, az élmény és emberközpontú intézményi beruházásokat, a környezettudatos és fenntartható ellátási ökoszisztéma megteremtésében érdekelt szakemberek új betegségmegelőzési, gyógyítási eljárásait, megoldásait, kutatási területeit.

A Heim Pál Alapítvány a Mesekórház Programon keresztül támogatja a gyermek- és családegészségügyi intézményeket az élményközpontú infrastrukturális, informatikai és multimédiás alkalmazások, a különböző egészségmegőrzési programok, a gyógyító, felvilágosító, utógondozói tevékenységek fejlesztésében.
A Heim Pál Alapítvány az egészséghez, a környezethez és a társadalmi jól léthez kapcsolódó szolgáltatások és termékek fejlesztése során olyan innovatív megoldásokat támogat, amelyek mérhető módon járulnak hozzá a lakosság egészségmutatóinak javulásához, a közösségi értékteremtés különböző megvalósulási formáihoz.

Amennyiben Ön a Heim Pál Alapítvány munkáját támogatja, akkor részese lesz a magyar egészségügy értékközpontú fejlesztési tevékenységében és hozzájárul a gyermekek, családtagjaik és az egészségügyben dolgozó szakemberek össztársadalmi szintű elismerésének megteremtésében is. Hisszük, hogy közös összefogással azokat is hozzásegíthetjük a fejlődéshez, a társadalmi, gazdasági megbecsüléshez, akiknek nincsenek eszközeik a hírverésre és nem rendelkeznek erőforrásokkal a megfelelő minőségű érdekképviselethez. Ezért áll a Heim Pál Alapítvány mindazok mellett, akik tartós értékeket teremtenek.

Ismerkedjen meg a Heim Pál Alapítvány különböző adományozási lehetőségeivel bővebben!

Minden eszközzel a fejlődésért, mert a felesleg esetleg másnak hiánycikk

A Heim Pál Alapítvány örömmel fogad különféle, a céljainak megvalósítását elősegítő ( garancialevéllel és vásárlást igazoló számlával rendelkező) tárgyadományokat tartós fogyasztási cikkeket, és természetbeni juttatásokat (szolgáltatásokat) is.

Adománya segítségével Ön hozzájárulhat mások egyéni boldogságához, munkájuk hatékonyságának és életminőségének javulásához.

Az alábbi szempontokat kérjük vegye figyelembe adományának felajánlásakor:

 • garancialevél biztosítása
 • szavatosság biztosítása
 • jogszerű tulajdonlás biztosítása
 • származási hely megjelölése
 • vásárlást igazoló dokumentum
 • környezet és egészségvédelem
 • ingyenesség biztosítása
 • esetleges többletköltségek fedezete ( pl. adó, szállítás)
 • sérülésmentesség, működőképesség

A megosztott termék mindenkinek hasznot termel

Minden terméknek lehet második, harmadik, sokadik élete. Hasznosításuk jelentős környezeti terhektől óvja meg bolygónkat, miközben sokak számára jelenthetik a túlélést, vagy éppen a fejlődés egyetlen lehetőségét. Az ilyen típusú felajánlások tehát jelentős társadalmi, gazdasági haszonnal is járnak, melyek közvetett pozitív hatásait maga az Adományozó is érzékelheti.   

Az Alapítvány ennek érdekében a Partnerrel együtt közösen vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a felajánlott eszköz kinek, milyen célra és milyen eredmények teljesülése mellett biztosítható.

Célterületek:

(kivonat)

 • Hardverek
 • Szoftverek
 • Diagnosztikai eszközök
 • Higiénés termékek
 • Elektromos eszközök ( pl. világítás és konyhatechnika stb.)
 • Egészségügyi infrastruktúra ( pl. ágyak)
 • Ágyneműk
 • Élménypedagógiai eszközök
 • Készségfejlesztő eszközök
 • Játékok
 • Művészeti alkotások

Az adományozási megállapodás keretében az alábbi üzenetet tudja az Adományozó a marketinganyagain feltüntetni:

A Heim Pál Alapítvány Eszköz Támogatója

Hogyan használjuk fel Eszköz Adományát?

A Mesekórház Program keretein belül a gyermek és család egészségügyi intézmények osztályainak, vizsgálati és terápiás helységeinek infrastrukturális fejlesztésére fordítjuk a felajánlott eszközt. Kollégáink segítenek abban, hogy az együttműködésre felajánlott eszköz a lehető legoptimálisabb módon kerüljenek beépítésre és használatukat ne korlátozza jogszabály, vagy terápiás folyamat.

Eszközei minden esetben az előzetesen egyeztetett célterületekre jutnak el.

Amennyiben Ön, vagy vállalata rendelkezik a céljaink elérését támogató eszközökkel, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségen: [email protected]. A tárgymezőbe kérjük be: Eszköz Adomány.

Hogyan támogathatja még a Heim Pál Alapítványt?

Amennyiben az Alapítvány céljait, szakmai munkáját az adományozási célra felajánlott technológia mellett egyéb módon is támogatni kívánja, pénzügyi támogatást is nyújthat számunkra az oldal alján található “ADOMÁNYOZÁS” felületen.

Értékes érintkezések

Amennyiben Ön a Heim Pál Alapítványt Telekommunikációs eszközökkel támogatja az alábbi területek fejlődéséhez járul hozzá:

 • hatékonyságjavulás az egészséggazdaságban,
 • a beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése,
 • a családok egészségének megőrzése,
 • az egészségügyi szakdolgozók minőségi kapcsolatainak elősegítése.
 • hiteles szakmai és társadalmi kapcsolatok bővülése.

Kiknek ajánljuk a Telekommunikációs Eszköz Adományozás lehetőségét?

 • Mobil és vezetékes telefon szolgáltatók
 • digitális adattárolási kapacitással rendelkező vállalatok
 • informatikai rendszereket fejlesztő, működtető vállalatok
 • on-line applikációk fejlesztésében közreműködő vállalatok
 • országos fiókhálózattal rendelkező telekommunikációs partnerek

Vezetékes és vagy mobil szám biztosítás, hálózat fejlesztés

Az Alapítvány az egészségügyi fejlesztésekben történő közreműködésével, a Mesekórház Program megvalósításával jelentős közhaszonnal járó feladatokat lát el, melynek során nagyszámú hívást bonyolít le. Amennyiben fontosnak tartja céljainkat, valamint részt szeretne venni az egészségpiacban rejlő üzleti lehetőségek kiaknázásában is, a közös együttműködés sikerét a rendelkezésére álló telekommunikációs eszközök térítésmentes biztosításával is elősegítheti.

Mit biztosít az Alapítvány az Adományozónak?

Az adományozási megállapodás keretében az alábbi üzenetet tudja az Adományozó a marketinganyagain feltüntetni:

A Heim Pál Alapítvány Telekommunikációs Eszköz Támogatója

Hogyan biztosíthat a Heim Pál Alapítvány számára Telekommunikációs Adományt?

 • térítésmentes mobil és vagy vezetékes telefonszám
 • ingyenesen hívható zöldszám biztosítása
 • adományvonal biztosítása
 • széles sávú adatszolgáltatás térítésmentes biztosítása
 • internetes felületek hálózatfejlesztésében történő közreműködés

Amennyiben Ön, vagy vállalata rendelkezik a céljaink elérését támogató eszközökkel, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségen: [email protected]. A tárgymezőbe kérjük be: Telekommunikációs Adomány.

Hogyan támogathatja még a Heim Pál Alapítványt?

Amennyiben az Alapítvány céljait, szakmai munkáját az adományozási célra felajánlott technológia mellett egyéb módon is támogatni kívánja, pénzügyi támogatást is nyújthat számunkra az oldal alján található “ADOMÁNYOZÁS” felületen.

A pénz értékteremtése

A Heim Pál Alapítvány Pénzügyi Támogatójaként részese lehet a hazai innovációs tevékenységben, az egészségügy technológiai korszerűsítésében, az élményekkel gyógyítás gyermek és családközpontú szolgáltatásainak kialakításában, a tehetséges, ám gazdaságilag nehéz helyzetben lévő, tőkehiányos, a további fejlesztéseket finanszírozni nehezen, vagy egyáltalán nem képes intézmények, magánszemélyek, vállalkozások sikerében, ezzel pedig hozzájárulhat egyéni és vállalati fejlődéséhez is.

Kiknek ajánljuk a Pénzügyi Támogatást?

 • bankok
 • biztosítók
 • pénzintézetek
 • egészségpénztárak
 • utalvány kibocsátók
 • cafeteria rendszerek
 • befektetők
 • pénzügyi, biztosítási közvetítők
 • befektetési alapok
 • kockázati tőketársaságok

A Heim Pál Alapítvány pénzügyi támogatást azoktól a természetes és jogi személyektől fogad el, akik rendelkeznek a jogszabályi előírásoknak megfelelő engedélyekkel,  nem folyik ellenük semmilyen hatósági eljárás és rendelkeznek szabadon felhasználható, jogtiszta, adózott forrásból származó likvid eszközökkel.

Milyen formában támogathatja még a Heim Pál Alapítvány-t?

Előrelátó befektetési stratégia, társadalmi hasznosság, profit

Amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért és azokat támogatni kívánja, lehetősége van olyan pénzügyi termékek kialakítására, amely a lakosság egészséggel, gyógyítással, megelőzéssel, vagy létbiztonsággal kapcsolatos igényeit az Alapítvány által biztosított szakmai közreműködés mellett elégíti ki.

Az alábbi célterületek közül választhat:

(Kivonat)

 • speciális betéti és hitelkonstrukciók az egészséggazdaság szereplői és felhasználói számára
 • innovatív pénzügyi megoldások a gyógyítás, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, otthonápolás területén
 • egészségbiztosítási termékek
 • betegbiztosítási termékek
 • speciális lízing és tartós bérlet konstrukciók egészségügyi eszközök vásárlására
 • egyedi lojalitás programok

Mit biztosít az Alapítvány a Támogatónak?

Az adományozási megállapodás keretében az alábbi üzenetet tudja az Adományozó a marketinganyagain feltüntetni:

A Heim Pál Alapítvány Pénzügyi Támogatója

Mire fordítjuk a Pénzadományokat?

(Kivonat)

 • A Mesekórház Program gyermek- és család-egészségügyi fejlesztéseinek megvalósítása
 • a szakdolgozók migrációjának csökkentése
 • új munkahelyek teremtése,
 • hazai termékek és szolgáltatások piaci bevezetése,
 • az egészségügy infrastrukturális fejlesztése,
 • a gyógyítói tevékenység felhasználóbarát átalakítása

A Heim Pál Alapítvány Pénzügyi Támogatóinak Díszoklevelet adunk át, és az Alapítvány média és közösségi szerepléseiben a törvényi szabályozásoknak megfelelő mértékű bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.

Amennyiben Ön, vagy vállalata rendelkezik a céljaink elérését támogató pénzügyi eszközökkel, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségen: [email protected]. A tárgymezőbe kérjük be: Pénzügyi Adomány.

Eseti adomány

Amennyiben az Alapítvány céljait, szakmai munkáját esetileg is támogatni kívánja, kérjük kattintson az alábbi linkre.

Vállalati adomány esetén a vállalat nevének feltüntetése mellett, a közcélú adomány egyéb ráfordításként történő elszámolásához, valamint az adóalap csökkentéséhez szükséges igazolás kiállítását biztosítjuk.

Az út a lényeg, hogy célt érhessünk

Hogyan teremt értéket támogatása?

Üzemanyag Adományával Ön az alábbi célterületeken járul hozzá munkánkhoz:

 • elősegíti a Mesekórház Program országos jelenlétének erősítését,
 • biztosítja a gyermek- és család-egészségügyi intézmények számára szükséges infrastrukturális fejlesztések országos szintű feltérképezését
 • lehetővé teszi az ezek finanszírozását biztosító források megszervezését,
 • hozzájárul az élményközpontú gyógyítás intézményi szintű megvalósításához,
 • segíti a gyógyítás hatékonyságának korszerű technológiai, tudományos és módszertani eljárásokkal történő javítását
 • támogatja a hazai és nemzetközi gyermek- és család-egészségügyi intézményekkel, valamint a szakemberekkel történő folyamatos és aktív kapcsolattartást,
 • gyorsítja a különböző országos rendezvények elérését

Hogyan biztosíthatja Üzemanyag Adományát?

Engedélyek, utalványok

Az üzemanyag-támogatást abban az esetben tudjuk befogadni, ha az adományozó rendelkezik az üzemanyag kereskedelméhez kapcsolódó törvényes engedélyekkel és a támogatás legalább egy gépjármű éves üzemanyag felhasználását biztosítja.

Mit biztosít az Alapítvány a Támogatónak?

Az adományozási megállapodás keretében az alábbi üzenetet tudja az Adományozó a marketinganyagain feltüntetni:

A Heim Pál Alapítvány Üzemanyag Támogatója

Amennyiben Ön, vagy vállalata rendelkezik a céljaink elérését támogató eszközökkel, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségen: [email protected]. A tárgymezőbe kérjük be: Üzemanyag Adomány.

Hogyan támogathatja még a Heim Pál Alapítványt?

Amennyiben az Alapítvány céljait, szakmai munkáját az adományozási célra felajánlott üzemanyag mellett egyéb módon is támogatni kívánja, pénzügyi támogatást is nyújthat számunkra az oldal alján található “ADOMÁNYOZÁS” felületen.

Minden hír értékes

A Heim Pál Alapítvány az alábbi területeken biztosít folyamatos és egyedülálló hírforrást, valamint partnerhálózatot a média különböző gazdasági szereplőinek:

 • A Mesekórház Program fejlesztése, intézményi szintű adaptációjának előkészítése
 • az egészségügyi reformfolyamatok aktualitásai,
 • széles körű egészségügyi innovációs tevékenység,
 • az egészséggazdaságot érintő fejlesztések előkészítése, finanszírozása,
 • a család és gyermekegészség módszertanának, eszközeinek makrószintű elemei, országos, és vagy nemzetközi hírnévnek örvendő személyiségekkel történő kapcsolatfelvétel.

Az Alapítvány a médiában megjelenő pozitív hírek közvetítőit díjazza és a rendelkezésére álló felületeken népszerűsíti.

Kiknek adhatnak Média Támogatást?

Közéleti, gazdasági, hír, tudományos média, ügynökség, nyomtatás, kézbesítés

A Heim Pál Alapítvány a Mesekórház Program elemeinek, közérdekű céljainak, fejlesztéseinek, eredményeinek, felhívásainak tömegkommunikációs eszközökön keresztüli eljuttatásához az alábbi területeken várja a felajánlásokat:

 • médiatulajdonosok,
 • reklám, PR és DM ügynökségeknek,
 • futárszolgálatok,
 • nyomdák

Mit biztosít az Alapítvány a Média Támogatónak?

Társadalmi hasznosság

Az adományozási megállapodás keretében az alábbi üzenetet tudja az Adományozó a marketinganyagain feltüntetni:

A Heim Pál Alapítvány Média Támogatója

Amennyiben Ön, vagy vállalata rendelkezik a céljaink elérését támogató eszközökkel, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségen: [email protected]. A tárgymezőbe kérjük be: Média Adomány.

Hogyan támogathatja még a Heim Pál Alapítványt?

Amennyiben az Alapítvány céljait, szakmai munkáját az adományozási célra felajánlott média mellett egyéb módon is támogatni kívánja, pénzügyi támogatást is nyújthat számunkra az oldal alján található “ADOMÁNYOZÁS” felületen.

Egyetlen jó ötlet is jobbá teheti a világot

A Heim Pál Alapítvány céljainak minél gyorsabb és hatékonyabb megvalósítása érdekében teszi lehetővé un.  Szabadalom Adományozási megoldását.

A Szabadalom Program keretében bárki részben, vagy egészében felajánlhatja önállóan ( természetes, vagy jogi személyként)  jegyzett, szabadalmaztatott, vagy éppen szabadalmi eljárás előtt álló művét, újítását a Heim Pál Alapítvány számára hasznosításra.

Hasznosításba bevonható területek

(kivonat)

 • Orvostechnikai eszközök
 • Kozmetikai termékek
 • Higiénés termékek
 • Egészségügyi szoftverek
 • Gyógyászati eszközök
 • Egészségügyi energetikai és elektromos eszközök
 • Ruházat, munkaruha
 • Élménypedagógiai eszközök, módszerek
 • Játékok

Az Adomány átadásának előfeltételei

A szabadalom részbeni vagy egészében történő átadásának és hasznosításának folyamata minden esetben egyedi eljárás részét képezi.

A részbeni vagy egészében történő szabadalom átadásának elfogadása esetén az Alapítvány nem vállal semmilyen, a szabadalom hasznosításához kapcsolódó közvetlen költséget, és nem garantálja a szabadalom hasznosításának eredményességét.

A hasznosítás vizsgálata az alábbi területekre terjed ki:

(Kivonat)

 • A szabadalom jegyzője a hasznosításból befolyt jövedelem mértékét milyen módon  és mértékben kívánja meghatározni?
 • A szabadalom megvalósításának mekkora a várható beruházási értéke?

A Heim Pál Alapítvány különösen nagyra értékeli a szellemi alkotásokat, ezért a hasznosítás során a mű eredeti tulajdonosának személyiségi jogait minden esetben figyelembe veszi, az alkotó, vagy jogtulajdonos nevét csak abban az esetben nem tüneti fel, ha azt az Adományozó, együttműködő Partner kifejezetten és írásban kéri.

Az Alapítvány a szabadalmak hasznosításából befolyt jövedelmet minden esetben az alapító okiratban szereplő céljainak a megvalósítására fordítja.

Amennyiben Ön, vagy vállalata rendelkezik a céljaink elérését támogató szabadalommal, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségen: [email protected]. A tárgymezőbe kérjük be: Szabadalom Adomány.

Bármiben is támogatja tehát céljainkat, Ön mindenképpen hozzájárul a gyermek-, a család-, és a digitális-egészségügy fejlesztéséhez, a gyógyulási folyamatok és szolgáltatások minőségének javulásához, az egészséggazdasági innovációk sikeréhez, az egészségügy infrastrukturális korszerűsítéséhez, a betegségek megelőzéséhez, a lakosság egészségének megőrzéséhez, a tehetségek felkarolásához és a Mesekórház Program megvalósításához.

Forrás: a KSH hivatalos adatai alapján
Translate »